This course is expired

Vervolgworkshop Angst na kanker

oefenencasusbesprekingenkankerangstuitwisselingpsychosociale oncologieangstklachten

In deze vervolgworkshop staan we stil bij verdergaande indicatiestelling, begeleiding en behandeling van angstklachten in de psychosociale oncologie. De nadruk ligt daarbij vooral op uitwisseling, casusbesprekingen en oefenen.

150
In Request
Webinar
Physical course - single

Prices

Regular € 150
Includes : digitale literatuur
Excludes : boek (ongeveer € 25)

Professions

Cliëntenvertrouwenspersonen WZD
Accreditation in request
Registerpl
Cliëntondersteuner
Accreditation in request
Registerpl
Geestelijk verzorger
Accreditation in request
SKGV
Gezinshuisouder
Accreditation in request
Registerpl
GGZ-agogen
Accreditation in request
Registerpl
Description

Angst voor progressie van ziekte en angst voor terugkeer van kanker komt veel voor. In de RINO Groep cursus Angst na Kanker heb je het 5-stappen programma geleerd waarmee je gesprekken met patiënten kunt vormgeven. In deze vervolgworkshop leer je het 5-stappen programma verder toepassen en verdiepen vanuit de acceptatiegerichte cognitieve gedragstherapie. Ook bespreken we andere methodieken en interventies die passen bij de psycho-oncologische zorg zoals transdiagnostische behandelingen. 

Je brengt casusmateriaal in en we zullen intervisie en supervisie hebben. We staan stil bij verdergaande indicatiestelling, begeleiding en behandeling van angstklachten in de psychosociale oncologie. We gaan dieper in op valkuilen en wanneer de gesprekken vastlopen. Ook staan we stil bij succeservaringen in het leren omgaan met gezondheidsangst, doodsangst en onzekerheid voor de toekomst. Tevens is er een update over wetenschappelijke onderzoeken en internationale bevindingen.  

RINO Groep Utrecht

infodesk@rinogroep.nl
0302308450
6, Oudenoord, Utrecht, 3511BS