Euthanasie (bij dementie en bij psychiatrische ziekten)

euthanasieExpertisecentrum Euthanasieeuthanasie bij dementieeuthanasie bij psychiatrische ziektenpalliatieve zorgpalliatieve levensfasepalliatievepalliatiehulp bij zelfdoding

Artsen kunnen in bijzondere gevallen een patiënt helpen te sterven. Dat heet euthanasie of hulp bij zelfdoding. In principe is dat strafbaar, tenzij artsen voldoen aan de zorgvuldigheidseisen. Artsen zullen alleen een euthanasieprocedure opstarten als een patiënt daar zelf om vraagt. In de euthanasiewet staan alle regels die gelden bij euthanasie of hulp bij zelfdoding. De officiële naam van de euthanasiewet is Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl). In dit webinar zullen we het onderwerp euthanasie in de breedte beschouwen met daarna een verdiepend gedeelte over specifieke onderwerpen.

34.95
0.5-2 Points
Webinar
E-learning

Prices

Regular € 34.95
Note :studenten krijgen korting

Professions

Anesthesioloog
31 May 2022
31 May 2024
2 Points
ABAN
Arts
31 May 2022
31 May 2024
2 Points
ABAN
Arts beleid en advies KNMG
31 May 2022
31 May 2024
2 Points
ABAN
Arts indicatie en advies KNMG
31 May 2022
31 May 2024
2 Points
ABAN
Arts infectiebestrijding KNMG
31 May 2022
31 May 2024
2 Points
ABAN

Skills

Medische handelen 20 %
Kennis en wetenschap 30 %
Professionaliteit en kwaliteit 50 %

Speakers

Joyce de Bruin

Arts bij Expertisecentrum Euthanasie

Christel Herben

Psychiater bij Expertisecentrum Euthanasie

Goals

Leerdoelen: Kennis over de indicatie van en zorgvuldigheidseisen bij euthanasie en hulp bij zelfdoding Kennis over de rol van de SCEN-arts Kennis over de impact van euthanasie op de zorgverlener en n

Description

Artsen kunnen in bijzondere gevallen een patiënt helpen te sterven. Dat heet euthanasie of hulp bij zelfdoding. In principe is dat strafbaar, tenzij artsen voldoen aan de zorgvuldigheidseisen. Artsen zullen alleen een euthanasieprocedure opstarten als een patiënt daar zelf om vraagt. In de euthanasiewet staan alle regels die gelden bij euthanasie of hulp bij zelfdoding. De officiële naam van de euthanasiewet is Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl).

In dit webinar zullen we het onderwerp euthanasie in de breedte beschouwen met daarna een verdiepend gedeelte over specifieke onderwerpen.

In het eerste gedeelte zullen we ingaan op de basisprincipes van euthanasie: welke indicatie en zorgvuldigheidseisen zijn er, welke medicatie wordt er toegepast en hoe verloopt de procedure precies, zowel qua voorbereiding als qua uitvoering.

In het tweede deel zullen we ingaan op euthanasie bij psychiatrische ziekten. Bij deze zeer heterogene patiëntencategorie is het opstarten van een euthanasieprocedure vaak veel lastiger door het vaststellen van de ondraaglijkheid en uitzichtloosheid van het lijden. Een psychiater zal hier mede aan de hand van de richtlijnen en casuïstiek verder op ingaan.

In het derde en laatste deel zullen we ingaan op euthanasie bij dementieel syndroom. De toepassing van euthanasie bij deze patiëntencategorie is controversieel, gezien het ontbreken van wilsbekwaamheid. Wat zijn de ethische en juridische overwegingen om bij deze patiënten wel of niet een euthanasieprocedure in te zetten?


Joyce de Bruijn en Christel Herben (psychiater) werken beiden bij het Expertisecentrum Euthanasie.

Carend

Carend is een jonge organisatie die volledig bestaat uit zorgverleners en wil dat de palliatieve zorg in de spotlights staat. Ons slogan is 'Ook als je niet meer beter wordt, verdien je de beste zorg'. Carend wil de palliatieve zorg bekender maken.