Pijn in de palliatieve fase

pijnpijnbehandelingpijnstillingpijnbestrijdingpijneducatiepalliatieve zorgpalliatiefpalliatieve levensfasepalliatief-terminale fasepalliatiemorfine

Pijn is een belangrijk symptoom in de laatste levensfase, én misschien wel de meest bekende onder zorgverleners. Veertig tot zestig procent van de patiënten met kanker, hartfalen of COPD in de laatste levensfase hebben last van pijn. De WHO pijnladder wordt doorgaans gebruikt als het fundament voor symptoombestrijding, maar bij complexe pijn in de palliatieve zorg kunnen er naast het gebruik van opiaten, ook andere behandelingen nodig zijn. Lisan Ravensbergen, zelfstandig anesthesioloog, consulent palliatieve zorg en SCEN-arts, zal in dit webinar dieper ingaan op pijn binnen de palliatieve zorg en aandacht schenken aan de oorzaken, signalering en behandeling van pijn.

34.95
0.5-2 Points
Online
Webinar
E-learning

Prices

Regular € 34.95
Note :voor studenten geldt een korting

Professions

Anesthesioloog
14 Jun 2022
14 Jun 2024
2 Points
ABAN
Arts
14 Jun 2022
14 Jun 2024
2 Points
ABAN
Arts beleid en advies KNMG
14 Jun 2022
14 Jun 2024
2 Points
ABAN
Arts indicatie en advies KNMG
14 Jun 2022
14 Jun 2024
2 Points
ABAN
Arts infectiebestrijding KNMG
14 Jun 2022
14 Jun 2024
2 Points
ABAN

Skills

Medische handelen 30 %
Communicatie 30 %
Organisatie en financiering 40 %

Speakers

Lisan Ravensbergen

Anesthesioloog en kaderarts palliatieve zorg

Goals

Aan het einde van dit webinar: Ken jij de begrippen nociceptieve, neuropathische en nociplastische pijn Kun jij tijdig pijn signaleren en de indicatie tot behandeling stellen Heb jij aandacht voor de

Program

Description

ijn is een belangrijk symptoom in de laatste levensfase, én misschien wel de meest bekende onder zorgverleners. Veertig tot zestig procent van de patiënten met kanker, hartfalen of COPD in de laatste levensfase hebben last van pijn. De WHO pijnladder wordt doorgaans gebruikt als het fundament voor symptoombestrijding, maar bij complexe pijn in de palliatieve zorg kunnen er naast het gebruik van opiaten, ook andere behandelingen nodig zijn.

Lisan Ravensbergen, zelfstandig anesthesioloog, consulent palliatieve zorg en SCEN-arts, zal in dit webinar dieper ingaan op pijn binnen de palliatieve zorg en aandacht schenken aan de oorzaken, signalering en behandeling van pijn.


Carend

Carend is een jonge organisatie die volledig bestaat uit zorgverleners en wil dat de palliatieve zorg in de spotlights staat. Ons slogan is 'Ook als je niet meer beter wordt, verdien je de beste zorg'. Carend wil de palliatieve zorg bekender maken.