This course is expired

Compassie in de zorg voor geestelijke verzorgers

compassiecollegaclientgeestelijk verzorgersfunctionerenzelfpersoonlijkdimensie

Compassie zorgt ervoor dat niet de protocollen en de regels, maar de onderlinge relatie van mens tot mens weer centraal komt staan.

995
4.5 Points
Reguliere nascholing
Physical course - series

Prices

Regular € 995

Professions

Geestelijk verzorger
4.5 Points
SKGV
Description

Zin in Werk biedt een inspirerend en afwisselend bezinningsprogramma van vijf dagdelen, gevolgd door een terugkomdag. De trainers verzorgen een inhoudelijk programma dat start met het ervaren van zelfcompassie. Dit koppelen we aan jouw rol als geestelijk verzorger en hoe jij compassie binnen je organisatie kan stimuleren. De begeleiders zorgen voor een programma op maat met een goede mix van studie en verstilling, reflectie en ontspanning.

Je leert wat compassie en zelfcompassie voor jou betekenen (persoonlijke dimensie) en hoe je compassie in je functioneren als geestelijk verzorger toepast (professionele dimensie). Vanuit deze wisselwerking leer je hoe je binnen je organisatie compassie en zelfcompassie kunt stimuleren en ondersteunen (contextuele dimensie).

ZIN in werk

ZIN beantwoordt al twintig jaar op een inspirerende en gastvrije manier het verlangen naar compassie, gastvrijheid en gemeenschapszin.
welkom@kloosterhotelzin.nl
0736588000
58, Boxtelseweg, Vught, 5261NE