Professions
Companies
count-province
17 Results
Geestelijk verzorger
06 Sep
Sep
09:30

Medilex BV

Physical course - series
La Vie Utrecht
4.5-15
Leer patronen herkennen, benoemen en teamcoachtechnieken toepassen
Leer hoe u als teamcoach uw team motiveert en coacht in hun ontwikkeling!
€ 1095
Company Logo
09 Sep
Sep
14:00

Radboudumc Health Academy

Physical course - series
Radboudumc
1.5
Hoe vaak verkeren we in ons werk met patiënten en cliënten niet ‘aan de grens’? En hoe vaak staan we in dat alles niet ook zelf aan de grens: in onmacht of vertwijfeling, in verwondering of besef van het onnoembare.
€ 400
12 Sep
Sep
09:30

kenniscentrum kinderpalliatieve zorg

Physical course - series
Vergadercentrum IKNL
7.5-40
De training wordt gegeven door experts uit de praktijk en ervaringsdeskundigen. De zorg voor kinderen met een levensbedreigende of levensduurverkortende ziekte is zorg voor het hele gezinssysteem. Want kinderpalliatieve zorg heeft een grote impact op alle betrokkenen, op het zieke kind en op zijn of haar gezin, familie, vrienden, buren, school en de rest van de omgeving. Het raakt de meest existentiële emoties van mensen en dat geldt ook voor de betrokken zorgverleners.
€ 950
15 Sep
Sep
09:30

Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders

Physical course - series
oude nieuwe land
8
Waar ligt je specifieke expertise als geestelijk verzorger? Hoe kun je projectmatig werken en waarin en hoe kun je andere disciplines scholen op het terrein van zingeving? Op welke wijze kun je bijdragen aan en eventueel positie innemen in het maatschappelijk debat? Maar ook: hoe inhoud geven aan zelfzorg om alle taken aan te kunnen? Eigen motieven en drijfveren kennen is essentieel om voor anderen blijvend van betekenis te kunnen zijn.
€ 300
22 Sep
Sep
09:30

RINO Groep Utrecht

Webinar
Online
2-19
In deze cursus leer je angsten herkennen en behandelstrategieën toepassen, aan de hand van het acroniem HOPPA.
€ 295
06 Oct
Oct
09:30

RINO Groep Utrecht

Physical course - single
Utrecht
In deze vervolgworkshop staan we stil bij verdergaande indicatiestelling, begeleiding en behandeling van angstklachten in de psychosociale oncologie. De nadruk ligt daarbij vooral op uitwisseling, casusbesprekingen en oefenen.
€ 150
09 Oct
Oct
00:00

ZIN in werk

Physical course - series
Kloosterhotel ZIN
4.5
Compassie zorgt ervoor dat niet de protocollen en de regels, maar de onderlinge relatie van mens tot mens weer centraal komt staan.
€ 995
Company Logo
13 Oct
Oct
09:30

RINO Groep Utrecht

Physical course - series
Utrecht
5.5-32
Leer hoe je problemen snel zichtbaar en bespreekbaar maakt. Zo kun je je cliënten beter aanspreken op hun eigen kracht en hen ondersteunen in het realiseren van oplossingen op hun eigen manier.
€ 770
31 Oct
Oct
09:30

RINO Groep Utrecht

Physical course - series
Utrecht
0-20
In deze cursus leer je technieken waarmee je het rouwproces kunt verdiepen, intensiveren of bijsturen.
€ 550
15 Feb
Feb
09:30

RINO Groep Utrecht

Physical course - series
HDI Bilthoven
0-76
Na deze cursus kun je Mindfulness Based Cognitieve Therapie (MBCT) toepassen in een medische setting.
€ 860
Course banner
17
May
2022
17
May
2024

Carend

E-learning
0.5-2
Palliatieve sedatie
In dit webinar worden de indicaties en de uitvoering van palliatieve sedatie uitgebreid besproken. Hoewel palliatieve sedatie, in tegenstelling tot euthanasie als "normaal medisch handelen" wordt beschouwd, vereist deze belangrijke interventie in de stervensfase kennis en kunde. Ook speelt communicatie een erg belangrijke rol. Sabine Netters, internist-oncoloog, zal in dit webinar uitgebreid ingaan op de medische aspecten van palliatieve sedatie, de verschillende vormen van sedatie op een dusdanige manier dat het voor iedereen te begrijpen is. Er is ruim aandacht voor de verschillen tussen palliatieve sedatie en euthanasie. Daarnaast plaatst zij palliatieve sedatie in een historische en juridische context.
Course banner Company Logo
€ 34.95
Company Logo
Course banner
12
Feb
2022
01
Oct
2023

Carend

E-learning
0.5-2
Vroegtijdig praten over het onafwendbare lot (de dood) van een patiënt die ongeneeslijk ziek is, kan heel confronterend zijn, toch laat de wetenschappelijke literatuur zien dat ‘advance care planning’ een waardevolle manier is om de kwaliteit van leven in de palliatieve fase en kwaliteit van sterven in de terminale fase te waarborgen. In dit webinar krijgt u kennis en inzicht over hoe ACP-gesprek verloopt, wanneer u het kan inzetten en krijgt u ook praktische tips hoe u dergelijke gesprekken kan voeren. Hoog gewaardeerd door de deelnemers.
Course banner Company Logo
€ 34.95
Company Logo

kenniscentrum kinderpalliatieve zorg

E-learning
0-36
Bent u als vrijwilliger, mantelzorger of zorgverlener betrokken bij de zorg voor een ernstig ziek kind? Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg heeft in samenwerking met het Internationale Netwerk Kinderpalliatieve Zorg (ICPCN) een e-learning programma ontwikkeld, waarbij u in drie cursussen de belangrijkste basiskennis van de kinderpalliatieve zorg eigen kunt maken.
€ 49
Course banner
21
Jun
2022
21
Jun
2024

Carend

E-learning
0.5-2
Naast pijn is ook dyspnoe een veelvoorkomend symptoom in de laatste levensfase: een kwart van de mensen in de laatste drie dagen van het leven ervaren dyspnoe. Zorg voor patiënten met dyspnoe zal de komende jaren aanzienlijk toenemen door een toename in de patiëntenpopulatie met hartfalen, COPD en kanker. Behandeling van dyspnoe richt zich niet alleen op de oorzaak (causale behandeling), maar ook op symptoombestrijding en op psychosociale gevolgen. Angst is namelijk vaak aanwezig bij patiënten met dyspnoe.
Course banner Company Logo
€ 34.95
Company Logo
Course banner
14
Jun
2022
14
Jun
2024

Carend

E-learning
0.5-2
Pijn is een belangrijk symptoom in de laatste levensfase, én misschien wel de meest bekende onder zorgverleners. Veertig tot zestig procent van de patiënten met kanker, hartfalen of COPD in de laatste levensfase hebben last van pijn. De WHO pijnladder wordt doorgaans gebruikt als het fundament voor symptoombestrijding, maar bij complexe pijn in de palliatieve zorg kunnen er naast het gebruik van opiaten, ook andere behandelingen nodig zijn. Lisan Ravensbergen, zelfstandig anesthesioloog, consulent palliatieve zorg en SCEN-arts, zal in dit webinar dieper ingaan op pijn binnen de palliatieve zorg en aandacht schenken aan de oorzaken, signalering en behandeling van pijn.
Course banner Company Logo
€ 34.95
Company Logo
map icon