Professions
Companies
count-province
36 Results
Geestelijk verzorger
29 Sep
Sep
14:00

Radboudumc Health Academy

Physical course - series
Radboudumc
1.5
Hoe vaak verkeren we in ons werk met patiënten en cliënten niet ‘aan de grens’? En hoe vaak staan we in dat alles niet ook zelf aan de grens: in onmacht of vertwijfeling, in verwondering of besef van het onnoembare.
€ 400
Company Logo
03 Oct
Oct
09:30

kenniscentrum kinderpalliatieve zorg

Physical course - series
Vergadercentrum IKNL
7.5-38
Deze training biedt een verdieping in de zorg voor het zieke kind. Naast kennis hebben van en kunnen omgaan met kinderen in hun verschillende ontwikkelingsstadia is het van belang inzicht te hebben in het palliatieve proces bij kinderen van diagnose tot en met nazorg.
€ 855 - 950
03 Oct
Oct
20:00

Carend

Webinar
Online
0.5-2
Hoe ga je op een laagdrempelige manier in gesprek met een gezin dat geraakt is door kanker of een andere levensbedreigende aandoening? Want hoe laagdrempeliger patiënten en naasten kunnen praten over de ziekte, des te beter kunnen ze hun wensen en gedachten bespreken. En dat geldt zeker voor kinderen/jongeren. Door de ziekte verandert de gehele gezinssituatie, met nieuwe rollen, veranderde tijdsbesteding, toekomstperspectief en nieuwe dimensies. De emotionele en praktische gevolgen voor het kind/jongere zijn vaak groot met vragen, verdriet, zorgen en angsten.
€ 49
Company Logo
04 Oct
Oct
09:30

Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden UMCG

Physical course - single
UMC Groningen
Train de trainer programma
De zin en betekenis die mensen aan het leven geven zijn belangrijke uitgangspunten voor het bepalen van de dagelijkse zorg of de juiste behandeling. Voor zorgprofessionals is het niet altijd eenvoudig om daar invulling aan te geven in de dagelijkse praktijk. In dit train the trainer programma leert u zingevingsgesprekken te voeren in uw eigen praktijk en om deze kennis door te geven aan uw collega’s. U volgt de training met een collega (implementatieduo) zodat jullie zingevingsgesprekken samen een goede plek geven in de dagelijkse praktijk van uw afdeling of instelling.
€ 650
Company Logo
05 Oct
Oct
09:30

De Kontekst Gooise Meren

Physical course - single
Nijmegen
3-14
De opleiding is bedoeld voor hulpverleners die in een therapeutische of begeleidende setting in de zorg werken en biedt basiskennis om met de methodiek Een Taal Erbij te gaan werken.
€ 665
Course banner
17 Oct
Oct
20:00
€ 49

Carend

Webinar
Online
0.5-2
Manu Keirse (hoogleraar rouw) komt weer bij Carend spreken met een aangepast programma. Het uitblijven van zorg rondom de rouw (voor- en na het overlijden) kan tot problemen in de rouwverwerking leiden. Samen met de mantelzorger, naasten en (eventueel) vrijwilligers hebben zorgverleners de best mogelijke zorg verleend, zijn ze intensief samen opgetrokken in een gezamenlijk doel, en na overlijden is het ineens ‘oorverdovend stil’. Hoewel rouw een natuurlijk proces is en in die zin niet behoort tot het domein van de zorg (het is tenslotte geen ziekte), kunnen zorgverleners een belangrijke rol spelen in het ondersteunen van het rouwproces. Hoe kunnen zorgverleners in het proces van mensen die een dergelijk verdriet ondergaan, zo goed mogelijk ondersteunen? Maar hoe kunnen de zorgverleners zélf ook goed afscheid nemen van de patiënt die is overleden?
Course banner
€ 49
Company Logo
23 Oct
Oct
09:00

FiniVita

Physical course - single
Oolderhof
8-38
Een 4-daagse masterclass (met een terugkomdag) waar we vanuit de eigen ervaring van de deelnemers op het gebied van palliatief terminale zorg, stervensbegeleiding, rouwverwerking en geestelijke verzorging op zoek gaan naar een passende invulling van het begrip spirituele zorg in de huidige context van de Nederlandse gezondheidszorg, met specifieke aandacht voor de (ondersteunende) expertise van geestelijk verzorgers.
€ 2050
01 Nov
Nov
09:00

De Kontekst Gooise Meren

Physical course - series
Zwolle
10.5-57
Deze specialistische opleiding is bedoeld voor hulpverleners die zich de methodiek Een Taal Erbij echt eigen willen maken.
€ 1535
04 Nov
Nov
09:30

De Kontekst Gooise Meren

Physical course - single
Breda
1.5-6
In deze workshop wordt bovenstaand motto met Een Taal Erbij uitgewerkt. Door middel van casuïstiekbespreking, rollenspel en oefeningen leren de deelnemers de methodiek in te zetten in ouderbegeleidingsgesprekken
€ 205
06 Nov
Nov
09:30

RINO Groep Utrecht

Physical course - series
Utrecht
0-32
Leer hoe je problemen snel zichtbaar en bespreekbaar maakt. Zo kun je je cliënten beter aanspreken op hun eigen kracht en hen ondersteunen in het realiseren van oplossingen op hun eigen manier.
€ 820
09 Nov
Nov
09:00

De Vrolijke Noot

Physical course - single
Leerhotel Het Klooster
0-6
Op donderdag 9 november 2023 hebben wij een groots opgezet congres georganiseerd onder de titel “De Magie van Muziek bij Dementie”. Deze titel geeft al aan dat de kracht en het belang van muziek voor mensen met dementie een magische werking heeft. De sprekers en workshopbegeleiders zullen daar dan ook volop op ingaan. De opbrengsten van dit congres komen ten goede aan toekomstige projecten van Stichting De Vrolijke Noot.
€ 345
Company Logo
Course banner
16 Nov
Nov
09:00
€ 395

Medilex BV

Physical course - single
NH Ameersfoort
1.5-6
Ouderenpsychiatrie in de praktijk
Als zorgprofessional is de zorg voor de gerontopsychiatrische bewoner niet eenvoudig. Het aantal cliënten met een psychiatrische aandoening in thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen neemt toe. Het gedrag van deze cliënten leidt regelmatig tot irritatie, stress en onzekerheid. Niet alleen bij u als zorgverlener, maar ook bij de cliënt en zijn omgeving. Hoe creëert u een prettige werk- en leefomgeving voor uzelf en deze buitengewoon boeiende, maar zeer complexe doelgroep?
Course banner
€ 395
Company Logo
24 Nov
Nov
09:30

De Kontekst Gooise Meren

Physical course - series
Zwolle
3-14
In deze tweedaagse workshop krijgen de deelnemers inzicht in de hechtingsstijlen.
€ 415
27 Nov
Nov
09:30

RINO Groep Utrecht

Physical course - single
Utrecht
0-70
Hoe werk je professioneel met cognitieve gedragstherapie? In dit verdiepende deel van de basiscursus oefen je met gedragstherapeutische en cognitieve technieken. Je legt daarvoor de basis door te duiken in de theorie achter gedragstherapie en het gedragstherapeutisch proces. Na deze cursus kun je de behandelde technieken zelfstandig onder supervisie toepassen. Heb je de inleidende cursus van 30 uur bij de RINO Groep gevolgd, dan krijg je € 250 korting. Geef dit aan op het inschrijfformulier.
€ 2095
Company Logo
13 Dec
Dec
09:30

De Kontekst Gooise Meren

Physical course - single
Hilversum
1.5-6
Deze dag is geschikt voor hulpverleners/ kindertherapeuten/coaches en leerkrachten die én meer willen weten van rouwprocessen bij kinderen én willen leren hoe Een Taal Erbij in te zetten in rouwsituaties in de groep/praktijk.
€ 215
map icon