Professions
Companies
14 Results
Geestelijk verzorger
01 Feb
Feb
09:30

De Kontekst Gooise Meren

Physical course - series
Hilversum
3-14
Deze workshop is bedoeld voor hulpverleners die in een therapeutische of begeleidende setting in de zorg werken en biedt basiskennis om met de methodiek Een Taal Erbij te gaan werken.
€ 405
09 Feb
Feb
09:30

De Kontekst Gooise Meren

Physical course - single
Hilversum
1.5-6
In deze trainingsdag staat de reis door het innerlijk landschap van de cliënt centraal.
€ 205
09 Feb
Feb
13:30

RINO Groep Utrecht

Physical course - series
Bilthoven
8.5-76
In deze cursus leer je hoe je MBCT inzet als therapeutische techniek in een medische setting.
€ 860
09 Mar
Mar
09:30

RINO Amsterdam

Physical course - series
RINO Amsterdam
8.3-45
Groepen leiden is een vak. Deze cursus wil jou die vakbekwaamheid aanreiken. De sleutel daartoe is de groepsdynamiek. Groepsdynamische processen zijn universeel en ontstaan in elke groep.
€ 1175
17 Mar
Mar
09:30

RINO Groep Utrecht

Webinar
Utrecht
2-19
In deze cursus leer je angsten herkennen en behandelstrategieën toepassen, aan de hand van het acroniem HOPPA.
€ 295
18 Mar
Mar
09:30

RINO Groep Utrecht

Physical course - series
Utrecht
6
Deze cursus geeft je inzicht in de lichamelijke, psychische en sociale invloeden van de ziekte en de behandelingen op mensen.
€ 775
21 Mar
Mar
09:30

RINO Amsterdam

Physical course - series
RINO Amsterdam
5-27
Transculturele behandelaspecten Transculturele gevoeligheid is een nieuw kernbegrip. Eerder lag het accent op het verwerven van zoveel mogelijk kennis over zoveel mogelijk verschillende culturen. Later ging het vooral om kennis over de 'condition migrante' als gemeenschappelijke factor. Ook nu nog spelen deze invalshoeken, naast de transculturele gevoeligheid, een belangrijke rol.doelgroep Hulpverleners die werkzaam zijn in de (A)GGZ, die in...
€ 590
24 Mar
Mar
00:00

De Kontekst Gooise Meren

Physical course - series
Breda
10.5-57
Deze specialistische opleiding is bedoeld voor hulpverleners die zich de methodiek Een Taal Erbij echt eigen willen maken.
€ 1480
26 Mar
Mar
09:00

De Kontekst Gooise Meren

Physical course - series
Bergkerk in Amersfoort
3-14
Deze workshop is bedoeld voor hulpverleners die in een therapeutische of begeleidende setting in de zorg werken en biedt basiskennis om met de methodiek Een Taal Erbij te gaan werken.
€ 405
27 Mar
Mar
00:00

ZIN in werk

Physical course - series
Kloosterhotel ZIN
4.5
Compassie zorgt ervoor dat niet de protocollen en de regels, maar de onderlinge relatie van mens tot mens weer centraal komt staan.
€ 945
Company Logo
20 May
May
09:00

De Kontekst Gooise Meren

Physical course - single
Hilversum
7
Themadag speciaal voor gevorderden, die zich met Een Taal Erbij verder willen verdiepen in eigen tegenoverdracht en hoe ze zich zelf zo professioneel en instrumenteel kunnen inzetten in de therapeutische relatie.
€ 205
15 Sep
Sep
09:30

Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders

Physical course - series
oude nieuwe land
8
Waar ligt je specifieke expertise als geestelijk verzorger? Hoe kun je projectmatig werken en waarin en hoe kun je andere disciplines scholen op het terrein van zingeving? Op welke wijze kun je bijdragen aan en eventueel positie innemen in het maatschappelijk debat? Maar ook: hoe inhoud geven aan zelfzorg om alle taken aan te kunnen? Eigen motieven en drijfveren kennen is essentieel om voor anderen blijvend van betekenis te kunnen zijn.
€ 300
06 Oct
Oct
09:30

RINO Groep Utrecht

Physical course - single
Utrecht
In deze vervolgworkshop staan we stil bij verdergaande indicatiestelling, begeleiding en behandeling van angstklachten in de psychosociale oncologie. De nadruk ligt daarbij vooral op uitwisseling, casusbesprekingen en oefenen.
€ 150

Stichting Sympopna

E-learning
1.5-7.5
Tijdens dit congres wordt ingegaan op de meest recente wetenschappelijke inzichten omtrent hoogsensitiviteit bij kinderen en volwassenen.
€ 145
Company Logo
map icon