Professions
Companies
count-province
14 Results
Geestelijk verzorger
06 Oct
Oct
09:30

RINO Groep Utrecht

Physical course - single
Utrecht
In deze vervolgworkshop staan we stil bij verdergaande indicatiestelling, begeleiding en behandeling van angstklachten in de psychosociale oncologie. De nadruk ligt daarbij vooral op uitwisseling, casusbesprekingen en oefenen.
€ 150
07 Oct
Oct
09:30

ELANN

Physical course - single
Van der Valk Hotel Groningen - Hoogkerk
0-5
Op vrijdag 7 oktober organiseert het Provinciaal Palliatief Team Groningen (PPTG) voor de vijfde maal een regionaal symposium Palliatieve Zorg voor aandachtsvelders, consulenten, (huis)artsen en alle andere zorgmedewerkers die betrokken zijn bij palliatieve zorg.
€ 95
09 Oct
Oct
00:00

ZIN in werk

Physical course - series
Kloosterhotel ZIN
4.5
Compassie zorgt ervoor dat niet de protocollen en de regels, maar de onderlinge relatie van mens tot mens weer centraal komt staan.
€ 995
Company Logo
13 Oct
Oct
09:30

RINO Groep Utrecht

Physical course - series
Utrecht
5.5-32
Leer hoe je problemen snel zichtbaar en bespreekbaar maakt. Zo kun je je cliënten beter aanspreken op hun eigen kracht en hen ondersteunen in het realiseren van oplossingen op hun eigen manier.
€ 770
31 Oct
Oct
09:30

RINO Groep Utrecht

Physical course - series
Utrecht
0-20
In deze cursus leer je technieken waarmee je het rouwproces kunt verdiepen, intensiveren of bijsturen.
€ 550
15 Feb
Feb
09:30

RINO Groep Utrecht

Physical course - series
HDI Bilthoven
0-76
Na deze cursus kun je Mindfulness Based Cognitieve Therapie (MBCT) toepassen in een medische setting.
€ 860
30 Mar
Mar
09:30

RINO Groep Utrecht

Webinar
Online
2-19
In deze cursus leer je angsten herkennen en behandelstrategieën toepassen, aan de hand van het acroniem HOPPA.
€ 295

Stichting Sympopna

E-learning
1.5-7.5
Tijdens dit congres wordt ingegaan op de meest recente wetenschappelijke inzichten omtrent hoogsensitiviteit bij kinderen en volwassenen.
€ 145
Company Logo
Course banner
12
Feb
2022
01
Oct
2023

Carend

E-learning
0.5-2
Vroegtijdig praten over het onafwendbare lot (de dood) van een patiënt die ongeneeslijk ziek is, kan heel confronterend zijn, toch laat de wetenschappelijke literatuur zien dat ‘advance care planning’ een waardevolle manier is om de kwaliteit van leven in de palliatieve fase en kwaliteit van sterven in de terminale fase te waarborgen. In dit webinar krijgt u kennis en inzicht over hoe ACP-gesprek verloopt, wanneer u het kan inzetten en krijgt u ook praktische tips hoe u dergelijke gesprekken kan voeren. Hoog gewaardeerd door de deelnemers.
Course banner
Company Logo
€ 34.95
Company Logo

kenniscentrum kinderpalliatieve zorg

E-learning
0-36
Bent u als vrijwilliger, mantelzorger of zorgverlener betrokken bij de zorg voor een ernstig ziek kind? Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg heeft in samenwerking met het Internationale Netwerk Kinderpalliatieve Zorg (ICPCN) een e-learning programma ontwikkeld, waarbij u in drie cursussen de belangrijkste basiskennis van de kinderpalliatieve zorg eigen kunt maken.
€ 49
Course banner
21
Jun
2022
21
Jun
2024

Carend

E-learning
0.5-2
Naast pijn is ook dyspnoe een veelvoorkomend symptoom in de laatste levensfase: een kwart van de mensen in de laatste drie dagen van het leven ervaren dyspnoe. Zorg voor patiënten met dyspnoe zal de komende jaren aanzienlijk toenemen door een toename in de patiëntenpopulatie met hartfalen, COPD en kanker. Behandeling van dyspnoe richt zich niet alleen op de oorzaak (causale behandeling), maar ook op symptoombestrijding en op psychosociale gevolgen. Angst is namelijk vaak aanwezig bij patiënten met dyspnoe.
Course banner
Company Logo
€ 34.95
Company Logo
Course banner
14
Jun
2022
14
Jun
2024

Carend

E-learning
0.5-2
Pijn is een belangrijk symptoom in de laatste levensfase, én misschien wel de meest bekende onder zorgverleners. Veertig tot zestig procent van de patiënten met kanker, hartfalen of COPD in de laatste levensfase hebben last van pijn. De WHO pijnladder wordt doorgaans gebruikt als het fundament voor symptoombestrijding, maar bij complexe pijn in de palliatieve zorg kunnen er naast het gebruik van opiaten, ook andere behandelingen nodig zijn. Lisan Ravensbergen, zelfstandig anesthesioloog, consulent palliatieve zorg en SCEN-arts, zal in dit webinar dieper ingaan op pijn binnen de palliatieve zorg en aandacht schenken aan de oorzaken, signalering en behandeling van pijn.
Course banner
Company Logo
€ 34.95
Company Logo
Course banner
01
Jun
2022
01
Jun
2024

Carend

E-learning
0.5-2
Artsen kunnen in bijzondere gevallen een patiënt helpen te sterven. Dat heet euthanasie of hulp bij zelfdoding. In principe is dat strafbaar, tenzij artsen voldoen aan de zorgvuldigheidseisen. Artsen zullen alleen een euthanasieprocedure opstarten als een patiënt daar zelf om vraagt. In de euthanasiewet staan alle regels die gelden bij euthanasie of hulp bij zelfdoding. De officiële naam van de euthanasiewet is Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl). In dit webinar zullen we het onderwerp euthanasie in de breedte beschouwen met daarna een verdiepend gedeelte over specifieke onderwerpen.
Course banner
Company Logo
€ 34.95
Company Logo
Course banner
17
May
2022
17
May
2024

Carend

E-learning
0.5-2
Palliatieve sedatie
In dit webinar worden de indicaties en de uitvoering van palliatieve sedatie uitgebreid besproken. Hoewel palliatieve sedatie, in tegenstelling tot euthanasie als "normaal medisch handelen" wordt beschouwd, vereist deze belangrijke interventie in de stervensfase kennis en kunde. Ook speelt communicatie een erg belangrijke rol. Sabine Netters, internist-oncoloog, zal in dit webinar uitgebreid ingaan op de medische aspecten van palliatieve sedatie, de verschillende vormen van sedatie op een dusdanige manier dat het voor iedereen te begrijpen is. Er is ruim aandacht voor de verschillen tussen palliatieve sedatie en euthanasie. Daarnaast plaatst zij palliatieve sedatie in een historische en juridische context.
Course banner
Company Logo
€ 34.95
Company Logo
map icon