Professions
Companies
count-province
22 Results
Geestelijk verzorger

Onze selectie

course image
€ 395 Hotel Theater Figi 09-02-2023

Grijs en van de wijs

Congres

course image
€ 299 Jaarbeurs 16-03-2023

Jaarcongres 'Leven toevoegen aan de dagen'

06 Feb
Feb
09:30

RINO Groep Utrecht

Physical course - series
Utrecht
5.5-32
Leer hoe je problemen snel zichtbaar en bespreekbaar maakt. Zo kun je je cliënten beter aanspreken op hun eigen kracht en hen ondersteunen in het realiseren van oplossingen op hun eigen manier.
€ 770
06 Feb
Feb
09:30

RINO Groep Utrecht

Physical course - series
Utrecht
0-20
In deze cursus leer je technieken waarmee je het rouwproces kunt verdiepen, intensiveren of bijsturen.
€ 550
07 Feb
Feb
09:00

kenniscentrum kinderpalliatieve zorg

Physical course - series
BCN - Centraal Station Utrecht
7.5-40
Deze training biedt een verdieping in de zorg voor het zieke kind. Naast kennis hebben van en kunnen omgaan met kinderen in hun verschillende ontwikkelingsstadia is het van belang inzicht te hebben in het palliatieve proces bij kinderen van diagnose tot en met nazorg.
€ 855
09 Feb
Feb
09:00

Medilex BV

Physical course - single
Hotel Theater Figi
1.5-6
Ouderenpsychiatrie in de praktijk
Als zorgprofessional is de zorg voor de gerontopsychiatrische bewoner niet eenvoudig. Het aantal cliënten met een psychiatrische aandoening in thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen neemt toe. Het gedrag van deze cliënten leidt regelmatig tot irritatie, stress en onzekerheid. Niet alleen bij u als zorgverlener, maar ook bij de cliënt en zijn omgeving. Hoe creëert u een prettige werk- en leefomgeving voor uzelf en deze buitengewoon...
€ 395
Company Logo
14 Feb
Feb
20:00

Carend

Webinar
Online
2
Euthanasie bij psychiatrie is een actueel thema, dat om een zeer genuanceerde benadering vraagt. Het is een hardnekkig misverstand dat een patiënt terminaal moet zijn om voor euthanasie in aanmerking te komen. De euthanasiewet zegt niets over de levensverwachting van de patiënt.
€ 49
Company Logo
15 Feb
Feb
09:30

RINO Groep Utrecht

Physical course - series
HDI Bilthoven
0-76
Na deze cursus kun je Mindfulness Based Cognitieve Therapie (MBCT) toepassen in een medische setting.
€ 860
28 Feb
Feb
09:30

De Kontekst Gooise Meren

Physical course - single
Amersfoort
1.5-6
Deze dag is geschikt voor hulpverleners/ kindertherapeuten/coaches en leerkrachten die én meer willen weten van rouwprocessen bij kinderen én willen leren hoe Een Taal Erbij in te zetten in rouwsituaties in de groep/praktijk.
€ 205
Course banner
16 Mar
Mar
08:30
€ 299

Carend

Physical course - single
Jaarbeurs
6
De patient en zijn naaste
Op 16 maart 2023 is het dan eindelijk zover: in de Jaarbeurs in Utrecht vindt het allereerste Jaarcongres van Carend plaats met als congrestitel 'Leven toevoegen aan de dagen'. Carend probeert met dit congres alle domeinen van de palliatieve en terminale zorg aan bod te laten komen. Topsprekers als Teun Toebes, Menno de Bree, Manu Keirse, Eric Geijteman, Liesbeth van Vliet, Sabine Netters en Sander de Hosson zullen de belangrijkste elementen en veranderingen binnen het palliatieve zorg aan bod laten komen, maar ook vertellen over hun eigen ervaringen met deze belangrijke zorg.
Course banner
€ 299
Company Logo
30 Mar
Mar
09:30

RINO Groep Utrecht

Webinar
Online
2-19
In deze cursus leer je angsten herkennen en behandelstrategieën toepassen, aan de hand van het acroniem HOPPA.
€ 295
16 May
May
20:00

Carend

Webinar
Online
0.5-2
Manu Keirse, hoogleraar rouw en pionier binnen de palliatieve zorg zal op 17 januari 2023 een avond spreken over een nieuw onderwerp: hoe gaan we om met het verlies van een ouder. Zowel het verlies en verdriet van jonge kinderen komt aan de orde, maar ook gaat hij in op de rouw van volwassen kinderen die een ouder verliezen.
€ 49
Company Logo
04 Nov
Nov
09:30

De Kontekst Gooise Meren

Physical course - single
Breda
1.5-6
In deze workshop wordt bovenstaand motto met Een Taal Erbij uitgewerkt. Door middel van casuïstiekbespreking, rollenspel en oefeningen leren de deelnemers de methodiek in te zetten in ouderbegeleidingsgesprekken
€ 205
Course banner
31 Dec
Dec
20:00
€ 34.95

Carend

Webinar
Online
0.5-2
COPD is een veelvoorkomende en niet te genezen ziekte welke in de tijd progressief is en gekenmerkt wordt door luchtwegvernauwing waardoor mensen benauwdheid bij inspanning ervaren. De symptoomlast, zeker bij het vorderen van de ziekte is hoog. In dit webinar gaan we in op ACP en de behandeling van symptomen op alle domeinen van de palliatieve zorg in de preterminale en terminale fase. Dit webinar is verdiepend voor longartsen, huisartsen, verpleegkundigen en iedereen die betrokken is bij de (palliatieve) zorg voor patiënten met COPD.
Course banner
€ 34.95
Company Logo

Carend

E-learning
0.5-2
In dit webinar ga je aan de hand van casussen kennis opdoen van specifieke aandachtspunten bij de palliatieve zorgverlening aan mensen met een verslavingsachtergrond. We staan stil bij verschillende factoren die deze zorg anders maken, zoals eenzaamheid, schuldgevoelens, schaamte (ook bij de zorgprofessional). Ook zal er aandacht besteed worden aan de interacties tussen bekende middelen in de palliatieve zorg en de middelen die al gebruikt werden door de patiënt zoals bijvoorbeeld methadon.
€ 34.95
Company Logo
Course banner
14
Jun
2022
14
Jun
2024
€ 34.95

Carend

E-learning
0.5-2
Pijn is een belangrijk symptoom in de laatste levensfase, én misschien wel de meest bekende onder zorgverleners. Veertig tot zestig procent van de patiënten met kanker, hartfalen of COPD in de laatste levensfase hebben last van pijn. De WHO pijnladder wordt doorgaans gebruikt als het fundament voor symptoombestrijding, maar bij complexe pijn in de palliatieve zorg kunnen er naast het gebruik van opiaten, ook andere behandelingen nodig zijn. Lisan Ravensbergen, zelfstandig anesthesioloog, consulent palliatieve zorg en SCEN-arts, zal in dit webinar dieper ingaan op pijn binnen de palliatieve zorg en aandacht schenken aan de oorzaken, signalering en behandeling van pijn.
Course banner
€ 34.95
Company Logo
Course banner
01
Jun
2022
01
Jun
2024