Professions
Companies
10 Results
Geestelijk verzorger
15 Sep
Sep
15:30

ARQ Academy

Physical course - series
Amsterdam
2.5
De cursus omvat 4 bijeenkomsten met ieder twee inleidingen en andere werkvormen waarin deelnemers zich de thematiek eigen kunnen maken
€ 795
22 Sep
Sep
09:00

Medilex BV

Physical course - single
Hotel theater Figi
1.5-5
Actualiteiten en besluitvorming voor zorgprofessionals
Zorg dat u goed voorbereid bent op de complexiteit van een euthanasieverzoek!
€ 395
Company Logo
24 Sep
Sep
09:30

RINO Groep Utrecht

Physical course - series
Utrecht
6
Deze cursus geeft je inzicht in de lichamelijke, psychische en sociale invloeden van de ziekte en de behandelingen op mensen.
€ 775
29 Sep
Sep
13:00

Leids Congres Bureau B.V.

Physical course - single
Aristo Amsterdam
1-4
De nieuwe Wet zorg en dwang is sinds 1 januari 2020 ingevoerd, maar roept nog veel vragen op. Ook jij krijgt te maken met de nieuwe kaders voor het juist toepassen van onvrijwillige zorg en de rechtspositie van cliënten.
€ 349
30 Sep
Sep
09:30

RINO Groep Utrecht

Webinar
Online
2-19
In deze cursus leer je angsten herkennen en behandelstrategieën toepassen, aan de hand van het acroniem HOPPA.
€ 295
12 Oct
Oct
09:00

Medilex BV

Physical course - single
Amersfoort
1-5.5
Leer tijdens dit praktische congres op welke manier u adequaat reageert en hoe u het gedrag van uw cliënt positief beïnvloedt.
€ 395
Company Logo
04 Nov
Nov
09:00

Medilex BV

Physical course - single
Zaalverhuur 7
0-5
Psychiatrische problematiek binnen de intra- en extramurale zorg
Herken de signalen van psychiatrische problematiek bij mensen met een verstandelijke beperking en bied de juiste ondersteuning!
€ 395
Company Logo
03 Dec
Dec
09:30

RINO Groep Utrecht

Physical course - single
Online
In deze vervolgworkshop staan we stil bij verdergaande indicatiestelling, begeleiding en behandeling van angstklachten in de psychosociale oncologie. De nadruk ligt daarbij vooral op uitwisseling, casusbesprekingen en oefenen.
€ 150
09 Feb
Feb
13:30

RINO Groep Utrecht

Physical course - series
Bilthoven
8.5-76
In deze cursus leer je hoe je MBCT inzet als therapeutische techniek in een medische setting.
€ 860

Stichting Sympopna

E-learning
1.5-7.5
Tijdens dit congres wordt ingegaan op de meest recente wetenschappelijke inzichten omtrent hoogsensitiviteit bij kinderen en volwassenen.
€ 145
Company Logo
map icon