Professions
Companies
count-province
87 Results
Forensisch arts KNMG

Onze selectie

course image
€ 1432 Utrecht 25-04-2024

Straatzorg en publieke gezondheid

course image
Free

Signaleren van beroepslongziekten

16 Apr
Apr
19:30

NSPOH

Webinar
Online
2
Wil jij op de hoogte blijven van wetenschappelijke ontwikkelingen binnen het vakgebied Forensische Geneeskunde? Of wil je zelf een artikel kritisch beschouwen en presenteren (optioneel)? Meld je dan aan voor de refereeravonden van de opleiding Forensische geneeskunde.
€ 50
Company Logo
16 Apr
Apr
19:30

SCEM

Webinar
Online
0-2
Vrouwen in de overgang - u moet er écht meer over weten!
Tijdens dit webinar delen gynaecoloog Dorenda van Dijken en psycholoog Bianca van Moorst de meest recente inzichten over de invloed van hormonen op psyche, algemene gezondheid en seksualiteit van vrouwen tijdens de (peri)menopauze.
€ 49
Company Logo
Course banner
17 Apr
Apr
10:00
Free

Be-Responsible BV

Webinar
Online
4
In deze masterclass gaan we in op de praktische situaties die zich voordoen. We leren de deelnemers beter problematiek te (h)erkennen en geven hele concrete tools hoe met deze problematiek om te gaan.
Course banner
Free
Company Logo
17 Apr
Apr
16:00

Sanquin

Webinar
Online
0-2
Op 17 april 2024 organiseert Sanquin een Webinar met als thema ‘Zwangerschapsimmunisatie in beweging’. Een Webinar waarin screening, preventie en therapie van zwangerschapsimmunisatie centraal staat.
Free
Company Logo
18 Apr
Apr
09:00

Het Blikveld

Physical course - single
NBC Congrescentrum
3
Samen met Werkgelukt biedt Het Blikveld de online training 'Hoogsensitiviteit (HSP) en werk'. Tijdens deze training staat hoogsensitiviteit op de werkvloer centraal.
€ 295
Company Logo
18 Apr
Apr
09:30

NSPOH

Physical course - single
NSPOH-Merwerde (9e)
6
We zijn helemaal niet zo rationeel als we graag zouden willen geloven. We kiezen vaak automatisch de meest voor de hand liggende optie. Ons gedrag wordt continu onbewust beïnvloed met nudges en slim taalgebruik. Hoe werken de principes van nudging en framing? Hoe kun je ze toepassen in je eigen werk? Tijdens deze dag gaan we aan de slag met de gedragsmatige kant van nudging en de taaltechnische kant van framing. Na uitleg van tevoren over hoe nudging en framing werken, ga je telkens na hoe je in een specifieke werksituatie deze tactieken kunt inzetten om gedrag te beïnvloeden.
€ 477
Company Logo
19 Apr
Apr
10:00

Jeugdartsen Nederland

Physical course - single
Jaarbeurs
4
Op vrijdag 19 april zullen experts op het gebied van hoogbegaafdheid, zoals dr. Eleonoor van Gerven, Lilian van der Poel en Marink van Kessel ons hun kennis bijbrengen over de uitdagingen waar hoogbegaafde kinderen, hun ouders en professionals tegen aan kunnen lopen, thuis, op het consultatiebureau, de basisschool en het voortgezet onderwijs. Zij zullen ons handvaten geven waar we in de praktijk mee aan de slag kunnen.
€ 100 - 165
Course banner
22 Apr
Apr
09:30
€ 870

NSPOH

Physical course - series
Utrecht
12
Als praktijkopleider speel je een essentiële rol bij het begeleiden van aios. Wil jij leren hoe je aios sociale geneeskunde optimaal begeleidt? En een erkend praktijkopleider sociale geneeskunde worden? Volg dan de zesdaagse basisopleiding als eerste stap naar die erkenning. Deze tweedaagse module is deel 1 van de basisopleiding.
Course banner
€ 870
Company Logo
Course banner
23 Apr
Apr
19:30
€ 49

SCEM

Webinar
Online
0-1
De live webinars van Jolanda Schieving (kinderneuroloog Radboudumc) over neurologisch onderzoek bij kinderen kent iedereen. Toch blijven veel vragen onbeantwoord. Daarom deze talkshow!
Course banner
€ 49
Company Logo
25 Apr
Apr
09:00

Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD)

Physical course - single
Domus Medica
6
Van LAD-leden die de afgelopen jaren Beter in beeld hebben gevolgd, kregen we regelmatig te horen dat ze behoefte hadden aan een verdiepingsslag: hoe maak je je punt met behoud van de relatie en hoe onderhandel je nou effectief? Daarover gaat de training ‘Beter in onderhandelen’, die als een logisch vervolg op ‘Beter in beeld’ is ontwikkeld. De training ‘Beter in onderhandelen’ is exclusief ontwikkeld voor LAD-leden.
€ 475
Company Logo
Course banner
25 Apr
Apr
09:30
€ 1432

NSPOH

Physical course - single
Utrecht
18
Wil je weten hoe we in de publieke gezondheid de juiste zorg kunnen bieden voor mensen in de marge van de maatschappij? En wil jij leren hoe je kwetsbaarheid voor dakloosheid herkent als hulpverlener? In deze module leer je ook hoe het er écht in de praktijk aan toegaat middels een halve dag praktijkexcursie. Naast de theorie kijk je mee hoe de zorg werkt op straat. Wil je van ervaren hulpverleners de belangrijkste lessen van de straatzorg leren? Volg dan deze module Straatzorg en publieke gezondheid!
Course banner
€ 1432