Cognitieve Communicatiestoornissen

communicatielogopedistenicbstoornissencognitiefcognitieve stoornissenlogopedielogopedistniet-aangeboren hersenletselhersenletsellicht traumatisch hersenletseltraumatisch hersenletselcognitieve communicatiestoornissen

Cognitieve communicatiestoornissen staan steeds meer in de schijnwerpers. In deze cursus leer je hoe je methodisch deze problemen kunt behandelen op een interprofessionele wijze.

20th Apr 2023
09:00 - 16:30
450
8 Points
Nascholing
Physical course - single

Prices

Regular € 450
Includes : Materiaal, koffie/thee en lunch

Date and Location

20 Apr 2023
09:00
16:30
Revalidatie Friesland Beetsterzwaag Hoofdstraat, 3

Professions

Diëtist
8 Points
ADAP
Ergotherapeut
8 Points
ADAP
Huidtherapeut
8 Points
ADAP
Logopedist
8 Points
ADAP
Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige (MBB'er)
8 Points
ADAP

Skills

Medische handelen 40 %
Samenwerken 20 %
Kennis en wetenschap 40 %

Speakers

Line Atsma

Logopedist/Klinisch linguïst

Goals

De cursist heeft actuele kennis over cognitieve communicatiestoornissen.
De cursist plaatst de cognitieve communicatiestoornissen adequaat in interprofessioneel handelingsplan.
De cursist schrijft een adequaat behandelplan voor een bestaande casus.
De cursist voert deelhandelingen van een behandeling bij een fictieve pt. met cognitieve communicatiestoornissen adequaat uit.
De cursist is zich bewust van zijn kennis en kunde over cognitieve stoornissen in het kader van actuele zienswijzen.

Program

Description

Cognitieve communicatiestoornissen staan steeds meer in de belangstelling. Voor het in kaart brengen van de mogelijke cognitieve communicatiestoornissen wordt het Afasienet-CCS-screeningsinstrument gebruikt. Over de behandeling van cognitieve communicatiestoornissen is nog weinig bekend. De logopedisten van Revalidatie Friesland hebben aan de hand van de inzichten die zij hebben opgedaan bij de Interdisciplinaire Cognitieve Behandeling (ICB) behandelmethoden voor cognitieve communicatiestoornissen.

Revalidatie Friesland Academie

academie@revalidatie-friesland.nl
0885801287
3, Hoofdstraat, Beetsterzwaag, 9244CL