E-cursus ‘Beïnvloeden van ziektepercepties

ALSBeïnvloeden van ziekteperceptiesmantelzorgthuiszorghuisartsziekteperceptieziektepercepties

De e-cursus ‘Beïnvloeden van ziektepercepties’ leert zorgverleners hoe zij in een gesprek met een patiënt en mantelzorger ziektepercepties kunnen beïnvloeden om de zorg zo goed mogelijk te organiseren.

50
0.5-2 Points
E-learning
E-learning

Prices

Regular € 50

Professions

Ambulancechauffeur
2 Points
Register Z
Cliëntenvertrouwenspersonen WZD
0.5 Points
Registerpl
Cliëntondersteuner
0.5 Points
Registerpl
Dermatologie-assistent
2 Points
Register Z
Diëtist
1.5 Points
ADAP
Description

In de begeleiding van ALS-patiënten komt het geregeld voor dat de hulp die de patiënt of de mantelzorger vraagt, niet overeenstemt met de problemen die de hulpverlener veronderstelt. Soms is de hulpvraag van de patiënt of mantelzorger niet passend bij de fase van de ziekte. Dan is er sprake van een irreële ziekteperceptie. Vaak komt dit door emotionele ontregeling door de diagnose of door het snelle ziekteverloop. Het kan ook veroorzaakt worden door cognitieve en gedragsmatige symptomen van ALS. Deze irreële ziektepercepties kunnen ertoe leiden dat de begeleiding minder effectief of minder prettig is, maar het kan ook tot wederzijds onbegrip leiden en de werkrelatie verstoren. Volg deze e-cursus om beter bij je patiënten en hun naasten aan te sluiten en effectief samen te werken aan de beste zorg en begeleiding.


ALS Centrum Nederland

info@als-centrum.nl
0627744303
100, Heidelberglaan, Utrecht, 3584CX