Gedeelde zorg

mantelzorgermantelzorgersmantelzorgouderszorgprofessionalsCliëntenverwantendynamische driehoek

Deze training is gebaseerd op de dynamische de driehoek tussen cliënt, verwanten/ouders/mantelzorg en professional.

2500
6 Points
Nascholing
Incompany

Prices

Regular € 2500

Professions

Ambulancechauffeur
6 Points
Register Z
Dermatologie-assistent
6 Points
Register Z
Endoscopie-assistent
6 Points
Register Z
Praktijkondersteuner Huisarts (POH)
6 Points
Register Z
Praktijkondersteuner Ouderenzorg (POH-ouderen)
6 Points
V&VN
Description

Zorg voor een ander ligt vaak niet bij slechts één zorgverlener. Vaak zijn er meerdere soorten van hulpverlening nodig en bovendien wordt ook steeds vaker een beroep gedaan op naasten of mantelzorgers. Belangrijk is dat de samenwerking tussen al deze verschillende partijen goed verloopt om de ander zo goed mogelijk te voorzien van de juiste zorg.


In de praktijk blijkt dit niet altijd goed te gaan. In deze praktijkgerichte training werken wij met medewerkers én naasten aan deze problematiek. Daarbij gaan we uit van de theorie van de dynamische driehoek van Chiel Egberts. We leren de professionals en naasten hoe zij uit de strijd kunnen stappen en de samenwerking aan kunnen gaan. Zowel ouders/mantelzorgers als professionals kunnen door inzicht in de processen van de driehoek voorkomen dat de onderlinge verhoudingen verstoord raken.

ZW Opleidingen

info@zwopleidingen.nl
0229576421
28, Dampten, hoorn, 1624NR