SGLT2-remmers bij diabetes mellitus type 2

effectiviteitbijwerkingenindicatiesgebruiksvoorschriftenwerkingsmechanisme

Deze nascholing voor huisartsen, praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen, diabetesverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, physician assistants en apothekers bespreekt alle belangrijke kenmerken van SGLT2-remmers bij de behandeling van diabetes mellitus type 2.

6.95
1 Points
E-learning
E-learning

Prices

Regular € 6.95
Includes : De cursusinhoud is gratis. Wil je de eindtoets maken en accreditatiepunten krijgen? Dan bestel je in de cursus je toegang tot de eindtoets. Deze kost € 6,95 (incl. BTW).

Professions

Ambulancechauffeur
28 Jan 2022
28 Jan 2023
1 Points
Register Z
Apotheker
31 Dec 2021
31 Dec 2022
1 Points
OA
Apotheker - Openbare Farmacie
31 Dec 2021
31 Dec 2022
1 Points
OA
Arts voor verstandelijk gehandicapten
28 Jan 2022
28 Jan 2023
1 Points
ABC1
Dermatologie-assistent
28 Jan 2022
28 Jan 2023
1 Points
Register Z

Skills

Medische handelen 60 %
Kennis en wetenschap 20 %
Professionaliteit en kwaliteit 20 %

Goals

Na afronding van deze cursus kun je:

de effectiviteit van SGLT2-remmers uitleggen
de belangrijkste bijwerkingen van SGLT2-remmers herkennen
de belangrijkste contra-indicaties en interacties van SGLT2-remmers herkennen
de belangrijkste gebruiksaspecten van SGLT2-remmers beschrijven
de kosten en vergoedingsvoorwaarden van SGLT2-remmers benoemen
Description

Deze e-learningcursus gaat over SGLT2-remmers bij de behandeling van diabetes mellitus type 2. De cursus gaat uitgebreid in op de effectiviteit, bijwerkingen, contra-indicaties en interacties, gebruiksvoorschriften en kosten en vergoedingsvoorwaarden van SGLT2-remmers. Om de cursus te kunnen volgen heb je basiskennis over SGLT2-remmers nodig. Die toetsen we in het eerste hoofdstuk met behulp van enkele korte vragen.

Instituut Verantwoord Medicijngebruik

info@ivm.nl
800400
11, Churchilllaan, Utrecht, 3527GV