GLP1-agonisten bij diabetes mellitus type 2

diabetesbijwerkingencontra-indicatiesinteractiesgebruiksvoorschriften

Deze nascholing voor huisartsen, praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen, diabetesverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, physician assistants en apothekers bespreekt alle belangrijke kenmerken van GLP1-agonisten bij de behandeling van diabetes mellitus type 2.

Free
1 Points
E-learning
E-learning

Prices

Free
Includes : De cursusinhoud is gratis. Wil je de eindtoets maken en accreditatiepunten krijgen? Dan bestel je in de cursus je toegang tot de eindtoets. Deze kost € 6,95 (incl. BTW).
Excludes : Kosten voor de eindtoets €6,95

Professions

Ambulancechauffeur
06 Apr 2022
06 Apr 2023
1 Points
Register Z
Apotheker
Accreditation in request
1 Points
OA
Apotheker - Openbare Farmacie
Accreditation in request
1 Points
OA
Arts voor verstandelijk gehandicapten
08 Apr 2022
08 Apr 2024
1 Points
ABC1
Dermatologie-assistent
06 Apr 2022
06 Apr 2023
1 Points
Register Z

Skills

Medische handelen 60 %
Kennis en wetenschap 20 %
Professionaliteit en kwaliteit 20 %

Goals

Na afronding van deze cursus kun je:

de effectiviteit van GLP1-agonisten uitleggen
de belangrijkste bijwerkingen van GLP1-agonisten herkennen
de belangrijkste contra-indicaties en interacties van GLP1-agonisten herkennen
de belangrijkste gebruiksaspecten van GLP1-agonisten beschrijven
de kosten en vergoedingsvoorwaarden van GLP1-agonisten benoemen
Description

Deze e-learningcursus gaat over GLP1-agonisten bij de behandeling van diabetes mellitus type 2. De cursus gaat uitgebreid in op de effectiviteit, bijwerkingen, contra-indicaties en interacties, gebruiksvoorschriften en kosten en vergoedingsvoorwaarden van GLP1-agonisten. Om de cursus te kunnen volgen heb je basiskennis over GLP1-agonisten nodig. Die toetsen we in het eerste hoofdstuk met behulp van enkele korte vragen.

Instituut Verantwoord Medicijngebruik

info@ivm.nl
800400
11, Churchilllaan, Utrecht, 3527GV