GLP1-agonisten bij diabetes mellitus type 2

diabetesbijwerkingencontra-indicatiesinteractiesgebruiksvoorschriften

Deze nascholing voor huisartsen, praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen, diabetesverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, physician assistants en apothekers bespreekt alle belangrijke kenmerken van GLP1-agonisten bij de behandeling van diabetes mellitus type 2.

Free
1 Points
E-learning
E-learning

Prices

Free
Note :De cursusinhoud is gratis. Wil je de eindtoets maken en accreditatiepunten krijgen? Dan bestel je in de cursus je toegang tot de eindtoets. Deze kost € 7,95 (incl. BTW). Zie ook Bijzonderheden.

Professions

Ambulancechauffeur
1 Points
Register Z
Arts voor verstandelijk gehandicapten
1 Points
ABC1
Dermatologie-assistent
1 Points
Register Z
Endoscopie-assistent
1 Points
Register Z
Huisarts
1 Points
ABC1

Skills

Medische handelen 60 %
Kennis en wetenschap 20 %
Professionaliteit en kwaliteit 20 %

Goals

Na afronding van deze cursus kun je:

de effectiviteit van GLP1-agonisten uitleggen
de belangrijkste bijwerkingen van GLP1-agonisten herkennen
de belangrijkste contra-indicaties en interacties van GLP1-agonisten herkennen
de belangrijkste gebruiksaspecten van GLP1-agonisten beschrijven
de kosten en vergoedingsvoorwaarden van GLP1-agonisten benoemen
Description

Deze e-learningcursus gaat over GLP1-agonisten bij de behandeling van diabetes mellitus type 2. De cursus gaat uitgebreid in op de effectiviteit, bijwerkingen, contra-indicaties en interacties, gebruiksvoorschriften en kosten en vergoedingsvoorwaarden van GLP1-agonisten. Om de cursus te kunnen volgen heb je basiskennis over GLP1-agonisten nodig. Die toetsen we in het eerste hoofdstuk met behulp van enkele korte vragen.

Instituut Verantwoord Medicijngebruik

info@ivm.nl
0888800400
11, Churchilllaan, Utrecht, 3527GV