Geneesmiddelen, rijvaardigheid en werk

medicijnenrijvaardigheidgevaarherkenning

Arbo-onderzoek laat zien dat ca. 4% van de werknemers geneesmiddelen slikt die de rijvaardigheid en het reactievermogen op het werk beïnvloeden. Als arts of verpleegkundige heb je een belangrijke taak om gevaarlijke situaties te helpen voorkomen. Dat vereist actuele kennis van zaken! Wil jij meer leren over het inschatten van risico’s van geneesmiddelengebruik in het verkeer? Over hoe medicijnen het werk positief of negatief kunnen beïnvloeden? En welk advies je dan geeft? Doe dan deze eendaagse, geaccrediteerde module.

21st Sep 2023
09:30 - 16:30
545
6 Points
Nascholing
Physical course - single

Prices

Regular € 545

Date and Location

21 Sep 2023
09:30
16:30
Utrecht Utrecht Stationshal, 12

Professions

Bedrijfsarts
6 Points
NVAB
Verzekeringsarts
6 Points
NVVG

Skills

Medische handelen 40 %
Maatschappelijk handelen en preventie 40 %
Professionaliteit en kwaliteit 20 %

Speakers

Drs. H.M.A. (Henriëtte) van der Kwaak-van Hout

Farmaceut werkzaam als trainer bij Instituut Verantwoord Medicijngebruik

Drs. F.M. (Frans) Westerbos

Jurist en voormalig verzekeringsarts, medisch juridisch adviseur / deskundige rechtbank.

Goals

Na afloop van deze eendaagse module:

heb je inzicht in de belangrijkste groepen geneesmiddelen met veiligheidsrisico’s voor werk en rijvaardigheid.
ken je de mogelijke juridische consequenties – ook van jouw advies of oordeel – bij onverantwoorde deelname aan werk en/of verkeer.
kun je verantwoord advies uitbrengen over het functioneren met geneesmiddelgebruik aan cliënt en werkgever.
Description

Hoe reactievermogen en rijvaardigheid door geneesmiddelen beïnvloed worden

Je kunt deze module volgen als bij- of nascholing. Tevens is deze module incompany uit te voeren.

In deze eendaagse module maak je kennis met de belangrijke groepen geneesmiddelen die de rijvaardigheid en het reactievermogen beïnvloeden. Je leert een inschatting te maken van medische en juridische risico’s. Op praktische wijze krijg je overzicht van de classificatie van geneesmiddelen en inzicht in mogelijke interventies. Deze informatie is van belang voor beleid en samenwerking met de curatieve sector.

De behandeling van de leerstof vindt plaats in afwisselende werkvormen. Denk aan interactieve presentaties, gezamenlijke discussies en casuïstiekbespreking in kleine groepen. De casuïstiek uit de praktijk staat centraal.

NSPOH

De NSPOH (Netherlands School of Public & Occupational Health) levert als non-profit organisatie een waardevolle bijdrage aan de verbetering van de volksgezondheid, de arbeidsomstandigheden en arbeidsparticipatie in Nederland.
info@nspoh.nl
0308100500
11, Churchilllaan, Utrecht, 3527GV