This course is expired

Krachtenveldanalyse: maak strategisch gebruik van je netwerk

huisartsenkrachtenveldanalyseer krachtenveldcommunicatieeffectief communicerenOplossingsgerichteoplossingsgerichtstrategische gespreksvoeringcruciale belanghebbende actoren

Doelen in het sociale domein behaal je zelden zonder afhankelijk te zijn van anderen. Wil je krachtiger en sneller overzicht, inzicht en handelingsmogelijkheden in beeld hebben wie je wanneer en hoe moet inschakelen om jouw doel te bereiken? Maak dan een krachtenveldanalyse! Hoe je dat doet, leer je in deze module.

500
6 Points
Reguliere nascholing
Physical course - series

Prices

Regular € 500

Professions

Arts beleid en advies KNMG
6 Points
ABSG
Arts indicatie en advies KNMG
6 Points
ABSG
Arts infectiebestrijding KNMG
6 Points
ABSG
Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde KNMG
6 Points
ABSG
Arts maatschappij en gezondheid
6 Points
ABSG

Skills

Samenwerken 40 %
Communicatie 40 %
Professionaliteit en kwaliteit 20 %

Goals

Na afloop van deze module

heb je inzicht in het hoe, wat en waarom van het maken van een krachtenveld.
heb je een methode in handen waarmee je voor elk vraagstuk dat je niet alleen kunt oplossen je krachtenveld in beeld kunt brengen.
heb je een overzicht van alle cruciale belanghebbende actoren die een wezenlijke rol kunnen spelen in het krachtenveld van je eigen casus
en krijg je inzicht in hun rollen, belangen, hun relatie tot jou en de mate van invloed die zij hebben op het realiseren van jouw doel.
heb je je krachtenveld geanalyseerd en een oplossingsrichting bedacht om een stap dichterbij het realiseren van je doel te komen.
heb je een aanpak voor strategische gespreksvoering gekregen en hiermee geoefend.
heb je inzicht in je eigen voorkeursstijl om om te gaan met belangentegenstellingen.
Description

Analyseer je krachtenveld en ontwikkel beïnvloedings- en benaderingsstrategieën

Als professional in de publieke en arbeidsgezondheid heb je in projecten vaak een coördinerende en sturende rol. Maar het is niet altijd eenvoudig om iedereen mee te krijgen in het belang van het oplossen van een bepaald gezondheidsprobleem, of het onder de aandacht brengen van een bepaalde product of dienst. Steun en draagvlak creëren gaat nu eenmaal niet vanzelf in het complexe werkveld van de publieke gezondheidszorg. Om deze complexiteit hanteerbaar te maken en sneller en makkelijker je doelen te realiseren is het handig als je werkt en denkt in termen van krachtenvelden.


In deze praktische module leer je denken en kijken in termen van belanghebbenden bij jouw vraagstuk, hun rollen, belangen, maar ook hun mening en houding en de kwaliteit van de werkrelatie die jij met hen hebt. Door je op deze wijze te verplaatsen in sleutelpersonen wordt het makkelijker om inhoud en proces aan elkaar te verbinden. Je leert meervoudig te kijken, waardoor je andere dingen gaat zien en andere oplossingsrichtingen zich openen.


Vervolgens leer je deze analyse vertalen naar de praktijk en ga je met je eigen vraagstuk aan de slag. Je ontwikkelt een strategie om in gesprek te gaan met de belangrijkste actoren in jouw krachtenveld, waardoor je samen een stap dichterbij het realiseren van het doel komt.

NSPOH

De NSPOH (Netherlands School of Public & Occupational Health) levert als non-profit organisatie een waardevolle bijdrage aan de verbetering van de volksgezondheid, de arbeidsomstandigheden en arbeidsparticipatie in Nederland.
info@nspoh.nl
0308100500
11, Churchilllaan, Utrecht, 3527GV