This course is expired

Health System Research

health system researchresearchglobal healthhealth systemsociale geneeskundegezondheidszorgkwaliteitszorgnascholingEuropese gezondheidszorgsystemenverschillend zorgsysteemartsen

Deze verdiepende module ‘Health System Research’ is onderdeel van de Master Public Health en van de medische vervolgopleiding Maatschappij & Gezondheid (M&G).

1640
24 Points
Reguliere nascholing
Physical course - series

Prices

Regular € 1640

Professions

Arts beleid en advies KNMG
24 Points
ABSG
Arts indicatie en advies KNMG
24 Points
ABSG
Arts infectiebestrijding KNMG
24 Points
ABSG
Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde KNMG
24 Points
ABSG
Arts maatschappij en gezondheid
24 Points
ABSG

Skills

Medische handelen 20 %
Kennis en wetenschap 80 %

Goals

Na afloop van deze vierdaagse module:

heb je een praktisch overzicht van de Europese gezondheidszorgsystemen.
heb je inzicht in het functioneren van elk verschillend zorgsysteem.
ken je de verschillen en overeenkomsten tussen deze systemen.
Description

Deze verdiepende module ‘Health System Research’ is onderdeel van de Master Public Health en van de medische vervolgopleiding Maatschappij & Gezondheid (M&G). Je kunt de module ook volgen als bij- of nascholing. Tevens is deze module incompany uit te voeren.


In deze vierdaagse module maak je kennis met verschillende gezondheidszorgsystemen en hun functioneren. Je bestudeert internationaal wetenschappelijke literatuur over health system research. Daarbij kijk je naar evaluatieonderzoek van (hervormingen in) beleid, structuur, organisatie en interventies van de nulde, eerste- en tweedelijnsgezondheidszorg. Er wordt met name gekeken naar de vraag hoe de resultaten van dit onderzoek bijdragen aan de kwaliteit van de gezondheidszorg. Hoe kunnen we van elkaar leren, zodat de gezondheidszorg beter wordt? Tenslotte besteden we aandacht aan de vergelijking van zorgsystemen tussen landen en de verklaringen voor verschillen.


Presentaties en inhoudelijke discussies worden afgewisseld. Ook oefen je de leerstof in de vorm van een specifieke moduleopdracht. De module wordt afgesloten met een moduleopdracht waarbij je het functioneren van het gezondheidssysteem in Nederland vergelijkt met een land naar keuze.

NSPOH

De NSPOH (Netherlands School of Public & Occupational Health) levert als non-profit organisatie een waardevolle bijdrage aan de verbetering van de volksgezondheid, de arbeidsomstandigheden en arbeidsparticipatie in Nederland.
info@nspoh.nl
0308100500
11, Churchilllaan, Utrecht, 3527GV