Cursus ’Triple problematiek: LVB, verslaving en een psychische stoornis’

problematiek patiëntpsychische stoornisverslavinglicht verstandelijke beperkingLVBtriple problematiek

Soms past de problematiek van een patiënt niet in één vakje. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van een psychische stoornis en een verslaving. Of een verslaving en een licht verstandelijke beperking (LVB). Maar wat als de problematiek nóg complexer is? Wat als de problematiek van de patiënt zelfs niet in twee vakjes past? Dat is het geval bij triple problematiek, oftewel het samengaan van een LVB, verslaving en psychische stoornis.

15 okt. 2024
330
6-7 Points
Webinar
Physical course - single

Prices

Regular € 330
Includes : Het boek: van Duijvenbode, N., van der Nagel, J., Didden, R. (2020). Praktijkboek triple problematiek. Psychische klachten, verslaving en licht verstandelijke beperking. Amsterdam: Uitgeverij SWP

Date and Location

15 okt. 2024
10:00
17:00
Oude Oeverstraat 120, 6811JZ, Arnhem

Professions

Cliëntenvertrouwenspersonen WZD
7 Points
Registerpl
Cliëntondersteuner
7 Points
Registerpl
Gezinshuisouder
7 Points
Registerpl
Gezondheidszorgpsycholoog
6 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch neuropsycholoog
6 Points
FGzPt

Skills

Medische handelen 40 %
Professionaliteit en kwaliteit 30 %
Organisatie en financiering 30 %

Speakers

Neomi van Duijvenbode

GZ-psycholoog
Description

Soms past de problematiek van een patiënt niet in één vakje. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van een psychische stoornis en een verslaving. Of een verslaving en een licht verstandelijke beperking (LVB). Maar wat als de problematiek nóg complexer is? Wat als de problematiek van de patiënt zelfs niet in twee vakjes past? Dat is het geval bij triple problematiek, oftewel het samengaan van een LVB, verslaving en psychische stoornis.


Veel hulpverleners krijgen te maken met triple problematiek. De zorg voor deze patiënten vraagt veel van hen. Er is nog maar weinig bekend over triple problematiek en richtlijnen voor diagnostiek en behandeling ontbreken. De vraag die in deze cursus centraal staat is hoe je goede zorg kunt leveren voor patiënten met triple problematiek. Centraal staat daarin de samenhang tussen de verschillende deelaspecten van triple problematiek. Aan de hand van wetenschappelijke informatie en praktijkervaring wordt omschreven waar het om gaat in de zorg voor patiënten met triple problematiek en worden handvatten gegeven voor de praktijk. Onderwerpen als communicatie en bejegening, begeleiding en behandeling, verwijzen en samenwerken passeren de revue.Cure & Care Development

curecare@curecare.nl
0263684411
120, Oude Oeverstraat, Arnhem, 6811JZ