This course is expired

Perinataal verlies

Rouw & herstel bij verloren verwachtingen
rouwrouwprocesperinataal verliesverliesperinatale sterfteCounseling prenatale screening - vaardighedenCounseling prenatale screening - kennisAntenataal CTG - Kwaliteitsbesprekingen

Dit congres biedt inzichten in perinataal verlies en reikt handvatten aan om gezinnen op een empathische manier te ondersteunen in hun rouwproces.

395
0-5 Points
Congres
Physical course - single

Prices

Regular € 395

Professions

Anesthesioloog
5 Points
ABAN
Arts
5 Points
ABAN
Arts beleid en advies KNMG
5 Points
ABAN
Arts indicatie en advies KNMG
5 Points
ABAN
Arts infectiebestrijding KNMG
5 Points
ABAN

Skills

Medische handelen 20 %
Communicatie 40 %
Professionaliteit en kwaliteit 40 %

Goals

Leerdoelen:

Deelnemers hebben recente inzichten in perinatale sterfte.
Deelnemers begrijpen de complexe aard van het rouwproces.
Deelnemers krijgen handvatten om het gesprek aan te gaan met ouders diens kind is overleden/gaat overlijden
Deelnemers hebben kennis van begeleiding van gecompliceerde rouw na perinataal verlies.
Deelnemers leren omgaan met angst en voor hoop en vertrouwen zorgen na deze periode
Description

Tien van de 1.000 kinderen overlijden na 22 weken zwangerschap of in de eerste 7 dagen na de geboorte – dit wordt perinatale sterfte genoemd. Hoewel de perinatale sterfte de afgelopen 20 jaar aanzienlijk is afgenomen door verbeterde behandelingsmogelijkheden, is sinds 2015 deze afname afgevlakt. Vroeggeboorte is een belangrijke risicofactor voor sterfte rond de geboorte.


Wanneer ouders worden geconfronteerd met het verlies van hun baby, ervaren zij vaak intense pijn, verdriet en verwarring. Perinatale sterfte is een tragische gebeurtenis, en de impact ervan kan diep doordringen in de levens van de betrokken gezinnen. Adequate ondersteuning is van groot belang om rouwende ouders te helpen omgaan met de gevolgen van dit verlies en te herstellen.


Hoe is de eerste opvang geregeld voor ouders wiens kind gaat overlijden of is overleden? Hoe kan je als zorgprofessional gezinnen ondersteunen in hun rouwproces? Welke woorden kan je (beter niet) gebruiken?


Dit congres biedt inzichten in perinataal verlies en reikt handvatten aan om gezinnen op een empathische manier te ondersteunen in hun rouwproces.


De volgende onderwerpen worden onder andere behandeld:

  • Recente inzichten in perinatale sterfte
  • De complexe aard van het rouwproces
  • Do's en don'ts voor hulpverleners - woorden doen ertoe
  • Begeleiding van gecompliceerde rouw na perinataal verlies
  • Hoe ga je om met angst en zorg je voor hoop en vertrouwen?


Kom naar het congres en draag bij aan de ondersteuning van ouders die een baby hebben verloren, terwijl we samen de weg naar herstel verkennen.

Medilex BV

info@medilex.nl
6933887
5, Bascule, Bunnik, 3981PH