On demand Vaccinatie tegen rotavirus

Vanaf 2024 nieuw in het Rijksvaccinatieprogramma: vaccinatie tegen rotavirus.
rijksvaccinatieprogrammavaccinatiebeleidvaccinatieprogrammavaccinerenvaccinsrotavirus

In 2024 wordt de orale vaccinatie tegen rotavirus opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Op 13 februari 2024 organiseert het RIVM samen met MedischeScholing.nl in samenwerking met diverse beroepsverenigingen een gratis geaccrediteerd webinar over rotavirusvaccinatie. In dit webinar praten we u graag bij over het rotavirus zelf, de symptomen en ziektelast van rotavirusinfectie, de eigenschappen van het Rotarix®-vaccin en enkele praktische uitvoeringsaspecten. Met deze scholing willen we handvatten geven voor vragen die u van (aanstaande) ouders kunt krijgen in de spreekkamer.

Free
1-2 Points
E-learning
E-learning

Prices

Free

Professions

Anesthesioloog
04 Mar 2024
02 Mar 2025
1 Points
ABAN
Arts
04 Mar 2024
02 Mar 2025
1 Points
ABAN
Arts beleid en advies KNMG
04 Mar 2024
02 Mar 2025
1 Points
ABAN
Arts indicatie en advies KNMG
04 Mar 2024
02 Mar 2025
1 Points
ABAN
Arts infectiebestrijding KNMG
04 Mar 2024
02 Mar 2025
1 Points
ABAN

Skills

Medische handelen 20 %
Kennis en wetenschap 60 %
Communicatie 20 %

Speakers

Jeanne-Marie Hament

Arts M&G, programmamanager RVP, RIVM
Jeanne-Marie Hament is arts Maatschappij en Gezondheid en sinds 2021 programmamanager RVP bij het RIVM. Zij draagt als programmamanager zorg voor de regie en landelijke coördinatie van het Rijksvaccinatieprogramma. Daarvoor was zij werkzaam als jeugdarts.

Ingrid Hoogma

Jeugdarts KNMG, stafarts, GGD Fryslân
Ingrid Hoogma is jeugdarts KNMG en werkzaam als stafarts bij GGD Fryslân. Daarnaast is zij als jeugdarts betrokken bij de implementatie van rotavirusvaccinatie in het Rijksvaccinatieprogramma.

Patricia Bruijning-Verhagen

Kinderarts en epidemioloog, UMC Utrecht
Patricia Bruijning-Verhagen is kinderarts en epidemioloog. Zij heeft veel expertise op het gebied van rotavirusinfectie en -vaccinatie en was hoofdonderzoeker van een studie naar rotavirusvaccinatie onder hoog-risico kinderen (RIVAR-studie). Daarnaast is zij als kinderarts betrokken bij de implementatie van rotavirusvaccinatie in het Rijksvaccinatieprogramma.

Agnes Kant

Directeur Bijwerkingencentrum Lareb
Agnes Kant is directeur van Bijwerkingencentrum Lareb, het meld- en kenniscentrum van bijwerkingen van o.a. vaccins, en betrokken bij de monitoring van mogelijke bijwerkingen van rotavirusvaccinatie.

Goals

Zorgprofessional is op de hoogte van doel, doelgroep en startdatum van rotavirusvaccinatie.
Zorgprofessional heeft kennis over het rotavirus zelf en de symptomen en ziektelast van rotavirusinfectie.
Zorgprofessional heeft kennis over de eigenschappen van het Rotarix®-vaccin.
Zorgprofessional weet waar informatie over rotavirusvaccinatie te vinden is.
Zorgprofessional kan vragen van (aanstaande) ouders over rotavirusvaccinatie beantwoorden.
Description

Vanaf 2024 nieuw in het Rijksvaccinatieprogramma: vaccinatie tegen rotavirus

Vrijwel ieder kind maakt een rotavirusinfectie door voor het 5e levensjaar. Als gevolg van heftige diarree en braken, kan uitdroging optreden (vooral bij zuigelingen onder 1 jaar). In Nederland worden jaarlijks ongeveer 3.500 kinderen in het ziekenhuis opgenomen en overlijden 5-6 kinderen vanwege ernstige rotavirusinfectie. Alle zuigelingen geboren vanaf 1 januari 2024 krijgen daarom binnen het Rijksvaccinatieprogramma rotavirusvaccinatie aangeboden. Het Rotarix®-vaccin wordt in de vorm van druppels in de mond gegeven op de leeftijd van 6-9 weken en 3 maanden. Dit gebeurt meestal op het consultatiebureau. Rotavirusvaccinatie wordt gezamenlijk uitgevoerd door jeugdartsen, kinderartsen en (jeugd)verpleegkundigen, volgens de richtlijn rotavirusvaccinatie. Daarnaast is het ook belangrijk om huisartsen, verloskundigen, gynaecologen en artsen infectieziektebestrijding te informeren. Zij kunnen namelijk vragen van (aanstaande) ouders hierover krijgen.

Met deze scholing willen we handvatten geven voor vragen die professionals kunnen krijgen in de spreekkamer. In dit webinar zal worden ingegaan op het doel, de doelgroep en startdatum van rotavirusvaccinatie met een stukje voorgeschiedenis. Vervolgens wordt een toelichting gegeven op het rotavirus zelf en de symptomen en ziektelast van rotavirusinfectie. Daarna zal worden ingegaan op de eigenschappen van het Rotarix®-vaccin, inclusief mogelijke bijwerkingen. En zal worden afgesloten met een aantal praktische uitvoeringsaspecten die voor rotavirusvaccinatie van belang zijn.

Voor meer informatie: https://rijksvaccinatieprogramma.nl/professionals/rotavirus


Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

0886898989
9, Antonie van Leeuwenhoeklaan, Bilthoven, 3721MA