This course is expired

Masterclass Zingeving Kwaliteit van Leven en Ethiek

oncologiepalliatieve zorgoncologische zorgoncologiefysiotherapieethiek

Deze masterclass geeft een oriëntatie op het begrip zingeving, kwaliteit van leven en ethiek, binnen de vraagstukken van de (na-)zorg rondom oncologie.

225
8 Points
Nascholing
Physical course - single

Prices

Regular € 225
Includes : koffie, thee, lunch

Professions

Fysiotherapeut
8 Points
KNGF, KRF

Speakers

Thea Kloek

Geestelijk verzorger, theoloog

Goals

Tijdens de masterclass zullen de volgende leerdoelen aan bod komen.

Je doordenkt het begrip zingeving en wat dat betekent in je eigen leven, je beschikt over luistervaardigheden en kunt het gesprek over zingeving in je beroepsuiting voeren.
Je kent het Diamant model van Carlo Leget en weet deze toe te passen in de gesprekken met oncologische/palliatieve patiënten.
Je kent je persoonlijke opvatting over het goede.
Je vormt je een visie op wat we in de zorg als goed beschouwen.
Je hebt kennis opgedaan van de zorg ethische benadering.
Je leert de basis van de zorgethiek volgens Tronto.
Je leert jezelf herkennen in de kernelementen van de zorgethiek.
Je leert hoe je kan reflecteren op de zorg in de praktijk.
Je neemt deel aan een moreel beraad volgens de Utrechtse methode.
Description

Door het verbinden van kennis over zingeving, luisteren en aandachtsvelden binnen de oncologische/ palliatieve zorg werk je aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Je leert om te reflecteren en ontwikkel je een integrale benadering met aandacht voor zingevingsvragen en/of behoeften van de client. Daarnaast ben je in staat om daarop te reflecteren.

Ook staan we stil bij je eigen waarden en normen, bij de beroepsethiek. Je krijgt inzicht in de morele dimensie van de dagelijkse praktijk. Door het deelnemen aan een begeleide dialoog ervaar je en oefen je je in ethisch redeneren.


Werkvormen

Ethiek

Hoorcollege, inleiding op verschillende perspectieven van de gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven, waarden & normen, basiskennis van de gezondheidsethiek en het moreel beraad.

Skills, in een rollenspel oefenen van ethisch redeneren d.m.v. een methode van moreel beraad.

Zingeving in de oncologische zorg

Hoorcollege, inleiding op verschillende aspecten van zingevingsaspecten en vragen bij cliënten, luistervaardigheden, theorie van het diamantmodel.

Skills, in een rollenspel oefenen van luister- en gespreksvaardigheden bij zingevingsaspecten.

De Berekuyl

info@deberekuyl.nl
0341453177
4, Molenweg, Hierden, 3849RM