This course is expired

Verdiepingscursus 'fysiotherapeutisch handelen bij de volwassen patiënt met een spierziekte tijdens de (sub)acute fase na onset of progressie'

fysiotherapiespierziekteNMA

Onder de groep neuromusculaire aandoeningen (NMA) vallen naast de spierziekten in engere zin, aandoeningen van de neuromusculaire transmissie, de motorische voorhoorncellen en de perifere zenuwen. Er zijn maar liefst 600 verschillende neuromusculaire aandoeningen bekend, waaraan in Nederland zo’n 100.000 mensen lijden. Elk van deze aandoeningen heeft een geheel eigen ziekteverloop dat daarnaast per patiënt sterk kan verschillen.

550
In Request
Meerdere cursusdagen
Physical course - series

Prices

Regular € 550
Includes : Verzorging en cursusmateriaal
Discounts
€ 495
Met NPi-kortingskaart

Professions

Fysiotherapeut
Accreditation in request
KRF
Oefentherapeut
Accreditation in request
VvOCM

Speakers

dr. Jaap Bakers

Fysiotherapeut UMC Utrecht

Michiel Biever

Fysiotherapeut Basalt Revalidatie Den Haag en zelfstandig revalidatiefysiotherapeut

dr. Esther Kruitwagen - van Reenen

Revalidatiearts UMC Utrecht

Daphne Maas Msc

Fysiotherapeut RadboudUMC

Ronne Pater MSc

Fysiotherapeut, onderzoeker Radboud UMC te Nijmegen

dr. Nicole Voet

Revalidatiearts Klimmendaal Arnhem en Radboudumc Nijmegen

Goals

Na afloop van deze verdiepingscursus kan je bij de begeleiding van de opgenomen volwassen patiënt met een spierziekte binnen de multidisciplinaire samenwerking:

een indeling van groepen en verschijningsvormen van specifieke ziektebeelden benoemen;
de ‘levensloop’ van de chronische patiënt analyseren;
keuzes van respiratoire behandelmethoden verantwoorden op basis van juiste interpretatie van de uitkomsten van respiratoire functietesten;
bekwaam handelen bij het toepassen van respiratoire behandelmethoden zoals ACBT, airstacken en respiratoire spiertraining;
klinisch redeneren bij patiënten rond (sub)acute onset en verslechtering ten aanzien van het behouden en opbouwen van uithoudingsvermogen en kracht;
gerichte keuzes maken voor de inhoud van de verschillende therapieën op basis van de belasting en belastbaarheid van de patiënt gedurende de dag;
gerichte keuzes maken in de opbouw van 24-uurs houdingsmanagement (zitten/liggen)van de patiënt (opbouw, zitten/liggen);
globaal de mogelijkheden en uitdagingen benoemen in de (netwerk)zorg voor mensen met een spierziekte op het niveau van de patiënt en de professional;
een overdracht opstellen voor de fysio- en oefentherapeut in de eerste lijn die voldoet aan verwachtingen en mogelijkheden.
Description

Onder de groep neuromusculaire aandoeningen (NMA) vallen naast de spierziekten in engere zin, aandoeningen van de neuromusculaire transmissie, de motorische voorhoorncellen en de perifere zenuwen. Er zijn maar liefst 600 verschillende neuromusculaire aandoeningen bekend, waaraan in Nederland zo’n 100.000 mensen lijden. Elk van deze aandoeningen heeft een geheel eigen ziekteverloop dat daarnaast per patiënt sterk kan verschillen.


De meeste neuromusculaire aandoeningen zijn progressief. Er kunnen echter ook momenten van versnelde achteruitgang optreden door bijvoorbeeld bijkomende ziekte, complicaties of operaties. Bij sommige neuromusculaire aandoeningen is sprake van een ‘acute onset’, zoals bij het Guillain Barre Syndroom, waarbij de aandoening zich presenteert met een acute en snelle achteruitgang in functioneren. 


Fysio- en oefentherapeuten spelen vaak een belangrijke rol in een dergelijke fase, bijvoorbeeld bij de opbouw van conditie, respiratoire functie, kracht en mobiliteit. Deze behandeling en begeleiding kan plaatsvinden in het ziekenhuis, een revalidatiecentrum of in een verpleeghuis. De begeleiding is uitdagend omdat verschillende factoren op fysiek, mentaal en sociaal vlak een rol kunnen spelen in zowel de achteruitgang als de opbouw.

In samenwerking met een aantal inhoudelijke deskundigen heeft het NPi een cursus opgezet waarin, aan de hand van veel voorkomende problematiek, een duidelijke structuur voor de behandeling van patiënten met een neuromusculaire aandoening tijdens acute onset en achteruitgang van functioneren wordt aangeboden. Deze behandelingen zijn toepasbaar voor het merendeel van de neuromusculaire aandoeningen.


Deze cursus onderscheidt zich van de NPi basiscursus ‘Neuromusculaire aandoeningen’ omdat in deze cursus specifiek wordt ingegaan op de acuteonset en achteruitgang, in de opnamefase. 


Tevens vindt op dat gebied nog een verdieping op theoretisch en praktisch gebied plaats ten opzichte van de stof die wordt aangeboden in de basiscursus.


De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Medische aspecten van veelvoorkomende neuromusculaire aandoeningen
  • De integrale benadering en behandeling van een patiënt
  • Respiratoire behandelmogelijkheden
  • Werken in een netwerk, overdracht naar de behandelaar in de eerste lijn
  • Inspanningsfysiologie, trainingsleer en opbouw van transfers
  • Houdingsmanagement en contractuur- en pijnpreventie


In de cursus is veel ruimte voor interactie en oefenen aan de hand van casuïstiek. Je krijgt als deelnemer onderwijs en toetsing in het‘ airstacken’ (hoestondersteunende technieken).


Het is van belang te realiseren dat er handvatten aangeleerd worden en het klinisch redeneren centraal staat. Een totaal overzicht van de meer dan 600 neuromusculaire aandoeningen en hun behandeling kan niet gegeven worden.

Nederlands Paramedisch Instituut

Het NPi is het Landelijk Kenniscentrum voor Paramedische Zorg. De missie van het NPi luidt: het (verder) professionaliseren van fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten en andere (paramedische) professionals in de gezondheidszorg. Vanwege deze primaire focus is als slogan van het NPi gekozen: 'Kennis in beweging'. Het NPi wil het vooraanstaande kenniscentrum zijn; dat wil zeggen het kenniscentrum waar fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten en andere (paramedische) professionals als eerste aan denken als het gaat om deskundigheidsbevordering, informatievoorziening, praktijkgericht onderzoek en innovaties.
info@npi.nl
0334216100
7, Berkenweg, Amersfoort, 3818LA