Schematherapie | Vierdaagse basisopleiding

SchematherapieBasiscursus Schematherapieschematherapeutisch processchematheorie

In de basisopleiding schematherapie maak je kennis met de schematheorie; er wordt stilgestaan bij wat schema’s, copingstrategieën en modi zijn, hoe deze ontstaan en zich verder ontwikkelen en bestendigen.

17 jul. 2024
09:30 - 17:00
1125
16-37.5 Points
(Meerdaagse) Nascholing
Physical course - single

Prices

Regular € 1125
Includes : boeken

Date and Location

17 jul. 2024
09:30
15 aug. 2024
17:00
Polanerbaan 3, 3447GN, Woerden
04 sep. 2024
09:30
16 okt. 2024
17:00
Oude Oeverstraat 120, 6811JZ, Arnhem
06 nov. 2024
09:30
18 dec. 2024
17:00
Oude Oeverstraat 120, 6811JZ, Arnhem
11 dec. 2024
09:30
15 jan. 2025
17:00
Oude Oeverstraat 120, 6811JZ, Arnhem

Professions

Cognitief gedragstherapeut
25 Points
VGCt
Gedragstherapeut
25 Points
VGCt
Gezondheidszorgpsycholoog
33 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch neuropsycholoog
33 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch psycholoog
33 Points
FGzPt
Description

Schematherapie is een integratieve therapie waarin methoden en technieken uit de interpersoonlijke, experiëntiële en psychodynamische therapie geïntegreerd zijn in een theoretisch model gebaseerd op de cognitieve theorie, met als doel persoonlijkheidsproblematiek effectief te kunnen behandelen. Schematherapie is effectief gebleken bij de borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) en veelbelovend bij de behandeling van andere persoonlijkheidsproblematiek. Deze therapie wordt individueel en in groepen toegepast en steeds breder geïmplementeerd. Uitgangspunt is dat wanneer niet aan de basisbehoeften van kinderen wordt voldaan, zij disfunctionele schema’s, copingstijlen en modi kunnen ontwikkelen die een rol spelen bij persoonlijkheidsstoornissen en hardnekkige stemmings- en angststoornissen.

In deze basisopleiding maak je kennis met de schematheorie; er wordt stilgestaan bij wat schema’s, copingstrategieën en modi zijn, hoe deze ontstaan en zich verder ontwikkelen en bestendigen. Persoonlijkheidsstoornissen worden toegelicht vanuit een schematherapie perspectief en indicaties voor schematherapie worden besproken. Je leert schema’s, copingstrategieën en modi bij jouw cliënten vaststellen en hoe je hierbij de verschillende schemavragenlijsten, copinglijsten en modivragenlijsten en andere methoden zoals diagnostische imaginatie kunt gebruiken. Je leert hypothesen te vormen over hoe schema’s, copingstijlen en modi zijn ontstaan vanuit de ontwikkelingsgeschiedenis van de patiënt en deze hypothesen leer je vast te leggen in een casusconceptualisatie. De verschillende fasen in de schematherapie en de behandeltechnieken komen aan de orde. Behandeltechnieken worden gedemonstreerd en geoefend tijdens de opleiding. Het accent ligt hierbij op het aanleren van experiëntiële technieken en het hanteren van de therapeutische relatie. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de schema’s van de therapeut en de interactie met de schema’s of modi van de patiënt. Deze basisopleiding richt zich met name op volwassen cliënten, maar het geleerde is zowel toepasbaar op volwassenen als op adolescenten en jongvolwassenen.

Cure & Care Development

curecare@curecare.nl
0263684411
120, Oude Oeverstraat, Arnhem, 6811JZ