This course is expired

Sociale veiligheid in de huisartsenzorg

Interne agressie en ongewenst gedrag binnen de praktijk
huisartsenpraktijkhuisartsenPOHpraktijkmanagerpraktijkondersteunertriagistendoktersassitentpraktijkverpleegkundige

Onderzoek laat oplopende cijfers zien bij interne agressie door collega’s of leidinggevenden in de huisartsenzorg. Tweederde van de werkenden in de huisartsenzorg heeft na een incident behoefte aan (extra) opvang, waarvan de meerderheid deze hulp buiten de organisatie zoekt. Als hier niet op de juiste manier mee omgegaan wordt, kan dit leiden tot mentale en fysieke klachten bij medewerkers met uitval als gevolg of zelfs vertrek uit de praktijk of huisartsenzorg.

Free
1 Points
Online
Webinar
Webinar

Prices

Free

Professions

Arts voor verstandelijk gehandicapten
09 May 2023
10 May 2023
1 Points
ABC1
Bachelor Medisch Hulpverlener (tijdelijke BIG-registratie)
09 May 2023
11 May 2023
1 Points
NVBMH
Doktersassistent
09 May 2023
10 May 2023
1 Points
CADD
Huisarts
09 May 2023
10 May 2023
1 Points
ABC1
Physician Assistant
09 May 2023
10 May 2023
1 Points
NAPA, ABC1

Skills

Maatschappelijk handelen en preventie 30 %
Professionaliteit en kwaliteit 40 %
Organisatie en financiering 30 %

Speakers

Elisabeth van den Hoogen

Moderator

Anita Koops

Arbeids- en organisatiedeskundige Arbo Unie

Rita Wielemaker

Externe vertrouwenspersoon bij het Gimd

Goals

Het om het ontwikkelen van competenties:

op het gebied van samenwerken binnen de praktijk
op het gebied van organisatie van zorg, waarbij de focus ligt op een gezond werkklimaat.
op het gebied van de professionele standaard en kwaliteitsborging, waarbij de focus ligt op het stellen van normen en grenzen om op een professionele manier met elkaar om te gaan binnen de praktijk.
op het gebied van maatschappelijk handelen, waarbij de focus ligt op de het bevorderen van de gezondheid door mentale en fysieke klachten aan te pakken.

Program

Description

Steeds meer huisartsenorganisaties vragen zich af of er bij hun organisatie een sociaal onveilige werksituatie is. Uit onderzoek van PGGM&CO en Ministerie van VWS uit 2021 blijkt dat één op de vijf werkenden in de huisartsenzorg in het jaar voorafgaand aan de meting te maken heeft gehad met agressie of ongewenst gedrag in contact met collega’s of leidinggevenden. Daarbij ging het voornamelijk om pesten of agressie en in mindere mate om bedreiging of intimidatie, seksuele intimidatie of discriminatie. De gevolgen van deze ervaringen van interne agressie en ongewenst gedrag binnen de praktijk liggen een stuk hoger dan bij externe agressie. Bijna tweederde was van slag, 17% ervaart mentale of fysieke klachten en één op de vijf denkt er zelfs over van baan te wisselen of is gewisseld van baan.

Daarnaast kunnen situaties als het integreren van teams, hiërarchische verhoudingen en de kloof tussen jong en oud in een nieuw team leiden tot een onveilig gevoel op de werkvloer en gespannen arbeidsrelaties. In 2022 deden 25% meer werkgevers en 82% meer medewerkers ten opzichte van 2021 een beroep op de Gimd vertrouwenspersoon. Zij merkten afgelopen jaar in de huisartsenzorg een toename in aanvragen voor klacht- en/of cultuuronderzoek. Door op een goede manier te werken aan een sociaal veilige werkomgeving worden klachten of escalaties voorkomen, het werkplezier vergroot, uitval van medewerkers beperkt en de productiviteit en werksfeer verbeterd.

Met de tekorten op de arbeidsmarkt en de opgelopen werkdruk in de branche, is een sociaal veilige werkplek dus van groot belang! Maar wat is sociale veiligheid nou precies? En welke signalen duiden op een onveilige werksituatie? Welke (eerste) stap kun je als werkgever, maar ook als werknemer zetten? Tijdens het webinar ‘Sociale veiligheid in de huisartsenzorg – Interne agressie en ongewenst gedrag binnen de praktijk’ dat georganiseerd wordt door SSFH komen deze zaken aan bod.

Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH)

info@ssfh.nl
0135944318
4076, Postbus, Tilburg, 5004JB