This course is expired

Advance Care Planning (ACP)

acpadvanced care planninglevenswensenbehandelwensenhoofdbehandelaarpalliatieve levensfase

Met Advance care Planning (ACP), formuleren zorgvragers en/of naasten levenswensen en behandelwensen en grenzen voor toekomstige medische behandelingen en zorg en leggen deze in samenspraak met de huisarts of hoofdbehandelaar vast. De behandelwensen en grenzen en levenswensen worden besproken met naasten en betreffende zorgprofessionals, om eventuele voorkeuren vast te leggen en indien nodig te herzien.

35
1.5-2 Points
E-learning
E-learning

Prices

Regular € 35
Note :geen btw

Professions

Apothekersassistent
31 Mar 2023
01 Apr 2024
2 Points
KABIZ
Arts voor verstandelijk gehandicapten
01 Apr 2023
02 Apr 2024
1.5 Points
ABC1
Contactlens specialist
31 Mar 2023
01 Apr 2024
2 Points
KABIZ
Doktersassistent
31 Mar 2023
01 Apr 2024
2 Points
KABIZ
Farmaceutisch Consulent
31 Mar 2023
01 Apr 2024
2 Points
KABIZ
Description

Inhoud

Aan de hand van casuïstiek en theorie wordt in deze cursus het proces van ACP in zes stappen doorlopen. Proactieve zorgplanning en daarbij palliatieve zorg is een belangrijk onderdeel voor huisartsen maar ook voor zorgprofessionals zoals wijkverpleegkundige, ouderen verpleegkundigen, physician assistant, ouderengeneeskunde, thuiszorg en mantelzorgers. Een proactieve benadering van signaleren en herkennen van mogelijke klachten en problemen is belangrijk voor passende palliatieve zorg. Levenswensen en behandelwensen en grenzen van zorgvragers zijn hierbij leidend. Maar hoe herkent u als zorgprofessional tijdig zorgvragers die voor palliatieve zorg in aanmerking komen? En wat bespreek je wel of juist niet rond de laatste levensfase? Hoe leg je de behoeften, wensen en doelen in het behandelplan vast? Dit leer je in de cursus van Advance Care Planning.

De cursus sluit af met een eindtoets. Je mag deze toets één keer herkansen.


Leerdoel

Na het doorlopen kan je:

  • uitleggen wat Advance Care Planning inhoudt;
  • uitleggen wat de beoogde resultaten zijn met behulp van ACP;
  • uitleggen wat jouw taken en verantwoordelijkheden zijn;
  • uitleggen welke signalen er zijn om te praten over levenswensen, behandelwensen en behandelgrenzen van de zorgvrager;
  • uitleggen hoe je de zorgvrager en naasten stimuleert om over ACP na te denken
  • benoemen hoe je een gesprek over levenswensen kan voorbereiden
  • benoemen hoe je een gesprek oer behandelwensen en behandelgrenzen moet voeren;
  • benoemen hoe je bevorderende en belemmerende factoren tijdens een ACP-gesprek kunt herkennen;
  • uitleggen welke gespreksvaardigheden van belang zijn bij ACP gesprek;
  • benoemen waar en hoe de uitkomsten van ACP worden vastgelegd.


Doelgroep

Huisartsen, verzorgenden (IG) en (wijk)verpleegkundigen, verpleegkundigen kliniek, VVT Intramuraal, praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen, casemanagers dementie, gespecialiseerd verpleegkundigen.


Let op: Ben je aangesloten bij Het Huisartsenteam, HZG, Zorroo of Mijzo, neem dan contact met hen op voor een regionaal op maat gemaakte ACP e-learning.


SDB groep

valerie.vissers@sdbgroep.nl
0883888300
11, Regulusweg, Den Haag, 2516AC