This course is expired

Palliatieve zorg bij mensen met dementie

palliatieve zorgpalliatiefpalliatieve levensfasepalliatievepalliatiedementieouderen met dementie

In de maanden november en december organiseert Carend een vijfluik over palliatieve zorg bij orgaanfalen met hoogkwalitatieve inhoud door topsprekers op elk deelonderwerp, waaronder dementie, nierfalen, Parkinson en cerebrale oncologie. Op 1 november trappen we af met Palliatieve Zorg bij dementie.

49
2 Points
Online
Webinar
Webinar

Prices

Regular € 49

Professions

Anesthesioloog
01 Nov 2022
02 Nov 2022
2 Points
ABAN
Arts
01 Nov 2022
02 Nov 2022
2 Points
ABAN
Arts beleid en advies KNMG
01 Nov 2022
02 Nov 2022
2 Points
ABAN
Arts indicatie en advies KNMG
01 Nov 2022
02 Nov 2022
2 Points
ABAN
Arts infectiebestrijding KNMG
01 Nov 2022
02 Nov 2022
2 Points
ABAN

Speakers

Maartje Klapwijk

Specialist oudergeneeskunde
geen

Anita Stavleu

Verzorgende IG

Program

Description

Dementie is een progressief ziektebeeld, dat wil zeggen dat iemand steeds verder achteruit gaat en steeds meer functies verliest. Het is daardoor onvermijdelijk dat mensen met dementie door - of in ieder geval mét - de dementie, sterven.

Het is daarom belangrijk om tijdig met een patiënt of client en zijn familie in gesprek te gaan over het levenseinde en de periode die daar aan vooraf gaat (advance care planning), zeker ook bij mensen met dementie.


Dit webinar zal gaan over de noodzaak van palliatieve zorg voor mensen met dementie. Maartje Klapwijk zal samen met verzorgende Anita Stavleu vele voorbeelden uit de praktijk geven en zij presenteert onderzoek hoe we de kwaliteit van leven en kwaliteit van sterven voor patiënten met dementie kunnen verbeteren.


Maartje Klapwijk is specialist ouderengeneeskunde en is gepromoveerd op het onderzoek Kwaliteit van leven en Kwaliteit van sterven bij mensen met dementie in het verpleeghuis. Anita Stavleu is verzorgende en zal vanuit haar ervaringen vertellen over hoe we de kwaliteit van leven van deze patiëntencategorie kunnen verbeteren.


Leerdoelen:

  1. Kennis verkrijgen over het beloop van het dementieel syndroom.
  2. Inzicht in de belangrijkste strategieën om een advance care planning (ACP) traject op te starten en te vervolgen. Wat is hierin de beste aanpak om te volgen? Welke vragen kunnen gesteld worden? 
  3. Kennis over de behandeling van veelvoorkomende somatische, psychische en existentiële symptomen en problemen bij het dementieel syndroom zoals wilsbekwaamheid, gedragsproblemen, geheugenproblematiek en voedingsproblematiek.
  4. Inzicht in het omgaan met familieleden van naasten op gebied van communicatie, compassie en ethiek.
  5. Leren van casuïstiek over dilemma’s rond het levenseinde
Meer informatie over de achtergrond van het webinar en over een van de sprekers, Maartje Klapwijk:


'Dementie is een terminale ziekte, die vraagt om een palliatieve benadering: zorg gericht op kwaliteit van leven. Dat stelt Maartje Klapwijk, specialist ouderengeneeskunde bij Marente, in haar proefschrift 'Quality until we die, Quality of life and quality of death in nursing home residents with dementia.'


Dementie wordt vaak gezien als een chronische ziekte, maar het is vooral ook een ziekte met een sterk verminderde levensverwachting. In januari promoveerde Maartje Klapwijk op dit proefschrift.


Klapwijk onderzocht hoe de kwaliteit van leven voor patiënten met het dementieel syndroom verbeterd kan worden en zij vraagt voornamelijk om een andere benadering van deze ziekte: hierin lijkt met name advance care planning erg belangrijk: een serie gesprekken en begeleiding over de wensen en de grenzen van patiënt en hun familieleden en de geneeskunde. Dat verdient vooral hele duidelijke en eerlijke communicatie.

Het is volgens Klapwijk makkelijker om keuzes te maken gericht op de kwaliteit van leven, als je weet dat iemands levensverwachting beperkt is. ‘We zien ook dat bewoners met dementie comfortabeler sterven als mantelzorgers en zorgverleners weten dat dementie een progressieve en terminale ziekte is.


’Lees hier het hele interview met Maartje Klapwijk in Medisch Contact: https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/nieuwsartikel/we-moeten-dementie-als-terminale-ziekte-beschouwen.htm


Verdere programma vijfluik 'Palliatieve zorg bij Orgaanfalen'


8 november Palliatieve Zorg bij nierfalen 


15 november Palliatieve zorg bij Parkinson 


29 november Palliatieve zorg bij cerebrale oncologie


13 december Palliatieve zorg bij leverfalen


U kan op deze site onder Carend meer informatie vinden over deze webinars.


Carend

Carend is een jonge organisatie die volledig bestaat uit zorgverleners en wil dat de palliatieve zorg in de spotlights staat. Ons slogan is 'Ook als je niet meer beter wordt, verdien je de beste zorg'. Carend wil de palliatieve zorg bekender maken.