This course is expired

Polyfarmacie voor verpleegkundig specialisten en physician assistants

1e, 2e en 3e lijns zorg
gespecialiseerd verpleegkundigeverpleegkundig specialistenmedicijnenmedicamenteuze behandelingmedicijnveilgheidmedicijn veiligheidpolyfarmaciepolyfarmacie bij ouderenmedicatiebeoordelingenbeoordelen medicatiepa

Verpleegkundig specialisten uit alle disciplines krijgen met deze nascholing handvatten om op een gestructureerde manier naar medicatie van hun patiënten te kijken. Verantwoord minderen en stoppen van medicatie is een van de aandachtspunten van de dag.

335
6 Points
Reguliere nascholing
Physical course - single

Prices

Regular € 335
Note :Vrij van BTW

Professions

Physician Assistant
07 Sep 2022
06 Sep 2023
6 Points
NAPA
Verpleegkundig specialist algemene gezondheidszorg
07 Sep 2022
06 Sep 2023
6 Points
VSR
Verpleegkundig specialist chronische zorg bij som. aandoeningen
07 Sep 2022
06 Sep 2023
6 Points
VSR
Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
07 Sep 2022
06 Sep 2023
6 Points
VSR
Verpleegkundig specialist prev. zorg bij som. aandoeningen
07 Sep 2022
06 Sep 2023
6 Points
VSR

Skills

Medische handelen 40 %
Professionaliteit en kwaliteit 40 %
Organisatie en financiering 20 %

Goals

Na afloop van de nascholing:

weet je wat polyfarmacie is en welke problemen dit kan geven
weet je wat de invloed van het ouder worden is op farmacokinetiek
kun je met de STRIP methode de medicatie van patiënten kritisch beoordelen
kun je op een verantwoorde manier medicatie bij een patiënt minderen of stoppen
Description

Inhoud

Als Verpleegkundig Specialist heb je vooral contact met patiënten met overeenkomstige aandoeningen. Je patiënten kunnen echter ook nog andere aandoeningen hebben, waarvoor zij ook geneesmiddelen gebruiken. Hierdoor kan er sprake zijn van polyfarmacie. Ongetwijfeld stellen patiënten je hier ook de nodige vragen over: “Zijn al die medicijn nu nodig?” “Kan er niet iets af?” Voor je beroepsuitoefening is het goed dat je in kunt gaan op dergelijke vragen, ook als het gaat om medicijnen die niet direct onder je eigen specialisme vallen. In deze nascholing bespreken we wat polyfarmacie is en welke problemen dit met zich mee kan brengen. Waarom is het belangrijk om medicatiegebruik van patiënten kritisch te bekijken? We gaan dieper in op de invloed van het ouder worden op de farmacokinetiek. Aan de hand van de STRIP-methode krijg je handvatten om ook in de praktijk de medicatie van je patiënten kritisch te kunnen analyseren. Tenslotte geven we je tijdens deze dag handvatten om zo nodig de medicatie verantwoord te minderen en te stoppen bij je patiënten. Elke deelnemer brengt ook kennis mee uit de eigen praktijk en het eigen specialisme. Het uitwisselen en bespreken van deze kennis geeft de nascholing een extra dimensie. Voorafgaand aan de cursus volg je de e-learningcursus ‘Hoe haal ik meer uit het Farmacotherapeutisch Kompas?’ Hoe dit werkt lees je bij Bijzonderheden.

Bijzonderheden

Ter voorbereiding op de nascholing vragen we je de gratis e-learningcursus ‘Hoe haal ik meer uit het Farmacotherapeutisch Kompas’ te volgen.

Ervaringen

Deelnemers waarderen deze nascholing gemiddeld met een 8,6. Enkele reacties:

  • Oefenen met de STRIP methode was zeer leerzaam
  • Fijne presentatie, enthousiast, fijn om naar te luisteren. Veel interactief. Deskundig
  • Het was een bijzonder leerzame dag. Ik heb veel geleerd over waar en hoe ik dingen kan opzoeken
  • Uitnodigend en stimulerend 


Instituut Verantwoord Medicijngebruik

info@ivm.nl
0888800400
11, Churchilllaan, Utrecht, 3527GV