This course is expired

Webinar: herziene richtlijn palliatieve sedatie

palliatieve zorgpalliatiefpalliatieve levensfasepalliatievepalliatieve fasepalliatief-terminale fasepalliatiepalliatieve sedatiecontinue palliatieve sedatiesedatiesoorten palliatieve sedatiedementieverstandelijke beperking

Aansluiten bij wensen voor een waardig sterven is een belangrijk uitgangspunt van het Kwaliteitskader palliatieve zorg. In dit webinar wordt, onder leiding van dagvoorzitter Ruben van Coevorden (arts Supportive Care Team Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis, kaderhuisarts PZ), de herziene richtlijn Palliatieve sedatie besproken. Tijdens de bijeenkomst wordt besproken wat er is veranderd ten opzichte van de vorige richtlijn en hoe we de aanbevelingen kunnen toepassen in de praktijk. Bij beide data zal één of meerdere leden van de richtlijncommissie deelnemen.

Free
2 Points
Online
Webinar
Webinar

Prices

Free

Professions

Anesthesioloog
29 Jun 2022
06 Jul 2022
2 Points
ABAN
Arts
29 Jun 2022
06 Jul 2022
2 Points
ABAN
Arts beleid en advies KNMG
29 Jun 2022
06 Jul 2022
2 Points
ABAN
Arts indicatie en advies KNMG
29 Jun 2022
06 Jul 2022
2 Points
ABAN
Arts infectiebestrijding KNMG
29 Jun 2022
06 Jul 2022
2 Points
ABAN

Speakers

Astrid Kodde

Kaderhuisarts palliatieve zorg en medisch adviseur PZNL & PaTz

Philip Vos

Apotheker en lid richtlijncommissie KNMP

Henriëtte van der Horst

Hoogleraar huisartsgeneeskunde en voorzitter richtlijncommissie

Carel Veldhoven

Voorzitter PalHAG en vice-voorzitter richtlijncommissie

Program

Attachments

Description

Graag nodigen wij u uit voor het landelijke Webinar Herziene richtlijn palliatieve sedatie. Hierin bespreken we wat er is veranderd ten opzichte van de vorige richtlijn en hoe we de aanbevelingen kunnen toepassen in de praktijk. Aan bod komen:

  • Handvatten voor voorlichting
  • Aanbevelingen voor acute, intermitterende en continue sedatie
  • Het nieuwe doseringsschema, met behandelopties voor de situatie waarin
  • Midazolam en Levomepromazine onvoldoende effect hebben, ook voor de thuissituatie
  • De rol van existentieel lijden als indicatie voor palliatieve sedatie
  • Besluitvorming bij mensen met dementie en/of met een verstandelijke beperking
  • Aandachtspunten voor multidisciplinair samenwerken

Wij zien u graag (online) op één van deze twee data. Op donderdag 30 juni ligt het accent meer op toepassing in de thuissituatie; op dinsdag 5 juli wordt de toepassing in alle settingen besproken. Op beide dagen is het stellen van vragen mogelijk.

Inschrijven

Klik op de groene knop 'inschrijven', de eerste link genaamd 'inschrijven' is voor het webinar van 30 juni, de tweede link genaamd 'inschrijflink - cursusdatum' is voor het webinar van 5 juli.

Voor wie

Medisch en verpleegkundig consulenten palliatieve zorg PZNL werkzaam in regionale of transmurale consultatieteams Palliatieve Zorg, PalHAG leden en PaTz-consulenten.

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd voor verpleegkundigen (V&VN) en verpleegkundig specialisten (VSR) door PZNL en voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en medisch specialisten door NHG.

De herziene richtlijn palliatieve sedatie is binnenkort te vinden op www.palliaweb.nl.

Vragen

Vragen kunt u vooraf mailen naar consultatiepz@pznl.nl

Palliaweb

Iedereen die in of aan de palliatieve zorg werkt vindt op Palliaweb betrouwbare en bruikbare informatie. Informatie die helpt om de best mogelijke zorg aan patiënten in de laatste fase van hun leven te geven, in lijn met het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland.
palliaweb@pznl.nl
419, Godebaldkwartier, Utrecht, 3511DT