STRESS- EN SPANNINGSREGULATIE BIJ MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING VOLGENS DE POLYVAGAAL THEORIE

verstandelijke beperkingpolyvagaal theorieSTRESS- EN SPANNINGSREGULATIE

op deze studiedag kom je er achter hoe je met de inzichten van de Polyvagaal theorie cliënten kunt ondersteunen bij het omgaan met spanning en stress

7th Nov 2023
10:00 - 17:00
260
0-6 Points
Reguliere nascholing
Physical course - single

Prices

Regular € 260
Excludes : BTW

Date and Location

07 Nov 2023
10:00
17:00
Vergadercentrum Vredenburg Utrecht Vredenburg, 19

Professions

Jeugdzorgwerker
Accreditation in request
SKJ
Orthopedagoog-generalist
6 Points
NIPK&J/NVO
Accreditation in request
SKJ
Pedagoog
Accreditation in request
SKJ
Psycholoog NIP | Kinder- en jeugdpsycholoog
6 Points
NIPK&J/NVO
Description

Stress is een belangrijk thema in de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. Veel mensen met een verstandelijke beperking ervaren namelijk stress. Als cliënten zich onbegrepen en bedreigd voelen dan is dat te zien aan hun gedrag, bijvoorbeeld in probleemgedrag. Begeleiders reageren dan weer op dit gedrag en zo kan een negatieve spiraal ontstaan. Professionals zijn vaak niet op de hoogte van de rol die het “autonome zenuwstelsel” van hun cliënten en die van henzelf hierbij speelt.


De Polyvagaal theorie kan professionals in de gehandicaptenzorg belangrijke neurowetenschappelijke inzichten bieden waarmee zij hun cliënten met een verstandelijke beperking kunnen ondersteunen bij de regulatie van stress en spanning. De Polyvagaal theorie leert ons namelijk dat het observeerbare (probleem)gedrag een uiting is van chronische dysregulatie. In een omgeving wonen waar je niet begrepen wordt, is een grote bedreiging voor een mens. Daardoor sluit het zenuwstelsel zich af voor een gevoel van veiligheid en connectie met anderen. Het kunnen ervaren van veiligheid is de basis van onze kwaliteit van leven, van goede gezondheid en fijne relaties. Stephen Porges, grondlegger van de Polyvagaal theorie, stelt dat een chronisch gevoel van onveiligheid via zowel biologische als gedragsmatige wegen leidt tot psychische aandoeningen en lichamelijke ziekten.

FORTIOR

advandenbroek@fortior.info
12, Hoogstraat, Son en Breugel, 5694NK