Workshop Storytelling; Basis en Verdieping

workshopsStorytellingbasisopleidingverdieping

De workshop 'Storytelling; basis en verdieping' is bedoeld voor therapeuten die werken met clienten waarbij het niet goed mogelijk is om het basisprotocol EMDR (Volwassenen of Kinderen en Jeugdigen) toe te passen.

19th Mar 2024
300
6-7 Points
Reguliere nascholing
Physical course - single

Prices

Regular € 300
Includes : handouts, protocollen en literatuur , lunch

Date and Location

19 Mar 2024
09:00
17:00
Eindhoven Eindhoven Stadhuisplein, 1

Professions

Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch neuropsycholoog
6 Points
EMDR
Orthopedagoog-generalist
7 Points
NIPK&J/NVO
Psycholoog NIP | Kinder- en jeugdpsycholoog
7 Points
NIPK&J/NVO

Speakers

Indra Spierts

Docent
Indra Spierts is door EMDR Europe gecertificeerd als zowel Volwassen als ook Kinder- en Jeugd Trainer. Tevens is zij al jaren supervisor EMDR voor beide doelgroepen. Op het EMDR congres 2019 gaf zij een workshop over EMDR en couveuse babies. Cursisten ervaren haar manier van lesgeven als enthousiast, met duidelijk veel praktijkervaring, goed aansluitend bij de doelgroep van de training. Sinds een tiental jaren is zij werkzaam in haar vrijgevestigde psychologenpraktijk Mensano Psychologie te Brabant. Samen met meerdere collegae behandelen zij kinderen, adolescenten en volwassenen. Als docent is zij werkzaam in postdoctorale- en nascholingsopleidingen.
Description

Informatie Workshop Storytelling; Basis en Verdieping

In de praktijk lopen behandelaren vast in de therapie als er ofwel sprake is van preverbaal trauma bij de client ofwel als clienten niet (meer) beschikken over de cognitieve vaardigheden om het EMDR standaardprotocol te begrijpen. Toch wil men traumabehandeling uitvoeren. Dat kan via Story telling !

Omdat het activeren en of het ophalen van de herinnering niet direct via de cliënt plaats kan vinden, halen we bij Story telling (ook wel de Verhalenmethode genoemd) de herinnering indirect op via de ouders, verzorgers of familieleden. Aan het einde van de workshop beheerst u Story telling en weet u het toe te passen bij verscheidene doelgroepen. 

Opzet van de workshop

In de workshop wordt in de ochtend uitvoerig aandacht besteed aan de Basis methode Story Telling. De methode wordt nader uitgelegd en er wordt mee geoefend. Er wordt geoefend met het schrijven van een verhaal en tevens komt de indicatiestelling aan de orde. Dit alles wordt ondersteund met videofragmenten.

In de middag zal aandacht besteed worden aan de Verdieping. Onderwerpen die aan bod komen in de middag zijn;

- Story telling bij verscheidene doelgroepen 

- Story telling en de inzet van het systeem

- Story telling en de inzet van attributen

- Story telling en cognitieve interweaves

- van Story telling naar Standaardprotocol

De workshop heeft een interactief karakter. Naast theorie en videomateriaal zal tevens geoefend worden met de interventie en is er ruimte voor nabespreking.

Doelgroep

Deze workshop is bedoeld voor psychologen, psychotherapeuten en psychiaters, die werkzaam zijn met cliënten die trauma gerelateerde klachten hebben maar welke niet met het EMDR standaardprotocol behandeld kunnen worden. Men dient de Basistraining EMDR gevolgd te hebben. Voor deze training zijn toelatingseisen van toepassing. Zie de informatie onder 'toelatingseisen'.

Literatuur

Alvorens start van de workshop krijgen deelnemers de literatuur toegestuurd.

Naast het volgen van de training is er dus nog sprake van zelfstudie m.b.t. de literatuur (uren afhankelijk per persoon).

EMDR zuid

EMDR Zuid geeft erkende basis en vervolg EMDR trainingen.
0616449297
1, Beemdstraat, Eindhoven, 5653MA