This course is expired

Manuele therapie, voet en enkel

enkeloefentherapeutbehandelmogelijkhedengewrichtenvoetklachten

Vanwege de vele gewrichten én mogelijke behandelrichtingen, wordt er ruimschoots tijd uitgetrokken voor het eigen maken van de praktische vaardigheden. Desalniettemin moedigen wij de deelnemers aan het geleerde direct in de eigen praktijk toe te passen.

6th Sep 2022
00:00 - 00:00
1492
42-46 Points
Nascholing
Physical course - single

Prices

Regular € 1492

Date and Location

06 Sep 2022
00:00
11 Oct 2022
00:00
School voor Manuele Therapie Bilthoven PC Staalweg, 50

Professions

Fysiotherapeut
46 Points
KNGF
Oefentherapeut
42 Points
VvOCM
Podotherapeut
42 Points
NVvP
Description

Samengevat:

De module baseert zich zoveel mogelijk op recente literatuur. Bij de aandoeningen wordt (kort) de incidentie toegelicht, komen visies over het ontstaan ervan aan de orde alsmede diagnostiek, klinisch redeneren, (psychometrische eigenschappen van) beschikbare tests en evidentie over effecten van behandeling.


Bij lopen of wandelen, hardlopen en andere sporten zijn veel gewrichten (en gewrichtsbewegingen) betrokken en deze kunnen worden gerelateerd aan blessures, pijn en klachten. In deze module wordt aandacht besteed aan de gewrichten van enkel en voet. Van de betreffende gewrichten worden de functionele anatomie en het ongestoorde bewegingsverloop toegelicht en de toepassing van behandeltechnieken gedemonstreerd en geoefend.


 


De volgende aandoeningen komen onder andere uitgebreid klinisch aan de orde:

distorsio pedis

chronische enkelinstabiliteit, CAI

fasciitis plantaris

artrose, artritis en tendinose, tendinitis

Het menselijk looppatroon:

Centraal in de cursus staat het menselijk looppatroon, met name de gewrichtsbewegingen die tijdens het lopen plaatsvinden in enkel en voet. Het uitgangspunt is dat functioneren tijdens lopen en sportbeoefening alleen (langdurig en blessure- en klachtenvrij) mogelijk is als het individuele looppatroon ongestoord kan worden uitgevoerd. Een voorwaarde daarvoor is een ongestoorde gewrichtsmobiliteit en een ongestoord bewegingsverloop in de (alle) gewrichten.


Beperking van mobiliteit en verstoring van bewegingspatronen kan optreden door onder andere het doormaken van trauma’s en distorsies, door veel en eenzijdig bewegen en door beperkende externe omstandigheden (schoeisel, trainingsapparatuur). Aan de functionele relaties tussen alle gewrichten wordt specifieke aandacht besteed.


Na deze module is de deelnemer in staat om bij patiënten met loopproblemen (pijn, klachten, artrose, blessures etc.) in alle gewrichten van de enkel en voet, door het toepassen van de in de cursus aangereikte behandeltechnieken, het bewegingsverloop en de mobiliteit te optimaliseren. Een belangrijk aspect daarbij is dat de gehele bewegingsketen in de behandeling betrokken wordt.

School voor manuele therapie

De opleiding tot manueel therapeut beslaat het volgen van zeven modules en een afsluitende stage en scriptie module.
info@manueletherapie.nl
0620163421
50, P.C. Staalweg, Bilthoven, 3721TJ