This course is expired

ONLINE: Afnemen en interpreteren van de MMSE en de RUDAS

ouderenzorgdementieMMSERUDASgeheugenproblemen

De MMSE is een bekende test in de ouderenzorg, die we gebruiken bij een vermoeden van geheugenproblemen of dementie. De MMSE wordt onder andere ook aanbevolen in de NHG-standaard dementie. De RUDAS is een alternatief op de MMSE bij mensen met een niet-westerse achtergrond.

Free
1 Points
Online
Reguliere nascholing
Webinar

Prices

Free

Professions

Praktijkondersteuner Huisarts - kind en jeugd (POH-GGZ Kind & Jeugd)
1 Points
NVvPO, LV POH-GGZ
Praktijkondersteuner Huisarts - Somatiek (POH-S)
1 Points
LV POH-GGZ, NVvPO
Praktijkondersteuner Huisarts (POH)
1 Points
NVvPO, LV POH-GGZ
Praktijkondersteuner Huisarts - Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ)
1 Points
NVvPO, LV POH-GGZ
Praktijkondersteuner Ouderenzorg (POH-ouderen)
1 Points
NVvPO, V&VN
Description

De uitslag van de test geeft geen diagnose, maar kan wel ondersteunend zijn bij het opsporen van cognitieve beperkingen. De vragenlijst wordt veelal afgenomen door de huisarts, POH of verpleegkundig specialist. Het wordt vaak als leuk en zinvol ervaren in de praktijk, maar kan soms ook lastig zijn. Tijdens deze scholing gaan we in op vragen zoals:


Hoe neem ik de vragenlijst af?

Wat test je nu?

Hoe interpreteer je de uitkomsten van de vragenlijst?

Zo mogelijk besteden we ook aandacht aan de MOCA, een alternatieve vragenlijst.


IZER Ketenzorg BV

info@izer.nl
61, Vlambloem, Rotterdam, 3068JG