This course is expired

Acceptance and Commitment Therapy (ACT-HBO)

Acceptance and Commitment TherapyACTACT-HBOmethodiek

Hoe maak je gedragsverandering mogelijk? Maak kennis met kortdurende interventies uit ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Je ervaart de zes kernprocessen van ACT en zet de eerste stappen in de toepassing van de methodiek. Daarmee kunnen mensen leren hun gevoelens en gedachten te aanvaarden en keuzes te maken op basis van hun persoonlijke wensen en waarden.

14 mei 2024
09:30 - 16:30
775
0-44 Points
Reguliere nascholing
Physical course - series

Prices

Regular € 775
Includes : Digitale literatuur en lunch
Excludes : boeken (ongeveer € 40)

Date and Location

14 mei 2024
09:30
18 jun. 2024
16:30
Oudenoord 6, 3513ER, Utrecht

Professions

Cliëntenvertrouwenspersonen WZD
44 Points
Registerpl
Cliëntondersteuner
44 Points
Registerpl
Cognitief gedragstherapeut
18 Points
VGCt
Gedragstherapeut
18 Points
VGCt
Gezinshuisouder
44 Points
Registerpl
Description

Wanneer mensen streven naar geluk, streven zij vaak naar een goed of fijn gevoel op de korte termijn. Gestimuleerd door onze feeling good maatschappij hopen mensen dat gevoel vast te kunnen houden. Het streven naar deze vorm van geluk kan op de lange termijn in de weg gaan zitten en er zelfs toe leiden dat mensen vastlopen in hun leven. ACT gaat ervan uit dat streven naar geluk, door bijvoorbeeld vermijding van pijn, op de lange termijn een valkuil is die zorgt voor meer problemen. ACT stelt daar tegenover het idee dat pijn een onderdeel is van het menselijk bestaan en dat gewone psychologische processen (zoals denken, voelen en handelen) kunnen leiden tot gedrag dat het lijden van mensen kan vergroten. Binnen ACT streven we naar een rijk en zinvol leven, een leven gebaseerd op onze waarden. Dit is een leven waarin het hele scala aan gevoelens, plezierig en onplezierig, een rol spelen. In ACT wordt gewerkt aan het (leren) ervaren van deze gevoelens en gedachtes en (leren) maken van keuzes op basis van persoonlijke wensen en waarden.VVP-leden krijgen 10% korting. Activeer op het inschrijfformulier de kortingscode VVP en vermeld je VVP-lidmaatschapsnummer in het opmerkingenveld.


Wat leer je?

Deze driedaagse cursus richt zich op het leren ervaren van de kernprocessen van ACT. Op basis van je eigen ervaring en een logische en persoonlijke aanpak op basis van contact, leer je de eerste stappen zetten in het toepassen van deze nieuwe vorm van gedragstherapie. Je leert hoe je met behulp van ACT een efficiënte en kwalitatieve behandeling kunt bieden binnen verschillende behandelsettingen (generalistische basis-ggz, specialistische-ggz, en vanuit verschillende vakgroepen). Tevens leer je hoe om te gaan met iemand die de focus heeft op het ervaren van een gelukkig gevoel en hoe je 'niet werkend gedrag' inzichtelijk maakt.


Inhoud

Het programma is verdeeld over drie dagen. De eerste twee dagen bestaan uit een continue afwisseling van het ervaren en het zelf toepassen van ACT-gebaseerde interventies. Je maakt op deze wijze in verschillende rollen kennis met het complete ACT-model. De derde dag is meer praktijkgericht op basis van een zelfgemaakte ACT-casusconceptualisatie van een eigen cliënt en de eerste ervaringen met ACT die je tussen de cursusdagen hebt opgedaan. Situaties uit de praktijk kunnen worden ingebracht, interventies worden geoefend samen met verdiepende oefeningen.


Dag 1 en 2 

  • Voorbereiding van cliënt om ACT te kunnen inzetten: fase van de creatieve hopeloosheid
  • 3 kernprocessen van ACT: acceptatie, contact met het hier & nu en waarden
  • Korte inleiding in de achterliggende theorie van ACT
  • 3 kernprocessen van ACT: defusie, zelf als context en toegewijd handelen
  • Diagnostiek; het opstellen van een ACT-casusconceptualisatie en behandelplan. Waar moet ik beginnen

Dag 3 

  • Bespreking ingestuurde ACT-casusconceptualisaties (tevens toets)
  • Bespreking eerste ervaringen met toepassingen ACT in de praktijk
  • Inleiding achterliggende taaltheorie: Relational Frame Theorie
  • Afsluitende oefening ACT-cursus


Toetsen

De cursus wordt afgerond met een toets met keuzevragen.

RINO Groep Utrecht

infodesk@rinogroep.nl
6, Oudenoord, UTRECHT, 3511BS