Acceptance and Commitment Therapy (ACT-HBO)

Acceptance and Commitment TherapyACTACT-HBOmethodiek

Je ervaart de zes kernprocessen van ACT en zet de eerste stappen in de toepassing van de methodiek. Daarmee kunnen mensen leren hun gevoelens en gedachten te aanvaarden en keuzes te maken op basis van hun persoonlijke wensen en waarden.

14th Apr 2023
09:30 - 16:30
760
0-44 Points
Reguliere nascholing
Physical course - series

Prices

Regular € 760
Includes : digitale literatuur en lunch
Excludes : boeken (ongeveer € 40)

Date and Location

14 Apr 2023
09:30
26 May 2023
16:30
Utrecht Utrecht Oudenoord, 6

Professions

Cliëntenvertrouwenspersonen WZD
44 Points
Registerpl
Cliëntondersteuner
44 Points
Registerpl
Cognitief gedragstherapeut
18 Points
VGCt
Gedragstherapeut
18 Points
VGCt
Gezinshuisouder
44 Points
Registerpl
Description

Deze driedaagse cursus richt zich op het leren ervaren van de kernprocessen van ACT. Op basis van je eigen ervaring en een logische en persoonlijke aanpak op basis van contact, leer je de eerste stappen zetten in het toepassen van deze nieuwe vorm van gedragstherapie. Je leert hoe je m.b.v. ACT een efficiënte en kwalitatieve behandeling kunt bieden binnen een zich ontwikkelende generalistische basis ggz. Tevens leer je hoe om te gaan met iemand die de focus heeft op het ervaren van een gelukkig gevoel en hoe je 'niet werkend gedrag' inzichtelijk maakt.


Het programma is verdeeld over drie dagen. De eerste twee dagen bestaan uit een continue afwisseling van het ervaren en het zelf toepassen van ACT-gebaseerde interventies. Je maakt op deze wijze in verschillende rollen, kennis met het complete ACT-model. De derde dag is praktijkgericht. Situaties uit de praktijk worden ingebrachte en interventies worden geoefend.


RINO Groep Utrecht

infodesk@rinogroep.nl
6, Oudenoord, UTRECHT, 3511BS