This course is expired

ONLINE Eendaagse cursus basis van ‘Mentalization based treatment’

Mentalization based treatmentEendaagse cursusmentaliserenMBT

Mentaliseren is de vaardigheid andermans gedrag te kunnen begrijpen door zich de overtuigingen, wensen, gevoelens en gedachten van een ander voor te kunnen stellen. Daarnaast is het ook een vaardigheid om eigen gedrag te analyseren en betekenis te geven. Om te kunnen mentaliseren moet iemand in staat zijn om zich een beeld te vormen van wat anderen zouden kunnen denken of voelen, en begrijpen dat dit anders kan zijn dan wat hij/zij zelf denkt en voelt.

330
6 Points
Online
Webinar
Webinar

Prices

Regular € 330

Professions

Gezondheidszorgpsycholoog
Accreditation in request
6 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch neuropsycholoog
Accreditation in request
6 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch psycholoog
Accreditation in request
6 Points
FGzPt
Podotherapeut
6 Points
NVvP
Psycholoog NIP
Accreditation in request
6 Points
NIP
Description

Mentaliseren bij Mentalization Based Treatment (MBT)

Oorspronkelijk is Mentaliseren een psychologisch begrip dat vanuit psychoanalytische hoek bekendheid verwierf voor de behandeling van o.a. de borderline persoonlijkheidsstoornis. Het gedachtegoed van Mentalization Based Treatment (MBT) is echter ook zeer bruikbaar voor behandeling van cliënten in de basis ggz. Iedere cliënt met (persoonlijkheids)problemen kenmerkt zich veelal door een (tijdelijk) verminderd vermogen tot mentaliseren. Cliënten kunnen bijvoorbeeld te veel spanning ervaren om eigen handelen goed te reflecteren of te sturen. Daarnaast zou het kunnen dat cliënten gedrag en intenties van anderen juist verkeerd of onrealistisch interpreteren.

Theoretische achtergrond mentaliseren

Op deze cursusdag wordt er aandacht besteed aan de theoretische achtergrond van mentaliseren. Er zal vooral veel geleerd worden over diagnostiek van het mentaliserend vermogen bij cliënten en bij jezelf als hulpverlener.

Volg ook de Tweedaagse cursus Introductie van ‘Mentalization Based Treatment’

Mocht je meer willen leren over het aannemen van een MBT- houding en het toepassen van interventies ter bevordering van het mentaliserend vermogen, dan raden we aan om de tweedaagse cursus te volgen: tweedaagse cursus introductie van ‘Mentalization based treatment’

Cure & Care Development

curecare@curecare.nl
0263684411
120, Oude Oeverstraat, Arnhem, 6811JZ