Scholing Psychosociale Oncologische Zorg

psychosociale zorgPsychosociale Oncologische Zorgzorg

Deze scholing is voor alle zorgverleners die in meerdere consults kankerpatiënten (na)zorg bieden, waarbij zij basale psychosociale zorg dienen te kunnen verlenen aan de patiënt.

25 sep. 2024
10:00 - 16:00
949.5
27-33.5 Points
Reguliere nascholing
Physical course - series

Prices

Regular € 949.5
Includes : verzorging (koffie, thee en lunch)
Note :€ 949,50 (BTW 0%) als particulier of zelfstandige. € 985,00 (BTW 0%) als je organisatie betaalt.

Date and Location

25 sep. 2024
10:00
27 nov. 2024
16:00
Pastoor Ohllaan 39, 3451CB, Utrecht

Professions

Diëtist
33.5 Points
ADAP
Ergotherapeut
33.5 Points
ADAP
Fysiotherapeut
31 Points
KNGF
Huidtherapeut
33.5 Points
ADAP
Logopedist
33.5 Points
ADAP
Description

Naar verwachting zullen in Nederland binnen een paar jaar meer dan één miljoen mensen leven met of na kanker1. Hiervan leeft een behoorlijk deel met gevolgen van de behandeling2, zoals (ernstige) vermoeidheid, concentratieproblemen, angst, neerslachtig, maar ook (neuropatische) pijn, oedeem, verminderde zin in seks. Ook deelname aan de maatschappij kan problemen geven. Het bieden van psychosociale ondersteuning en psychosociale nazorg tijdens het hele behandeltraject (vanaf de diagnose tot en met de nacontroles) is daarom essentiële zorg voor patiënten en hun naasten3.


Deze scholing is voor alle zorgverleners die in meerdere consults kankerpatiënten (na)zorg bieden, waarbij zij basale psychosociale zorg dienen te kunnen verlenen aan de patiënt. Deze zorg bestaat o.a. uit goede voorlichting, concrete adviezen, begeleiding bij het omgaan tijdens het ziektetraject en signalering van distress. Voor de meerderheid van de patiënten is deze basale psychosociale zorg, mits van goede kwaliteit, afdoende om zich, met hun eventuele naasten, adequaat aan de ziekte en de gevolgen daarvan aan te passen in de verschillende fasen van de ziekte en de herstelperiode4.

Vestalia

Bureau voor gespreksvoering en psychosociale oncologie. Training en begeleiding van zorgverleners (multidisciplinair) in de oncologische zorg.
info@vestalia.nl
0610916919
136, Acaciapark, Hilversum, 1213LD