Toetsing Communicatie en Professionaliteit

communicatiesamenwerkingZiekenhuisapothekersapotheekApothekers

De KNMP geaccrediteerde Toetsing ‘Communicatie en Professionaliteit’ voor openbaar apothekers is het vervolg op deel 1 en richt zich op de CanMEDS competenties Communicatie (60%), Farmaceutisch handelen (20%) en Professionaliteit (20%). Het betreft zowel intervisie, waarbij collega’s elkaar feedback geven (intercollegiale toetsing) als feedback door een trainer/docent. U ontvangt 10 accreditatie-punten voor het verplichte onderdeel ‘toetsing’. Plus de percentage punten voor de competenties.

14th Dec 2023
09:30 - 17:30
765 - 865
10 Points
Webinar
Physical course - single

Prices

Variable € 765 - 865
Excludes : BTW
Note :765,- voor het online programma, 865,- voor het fysieke programma

Date and Location

14 Dec 2023
09:30
17:30
Online

Professions

Apotheker
10 Points
OA
Apotheker - Openbare Farmacie
10 Points
OA
Description

Na afloop van de training:

  • heeft de deelnemer kennis van het CanMEDS model, met name op het gebied van farmaceutisch handelen, communicatie en professionaliteit.
  • weet de deelnemer hoe hij/zij de CanMEDS competenties toe kan passen in praktijksituaties als openbaar apotheker.
  • is hij/zij toegerust om op een professionele manier feedback te geven en ontvangen.

C-insight

info@c-insight.nl
310613736490
89, Bergselaan, b, Rotterdam, 3037BC