Basiscursus Laag IQ in de GGZ: herkenning, communicatie, diagnostiek en behandeling

laag IQmensen met laag IQzwakbegaafdzwakbegaafdheidzwakbegaafden

In deze Basistraining ligt de aandacht op de groep patiënten met zwakbegaafdheid. Daar waar het aan de orde is, is er uiteraard ook aandacht voor patiënten met een lichte verstandelijke beperking.

10 okt. 2024
09:30 - 16:30
320
6 Points
Nascholing
Physical course - single

Prices

Regular € 320

Date and Location

10 okt. 2024
09:30
16:30
Leidseplein 5, 1017PR, Amsterdam

Professions

Cliëntenvertrouwenspersonen WZD
6 Points
Registerpl
Cliëntondersteuner
6 Points
Registerpl
Gezinshuisouder
6 Points
Registerpl
Gezondheidszorgpsycholoog
6 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch neuropsycholoog
6 Points
FGzPt

Speakers

Mevr. E.A. Aldenkamp (Erica)

Docent

Goals

Na afloop van de training kun je …

Een beschrijving geven van de kwetsbaarheid voor het ontwikkelen van psychische klachten of stoornissen en het vaak voorkomen van stapelingsproblematiek bij patiënten met een laag IQ;
De obstakels benoemen voor patiënten met een laag IQ voor het ontvangen van passende behandeling;
Laag IQ bij patiënten signaleren door het herkennen van signalen, het navragen van specifieke onderwerpen en door het afnemen van een Screener (specifiek de SCIL);
Je bejegening van en mondelinge en schriftelijke communicatie met een patiënt met laag IQ afstemmen op diens mogelijkheden, door het toepassen van specifieke communicatieregels;
De reguliere richtlijnen voor diagnostiek en behandeling zo nodig afstemmen op gebruik bij patiënten met een laag IQ;
Heldere verwijslijnen hanteren en een weloverwogen keuze maken welke patiënten binnen de reguliere GGZ behandeld kunnen worden en wie niet;
Reflecteren op de mate waarin je organisatie toegankelijk is voor patiënten met psychische stoornissen en een laag IQ;
Werkbare doelen formuleren voor het verder verbeteren van de zorg in jou team.
Description

Vijftien procent van de Nederlandse bevolking heeft een IQ onder 85. Het grootste gedeelte van die groep heeft een IQ tussen een gemiddeld IQ en een lichte verstandelijke beperking: zwakbegaafd. Juist die groep patiënten met zwakbegaafdheid blijkt binnen de GGZ een onzichtbare en bijzonder kwetsbare groep te zijn waarbij vaak sprake is van gestapelde problematiek waaronder psychische stoornissen. De toegang tot passende zorg (behandeling) kan worden gehinderd doordat behandelaren zich onbekwaam voelen. Zij zijn het echter niet! Wellicht denk ook jij dat je aan deze groep iets heel anders moet bieden dan aan de andere patiënten. Er zijn echter geen redenen om aan te nemen dat deze patiëntengroep niet profiteert van de reguliere richtlijnen en protocollen mits de behandelaar zijn houding, communicatie en behandelopzet afstemt. In deze Basistraining ligt de aandacht op de groep patiënten met zwakbegaafdheid. Daar waar het aan de orde is, is er uiteraard ook aandacht voor patiënten met een lichte verstandelijke beperking.

De dag start met kennismaking met de patiëntengroep. Daarna maken we een pas op de plaats door via een QuickScan te kijken hoever jouw team is in het bieden van passende zorg voor deze patiënten. Vervolgens bespreken we herkenning en screening en oefenen we met communicatie. We verdiepen ons in multi-dimensionele diagnostiek en staan stil bij geprotocolleerd maatwerk in de behandeling en verwijslijnen. We eindigen met het formuleren van doelen voor je team om de passende zorg verder te verbeteren.

Naast kennisoverdracht, oefenen we met communicatie. De meegebrachte casus staat de hele dag centraal.

Doelgroep

De cursus is primair bedoeld voor behandelaren in de GGZ zoals: (gz-)psychologen, psychotherapeuten, Klinisch psychologen, psychiaters, verpleegkundigen-specialist en orthopedagogen-generalist, Incidenteel kunnen andere zorgprofessionals ook meedoen.

RINO Amsterdam

info@rino.nl
0206250803
5, Leidseplein, Amsterdam, 1017PR