Arbeidsconflicten en ziekte

arboArbowetarbeidsconflictenarbeidsconflictbedrijfsartsbedrijfsartsenleidinggeving

Na afloop van de cursus bent u in staat een verantwoorde inschatting te maken ten aanzien van de begeleiding en mogelijke oplossingen van een conflictsituatie.

12th Dec 2023
09:45 - 16:30
495
5 Points
Reguliere nascholing
Physical course - single

Prices

Regular € 495
Excludes : BTW

Date and Location

12 Dec 2023
09:45
16:30
Novotel Brainpark Rotterdam K.P. van der Mandelelaan, 150

Professions

Arts beleid en advies KNMG
5 Points
ABSG
Arts indicatie en advies KNMG
5 Points
ABSG
Arts infectiebestrijding KNMG
5 Points
ABSG
Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde KNMG
5 Points
ABSG
Arts maatschappij en gezondheid
5 Points
ABSG
Description

Een werknemer meldt zich ziek in verband met een conflict op het werk. Wat nu? Menig leidinggevende en rechtshulpverlener moet het antwoord op deze vraag schuldig blijven. Moet de ziekmelding ‘serieus’ worden genomen en worden doorgeleid naar de arbodienst? Moet het loon worden doorbetaald? En hoe moet het met de begeleiding van de werknemer? Welke maatregelen moet een werkgever nemen en moet de werknemer hieraan meewerken? Kan, als het conflict niet wordt opgelost, de werknemer worden ontslagen? Dergelijke vragen komen tijdens de studiedag aan de orde en worden beantwoord door met het onderwerp zeer ervaren docenten.


Na afloop van de cursus bent u in staat een verantwoorde inschatting te maken ten aanzien van de begeleiding en mogelijke oplossingen van een conflictsituatie. Duidelijk wordt voor u of een werkgever het loon moet doorbetalen, welke inspanningen van de werkgever kunnen worden verlangd om het conflict op te lossen, welke rol mediation daarbij speelt en op welke wijze de werknemer aan een voorgedragen oplossing moet meewerken. Ook heeft u kennis van de verschillende actoren in het begeleidingsproces, in het bijzonder de rol van de bedrijfsarts en de mediator.


Instituut voor Arbeidsrecht & HRM

info@instituutvoorarbeidsrecht.nl
0851119360
131, F.A. Molijnlaan, Nunspeet, 8071AE