This course is expired

Basiscursus CGW

CGWcognitieve gedragstherapie

Het einddoel is om na de cursus voldoende kennis en vaardigheden te hebben om onder supervisie een (deelaspect van een) cognitieve gedragstherapie te kunnen uitvoeren.

1st Sep 2022
09:00 - 16:00
1595
48-100 Points
Meerdere cursusdagen
Physical course - series

Prices

Regular € 1595
Includes : koffie, thee en lunch. Exclusief literatuur
Excludes : Literatuur

Date and Location

01 Sep 2022
09:00
08 Dec 2022
16:00
Groningen Groningen Zernikepark, 12

Professions

Cliëntenvertrouwenspersonen WZD
100 Points
Registerpl
Cliëntondersteuner
100 Points
Registerpl
Cognitief gedragstherapeut
48 Points
VGCt
Gedragstherapeut
48 Points
VGCt
Gezinshuisouder
100 Points
Registerpl
Description

Doelen

Het einddoel is om na de cursus voldoende kennis en vaardigheden te hebben om onder supervisie een (deelaspect van een) cognitieve gedragstherapie te kunnen uitvoeren.


De cursisten hebben basale kennis over klassieke en operante conditionering

De cursisten kunnen het te bewerken probleemgedrag kiezen

De cursisten kunnen observaties en metingen verrichten t.b.v. een cognitieve gedragstherapie.

De cursisten kunnen eenvoudige analyses maken.

De cursisten kunnen een holistische theorie maken.

De cursisten kunnen (bij enkelvoudige problematiek) een behandelplan opstellen en uitvoeren. Bij complexe problematiek kunnen ze een deel van het behandelplan opstellen en uitvoeren.

De cursisten kunnen een aantal basis interventies op gestructureerde wijze uitvoeren (o.a. uitdagen van gedachten, exposure met responspreventie, contraconditionering, relaxatietechnieken en gedragsactivatie)

De cursisten kunnen een behandelprogramma evalueren en terug- rapporteren aan de verantwoordelijk cognitief gedragstherapeut.

De cursisten zijn zich bewust van interactionele factoren in de behandelrelatie en hebben kennis gemaakt met motivatietechnieken.

Er wordt aandacht besteed aan angst en stemmingsproblematiek en een derde probleemgebied in overleg met de cursisten.

Psy-zo! Onderwijs

Onderwijs voor GGZ-professionals
onderwijs@psy-zo.nl
0507502088
12, Zernikepark, Groningen, 9747AN