This course is expired

Post-hbo opleiding ggz-agoog

ggz-agoogcoachen

In deze opleiding maak je je de herstelbenadering eigen en leer je anderen coachen bij die manier van werken. Je leert feedback geven en ontvangen, communicatiestijlen en leerstijlen herkennen, met weerstand omgaan en (dreigende) conflicten en strijd herkennen en voorkomen. Met deze opleiding op zak kun je je inschrijven in het beroepsregister ggz-agoog.

5100
0-991 Points
Reguliere nascholing
Physical course - series

Prices

Regular € 5100
Includes : digitale literatuur en e-learning
Excludes : boeken en blokkendoos (circa € 480)

Professions

Cliëntenvertrouwenspersonen WZD
991 Points
Registerpl
Cliëntondersteuner
991 Points
Registerpl
Gezinshuisouder
991 Points
Registerpl
GGZ-agogen
991 Points
Registerpl
Jeugdzorgwerker
991 Points
Registerpl
Description

De ggz-agoog is een afstudeerrichting binnen de opleidingen SPH, MWD of Sociaal Werk. De afstudeerrichting is landelijk vastgesteld door zowel branchevereniging GGZ Nederland, de NVMW als de Vereniging van Hogescholen. Het curriculum van de afstudeerrichting is gebaseerd op het beroepscompetentieprofiel ggz-agoog.


Het Coördinerend Orgaan Opleidingen Agogische Beroepen GGZ (COOAB) heeft de post-hbo opleiding ggz-agoog van de RINO Groep als erkende nascholing gekwalificeerd voor inschrijving in het beroepsregister GGZ-agoog. Professionals in de ggz met 3 jaar werkervaring en een hbo-diploma Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Social Work, Culturele Maatschappelijke Vorming, Pedagogiek of Toegepaste Psychologie kunnen instromen in deze opleiding. Na het behalen van de opleiding kun je je registreren in het beroepsregister ggz-agoog.


Herstel en herstelondersteuning vormen het inhoudelijk kader van de opleiding en lopen er als een rode draad doorheen. Soms, met name wanneer het cliënten met aangeboren beperkingen betreft, spreken we van participatie en ontwikkeling, omdat het technisch gezien niet om een herstelproces gaat. Inhoudelijk gaat het echter om dezelfde principes.


In het eerste blok van deze opleiding (Psychiatrie - DSM-5 en persoonlijke diagnostiek) wordt gebruik gemaakt van blended learning: een combinatie van digitaal leren en klassikale bijeenkomsten die elkaar versterkt.

RINO Groep Utrecht

infodesk@rinogroep.nl
0302308450
6, Oudenoord, Utrecht, 3511BS