Advanced Hazmat Life Support

advanced hazmat life supporthazmat life supportlife supportLS

Deze cursus is bij uitstek geschikt voor artsen, (gespecialiseerde) verpleegkundigen en Gezondheidskundig Adviseurs Gevaarlijke Stoffen (GAGS) die worden ingezet bij de behandeling van de klinische gevolgen bij incidenten met gevaarlijke stoffen.

24th Apr 2023
08:30 - 17:00
995
12-14 Points
Reguliere nascholing
Physical course - series

Prices

Regular € 995
Includes : lunch

Date and Location

24 Apr 2023
08:30
25 Apr 2023
17:00
Houten Houten Meidoornkade, 18
18 Sep 2023
08:30
19 Sep 2023
17:00
Houten Houten Meidoornkade, 18
06 Nov 2023
08:30
07 Nov 2023
17:00
Houten Houten Meidoornkade, 18
04 Dec 2023
08:30
05 Dec 2023
17:00
Houten Houten Meidoornkade, 18

Professions

Anesthesioloog
12 Points
ABAN
Arts
12 Points
ABAN
Arts beleid en advies KNMG
12 Points
ABAN
Arts indicatie en advies KNMG
12 Points
ABAN
Arts infectiebestrijding KNMG
12 Points
ABAN
Description

De cursus Advanced HazMat Life Support (AHLS) behandelt de klinische gevolgen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Naast etiologie en incidentie gaat deze korte opleiding vooral in op herkenning en classificatie van klachten en symptomen in toxidromen. Ook gaan we in op algemene en specifieke (antidota) behandelprincipes van acute intoxicaties met gevaarlijke stoffen op de werkplek, milieu, hobby en in het huishouden. Het daartoe ontwikkelde AHLS-algoritme is daarbij de leidraad.


Voor wie is deze cursus geschikt?

Deze cursus is bij uitstek geschikt voor artsen, (gespecialiseerde) verpleegkundigen en Gezondheidskundig Adviseurs Gevaarlijke Stoffen (GAGS) die worden ingezet bij de behandeling van de klinische gevolgen bij incidenten met gevaarlijke stoffen.


Cursusinhoud

De cursist leert in de cursus Advanced HazMat Life Support de klinische gevolgen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Naast de vijf hoofdgroepen van gevaarlijke stoffen wordt aandacht besteed aan de drie hoofdgroepen van agentia die kunnen worden aangewend bij terroristische aanslagen. De cursus werkt vanuit de klachten en symptomen van de patiënt. Op basis hiervan kan een eerste indeling worden gemaakt en kan een eerste behandeling worden ingezet. Pas na identificatie van de stof wordt een definitieve behandeling gegeven. Ook besteden we uitvoerig aandacht aan persoonlijke veiligheid en organisatie van de (pre)hospitale opvang van chemisch besmette patiënten. De cursus wordt gegeven in de vorm van hoorcolleges en practica, en behandelt veel casuïstiek.


AHLS Examen

Na uw aanmelding maken wij voor u een account aan bij de AHLS-organisatie op het opgegeven e-mailadres. Dit account is nodig voor registratie als ‘AHLS provider’ en het ontvangen van uw AHLS-certificaat als u het eindexamen met goed gevolg aflegt. Zonder dit account ontvangt u geen certificaat.


Bijzonderheden Advanced Hazmat Life Support

De voorbereiding op de cursus vraagt enige inspanning.

De AHLS manual ter voorbereiding op de cursus is ca. 500 pagina’s en in het Engels.

Deze manual zal ca. 6 weken voor aanvang worden toegezonden.

De lesmethode en materialen zijn in het Nederlands.

De prijs is inclusief lunch op beide dagen.

De cursustijden zijn op beide dagen van 08.30 – 17.00 uur.

Accreditatie is verkregen bij diverse beroepsverenigingen (ABAN, V&VN, VSR, NVSHV).

 

QT Time BV

cursus@qttime.nl
075040
18, Meidoornkade, Houten, 3992AE