This course is expired

Opleiding Systemisch Begeleiden

systemischsystemisch begeleidenbegeleidengezinnen

In de opleiding Systemisch begeleiden leer je gezinnen begeleiden voor maximaal 10 sessies. De begeleiding is gericht op beperkte hulpvragen van de gezinnen en het versterken van hun eigen competentie(s) staat centraal.

895
In Request
Reguliere nascholing
Physical course - series

Prices

Regular € 895
Includes : Inclusief koffie/thee en digitale reader, exclusief boeken en maaltijden

Professions

Cliëntenvertrouwenspersonen WZD
Accreditation in request
Registerpl
Cliëntondersteuner
Accreditation in request
Registerpl
Gezinshuisouder
Accreditation in request
Registerpl
GGZ-agogen
Accreditation in request
Registerpl
Jeugdzorgwerker
Accreditation in request
Registerpl
Description

In de opleiding Systemisch begeleiden leer je gezinnen begeleiden voor maximaal 10 sessies. De begeleiding is gericht op beperkte hulpvragen van de gezinnen en het versterken van hun eigen competentie(s) staat centraal.


Dag 1: Inleiding

Op dag 1 staat de inleiding en verdieping in de verschillende theoretische stromingen met als basis de

systeemtherapie centraal. Bij elke stroming wordt specifiek gekeken hoe deze kan bijdragen aan de

begeleiding van gezinnen. Daarna zullen algemene systemische principes worden besproken die het katern

vormen waar men mee werkt, denk hierbij aan de verschillende perspectieven, expert- vs. consulentrol, etc.

De theorie zal met voorbeeldrollenspelen en film begeleid worden om zo educatief te ondersteunen.

Dag 2: Begeleidingsproces

Tijdens dag 2 zal het begeleidingsproces worden besproken en uitgelegd. Aan bod komen aspecten als

invoegen, hulpvragen, doelen stellen en competenties. Een en ander wordt aangeleerd middels het katern van

de “Yucel-methode”.

Het gebruik van visueel materiaal zoals de poppetjes en de Yucel-methode is een belangrijke ondersteuning,

juist voor kinderen, lager opgeleiden of andere culturen. Dit zal middels presentatie en in rollenspelen

geoefend worden.

Dag 3: Gesprekstechnische vaardigheden

Op dag 3 worden gesprekstechnische vaardigheden geoefend voortvloeiend uit de theoretische stromingen

door middel van presentaties en rollenspelen.

Aan bod komen: de structuur van het gezin beïnvloeden, competenties versterken middels heretiketteren,

circulaire vragen stellen, narratieven gebruiken en opdrachten geven.

Dag 4: Vraaggericht werken

In de afronding van de opleiding zal vervolgens uitgebreid vraaggericht gewerkt worden. Ervaringen en/of

problemen worden gedeeld om samen te kijken hoe casuïstiek aangepakt kan worden. Belangrijke vraag

hierbij is: “Hoe kom je uit de probleemcirkel?” Dit vraaggestuurd onderwijs is bedoeld het geleerde te oefenen

en ook echt in de praktijk te brengen.

Forta Opleidingen

info@fortaopleidingen.nl
25, Kruisplein, F, Rotterdam, 3014DB