Gratis online cursus t.w.v. 3 punten | Morbide obesitas en bariatrie

Steeds vaker melden patiënten zich bij de huisarts voor een verwijzing naar een bariatrisch chirurg. Een deel van de patiënten neemt zelf dit initiatief, maar ook een groot deel krijgt dit advies van een internist, longarts, (orthopedisch) chirurg, psychiater of fertiliteitsarts. Maar wat betekent dit alles voor de huisarts en voor de (morbide) obese patiënt zelf? In deze cursus worden handvatten aangereikt om het de huisarts makkelijker...

25th Feb 2021
Free
3 Points
Online
E-learning
E-learning
Prices
Free
Date and Location
25 Feb 2021
00:00
25 Feb 2022
00:00
Online
Professions
Physician Assistants
25 Feb 2021
25 Feb 2022
3 Points
ABC1
Huisarts
25 Feb 2021
25 Feb 2022
3 Points
ABC1
Specialist ouderengeneeskunde
25 Feb 2021
25 Feb 2022
3 Points
ABC1
Arts voor verstandelijk gehandicapten
25 Feb 2021
25 Feb 2022
3 Points
ABC1
Skills
Medische handelen 20 %
Kennis en wetenschap 20 %
Communicatie 20 %
Professionaliteit en kwaliteit 20 %
Organisatie en financiering 20 %
Description

Omschrijving

In 2018 had 50,2% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder matig of ernstig overgewicht. Overgewicht komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Bij obesitas (ernstig overgewicht) is dat andersom: meer vrouwen hebben obesitas dan mannen. In totaal heeft 15,0% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder obesitas (bron: Volksgezondheidenzorg.info). Er is een toename te verwachten van obesitas-gerelateerde comorbiditeit zoals diabetes mellitus type 2, hart- en vaatziekten, hypertensie, slaapapneu, infertiliteit, gewrichtsproblematiek en kanker. De stijgende prevalentie van obesitas en de daarmee gepaard gaande comorbiditeit vormen een toenemende belasting van ons zorgstelsel en vereisen effectieve therapie.

Steeds vaker melden patiënten zich bij de huisarts voor een verwijzing naar een bariatrisch chirurg. Een deel van de patiënten neemt zelf dit initiatief, maar ook een groot deel krijgt dit advies van een internist, longarts, (orthopedisch) chirurg, psychiater of fertiliteitsarts. Maar wat betekent dit alles voor de huisarts en voor de (morbide) obese patiënt zelf?

Kosteneffectiviteit is belangrijk voor de overheid, maar minder belangrijk voor de patiënt. De patiënt, de chirurg en de andere specialisten concentreren zich met name op alle voordelen van de ingreep. De huisarts is bij uitstek degene die met de patiënt kan onderzoeken of deze operatie op dit moment gewenst is. Veel huisartsen willen deze taak graag op zich nemen, maar hebben soms te weinig kennis van en ervaring met deze materie. In deze cursus worden handvatten aangereikt om het de huisarts makkelijker te maken om de patiënt te begeleiden. Hierbij zullen zowel de besluitvorming tot bariatrie, de verwijzing, de operatie zelf met de mogelijke complicaties, het multidisciplinaire begeleidingstraject als de postoperatieve (levenslange) controles van de patiënt worden belicht.

In deze cursus worden de NHG-Standaard Obesitas, de zorgstandaard Obesitas en de multidisciplinaire richtlijn Morbide obesitas als uitgangspunt genomen.

Deze cursus bestaat uit twee modules en een eindtoets.


U kunt ook kiezen voor een andere gratis cursus: 

  • Huidkanker: verdachte huidafwijkingen herkennen en behandelen
  • Kindermishandeling
  • Overspannenheid en burn-out, of gewoon stress?

Inleiding

Steeds vaker melden patiënten zich bij de huisarts voor een verwijzing naar een bariatrisch chirurg. Een deel van de patiënten neemt zelf dit initiatief, maar ook een groot deel krijgt dit advies van een internist, longarts, (orthopedisch) chirurg, psychiater of fertiliteitsarts. Maar wat betekent dit alles voor de huisarts en voor de (morbide) obese patiënt zelf?

In deze cursus worden handvatten aangereikt om het de huisarts makkelijker te maken om de patiënt te begeleiden. Hierbij zullen zowel de besluitvorming tot bariatrie, de verwijzing, de operatie zelf met de mogelijke complicaties, het multidisciplinaire begeleidingstraject als de postoperatieve (levenslange) controles van de patiënt worden belicht.

In deze cursus worden de NHG-Standaard Obesitas, de zorgstandaard Obesitas en de multidisciplinaire richtlijn Morbide obesitas als uitgangspunt genomen.

Programma

De docenten

drs. F. Langens

Françoise Langens (1966) volgde haar studie geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Utrecht, waar zij vervolgens de huisartsenopleiding deed. Van 1995 tot 2000 had zij een eigen huisartspraktijk in Hoevelaken. Daarna werkte zij tot 2010 als huisarts in dienst van een andere huisarts (HIDHA). Sinds 2004 houdt zij zich bezig met de medische begeleiding van mensen met overgewicht en met de preventie van overgewicht. Over deze en andere aan voeding gerelateerde onderwerpen ontwikkelde zij verschillende e-learningmodules, schreef zij het boek ‘Gezond eten, een leven lol’ en geeft zij (gast)colleges, o.a. aan de huisartsenopleiding van het UMCN. Van 2012 tot 2014 was zij als arts verbonden aan de Nederlandse Obesitas Kliniek in Velp. Momenteel werkt zij als huisarts in Amersfoort.

drs. A. Duinkerken

Anthe Duinkerken is als waarnemend huisarts werkzaam in de regio Rotterdam. Zij volgde haar opleiding (geneeskunde en huisartsgeneeskunde) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Naast het werken in verschillende huisartspraktijken is zij ook werkzaam als docent bij de afdeling Huisartsgeneeskunde van de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

CME-online
info@CME-Online.nl
0302644100
https://www.cme-online.nl/
40, Janssoniuslaan, Utrecht, 3528AJ