Online NHG-Standaard Chronische nierschade

Chronische nierschadenierschadenhg-standaardnhg standaardnhg-standaard chronische nierschade

In casus gestuurd online onderwijs zal o.a. worden ingegaan op de nieuwe opvattingen over albuminurie, eGFR, het beleid gebaseerd op risicostratificatie en de belangrijke rol die CNS speelt op het gebied van cardiovasculair risico en nierfalen.

20th May 2021
19:30 - 21:15
95
4 Points
Online
E-learning
E-learning
Prices
Regular € 95
Date and Location
20 May 2021
19:30
21:15
Online
27 May 2021
19:30
21:15
Online
Professions
Physician Assistants
30 Mar 2021
20 May 2022
4 Points
ABC1
Huisarts
30 Mar 2021
20 May 2022
4 Points
ABC1
Specialist ouderengeneeskunde
30 Mar 2021
20 May 2022
4 Points
ABC1
Arts voor verstandelijk gehandicapten
30 Mar 2021
20 May 2022
4 Points
ABC1
Skills
Medische handelen 50 %
Kennis en wetenschap 50 %
Description

De scholing wordt gegeven door zeer ervaren docenten van Langerhans en een nefroloog/ vasculair internist.


Programma

De scholing is ontwikkeld voor huisarts (en POH). Tijdens de twee avonden komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Prevalentie van chronische nierschade
  • Diagnostiek van chronische nierschade: stadiering aan de hand van eGFR en albuminerie
  • De oorzaken van nierschade (met o.a. aandacht voor acute nierschade)
  • De relatie CVRM, diabetes en nierschade
  • Verschillen tussen de oude en de nieuwe standaard Chronische Nierschade
  • Handvatten voor de praktijk, samenwerking 1e-2e lijn (verwijs en terugverwijsbeleid) en casuïstiek


Langerhans
info@langerhans.com
0657994649
https://www.diabetes2.nl/
153, Bergweg, A, Zeist, 3707AC
View all courses