Kindermishandeling - Gratis online cursus t.w.v. 3 punten

Iedere huisarts krijgt te maken met kindermishandeling en huiselijk geweld. Het is daarom belangrijk om te weten hoe u kindermishandeling kunt herkennen en welke vormen van kindermishandeling er zijn. Als arts heeft u de plicht om te weten wat u moet doen op het moment dat u denkt aan kindermishandeling. Daarnaast is het belangrijk om te weten wat de gevolgen kunnen zijn van kindermishandeling en hoe deze voorkomen en/of behandeld kunnen...

Free
3 Points
Online
E-learning
E-learning
Prices
Free
Professions
Physician Assistants
01 Jan 2021
01 Jan 2022
3 Points
ABC1
Artsen | Huisartsgeneeskunde (huisarts)
01 Jan 2021
01 Jan 2022
3 Points
ABC1
Artsen | Specialisme ouderengeneeskunde
01 Jan 2021
01 Jan 2022
3 Points
ABC1
Artsen | Geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten
01 Jan 2021
01 Jan 2022
3 Points
ABC1
Skills
Maatschappelijk handelen en preventie 70 %
Professionaliteit en kwaliteit 30 %
Description

Omschrijving

De docenten

dr. A.H. Teeuw

Rian Teeuw is kinderarts sociale pediatrie in het Amsterdam UMC, locatie AMC. Zij is daar ruim 15 jaar voorzitter van TASK Amsterdam, het transmurale team kindermishandeling waar, naast experts vanuit het AMC, ook externe deskundigen aan deelnemen onder andere van Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en de Bascule, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Rian schreef een proefschrift over signaleringsinstrumenten voor kindermishandeling op de afdeling Spoedeisende Hulp. Rian is daarnaast kinderarts bij het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling (LECK) en zij werkt ook voor het Centrum Seksueel Geweld (CSG) Amsterdam-Amstelland. 

drs. M. Nagtegaal

Michelle Nagtegaal werkt in het Amsterdam UMC, locatie AMC als basisarts-coördinator van TASK Amsterdam, het transmurale team kindermishandeling. Daarnaast is zij promovenda bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) op het gebied van toegebracht schedelhersenletsel en verricht zij voor het NFI zedenonderzoeken bij kinderen in geval van acuut seksueel misbruik.  

Inleiding

Iedere huisarts krijgt te maken met kindermishandeling en huiselijk geweld. Het is daarom belangrijk om te weten hoe u kindermishandeling kunt herkennen en welke vormen van kindermishandeling er zijn. Als arts heeft u de plicht om te weten wat u moet doen op het moment dat u denkt aan kindermishandeling. Daarnaast is het belangrijk om te weten wat de gevolgen kunnen zijn van kindermishandeling en hoe deze voorkomen en/of behandeld kunnen worden.

U kunt ook kiezen voor een andere gratis cursus:

 • Huidkanker: verdachte huidafwijkingen herkennen en behandelen - prof. dr. W. Bergman
 • Morbide obesitas en bariatrie - drs. F. Langens, drs. A. Duinkerken
 • Overspannenheid en burn-out, of gewoon stress? - prof. dr. W.J.G. Hoogendijk 

Programma

Introductie

Rol van de huisarts

Risicofactoren

Vormen van kindermishandeling

 • Emotionele mishandeling en verwaarlozing
 • Fysieke verwaarlozing
 • Fysieke mishandeling
 • Pediatric condition falsification (PCF)
 • Seksueel misbruik

Gevolgen van kindermishandeling

Evaluatie van kindermishandeling

 • Het gesprek
 • Anamnese
 • Lichamelijk onderzoek
 • Fotografie
 • Differentiaaldiagnose
 • Aanvullend onderzoek en verwijzing
 • Documentatie

FMEK

KNMG-meldcode

 • Stappenplan
 • Melding bij Veilig Thuis

Veilig Thuis

Huiselijk geweld

Gezag en toestemming

Beroepsgeheim en gegevensuitwisseling

Gegevensuitwisseling met specifieke instanties

Take home messages

 • Algemeen
 • Medisch

Evaluatie

Literatuur

 • Websites
 • Apps

Eindtoets

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • bent u bekend met de verschillende vormen van kindermishandeling;
 • kunt u de risicofactoren voor kindermishandeling benoemen;
 • kunt u mogelijke signalen van kindermishandeling herkennen;
 • kent en herkent u de gevolgen van kindermishandeling;
 • weet u hoe te handelen bij signalen van kindermishandeling;
 • kent u de KNMG-meldcode en kunt u deze gebruiken;
 • weet u wat een kindcheck is en wanneer deze geïndiceerd is;
 • kent u de instanties met beschikbare forensisch medische expertise en weet u wanneer deze te raadplegen.


CME-online
info@CME-Online.nl
0302644100
40, Janssoniuslaan, Utrecht, 3528AJ