This course is expired

Het morele oordeel in de medische praktijk - Training morele oordeelsvorming

Een training op maat die: Kennis en inzicht biedt over de maatstaf waarmee wordt bepaald of een handeling moreel juist is.  Een systematiek leert toepassen om de morele juistheid van het eigen handelen in de praktijk nauwkeurig te onderzoeken. U helpt bij de morele keuzes in de medische praktijk. De methodiek maakt het mogelijk om samen met collega’s lastige beslissingen te onderzoeken en te komen tot een gezamenlijk oordeel. Aanmeldin...

250
6 Points
Nascholing
Physical course - single
Prices
Regular € 250
Professions
Physician Assistants
01 Jan 2021
01 Jan 2022
6 Points
ABC1
Huisarts
01 Jan 2021
01 Jan 2022
6 Points
ABC1
Specialist ouderengeneeskunde
01 Jan 2021
01 Jan 2022
6 Points
ABC1
Arts voor verstandelijk gehandicapten
01 Jan 2021
01 Jan 2022
6 Points
ABC1
Skills
Medische handelen 50 %
Professionaliteit en kwaliteit 50 %
Description

Omschrijving

Context

Artsen worden in de dagelijkse praktijk frequent geconfronteerd met complexe vraagstukken gerelateerd aan directe patiëntenzorg, samenwerking en maatschappelijke ontwikkelingen. Wetgeving, richtlijnen en regels bieden echter niet altijd een antwoord op de vraag die voorligt. En dan? Hoe kom ik tot een juiste beslissing? Hoe doe ik recht aan de verschillende belangen, rechten en wensen van betrokkenen? Hoe weeg ik alle factoren mee en kom ik tot een besluit waar ik mee verder kan? De training Morele Oordeelsvorming is een vaardigheidstraining die artsen een praktisch instrument in handen geeft om lastige beslissingen uit de werkpraktijk zorgvuldig te nemen en verantwoorden – zelfstandig of samen met collega’s. 

Werkwijze

In een dag worden deelnemers door een ervaren trainer en collega op een interactieve wijze meegenomen in het nadenken over de morele dimensies van hun werk. Centraal staan de praktijkvraagstukken die deelnemers zelf op tafel leggen. 

Door wie?

Governance & Integrity Nederland heeft meer dan 25 jaar ervaring in moreel veldwerk binnen overheids- en zorg organisaties in Nederland. G&I-Zorg heeft trainers beschikbaar met ervaring en achtergrond op verschillende terreinen van de zorgsector, zowel op inhoudelijk als op bestuurlijk niveau. De trainers zijn allen gecertificeerd als docent kort beroepsonderwijs (CRKBO registratie) en hebben een achtergrond als ethicus/filosoof, sociaal wetenschapper of als arts. 

Voor wie?

Deze training is gericht op artsen uit elk werkveld van de zorg. De training kan ook op locatie “incompany” worden gegeven voor bijvoorbeeld een maatschap, vakgroep, huisartsenpraktijk of assistentengroep. 

Groepsgrootte

Er is plaats voor minimaal 8 en maximaal 12 personen. Bij meer inschrijvingen zullen meerdere trainers de groepen die dag begeleiden. 

Aanmelding

informatie via p.vanhengel@GI-nederland.com en inschrijving via info@GI-Nederland.com onder vermelding van “TMO Medisch”. 

Kosten & annulering

Deelname kost € 250,- (vrijgesteld van BTW) inclusief koffie thee, lunch en werkboek. De training vindt doorgang bij een minimum aantal van 8 deelnemers. Uiterlijk twee weken van tevoren worden aanmelders hierover bericht. Op dat moment worden ook de definitieve uitnodigingen verzonden, inclusief locatie, routebeschrijving en een deelnemerslijst. U kunt tot twee weken na inschrijving kosteloos annuleren daarna vindt geen restitutie plaats. 

Inleiding

Een training op maat die:

  • Kennis en inzicht biedt over de maatstaf waarmee wordt bepaald of een handeling moreel juist is. 
  • Een systematiek leert toepassen om de morele juistheid van het eigen handelen in de praktijk nauwkeurig te onderzoeken.
  • U helpt bij de morele keuzes in de medische praktijk. De methodiek maakt het mogelijk om samen met collega’s lastige beslissingen te onderzoeken en te komen tot een gezamenlijk oordeel.

Aanmelding

informatie via p.vanhengel@GI-nederland.com en inschrijving via info@GI-Nederland.com onder vermelding van “TMO Medisch”. 

Programma

De training duurt één dag (9.00-17.00 uur) en bestaat uit de volgende delen:

  • Een gezamenlijke verkenning van het begrip integriteit, de betekenis van integer handelen voor individu en samenleving en de plaats van het morele leerproces binnen zorgorganisaties.
  • Interactieve bespreking op welke wijze kan worden onderzocht of een (voorgenomen) handeling of beslissing moreel juist is: Wat is daarvoor precies de maat? Bij het zoeken naar het antwoord wordt aansluiting gezocht bij ervaringen uit het dagelijks leven, binnen en buiten het werk.
  • Bespreken van de belangrijkste beginselen van de biomedische ethiek.
  • De praktijk: onderzoek van concrete situaties en beslissingen uit de eigen werkpraktijk van de deelnemers. Leren werken met een methodiek –in de vorm van een helder gestructureerd zeven stappenplan– die het mogelijk maakt om bij alle voorkomende handelingen en beslissingen na te gaan wat moreel juist is. 


Leerdoelen

  • Kennis en inzicht krijgen over de maatstaf waarmee wordt bepaald of een handeling moreel juist is. 
  • Een systematiek leren toepassen om de morele juistheid van het eigen handelen in de praktijk nauwkeurig te onderzoeken.
  • Morele keuzes leren maken in de medische praktijk. De methodiek maakt het mogelijk om samen met collega’s lastige beslissingen te onderzoeken en te komen tot een gezamenlijk oordeel.


Governance & Integrity Nederland
secretariaat@gi-nederland.com
0208006120
https://gi-nederland.com/
29, Radarweg, Amsterdam, 1043NX
View all courses