This course is expired

TRANSMURAAL GESPREK 2021 - Gratis Live Webinar

De regionale geaccrediteerde avond nascholing het Transmuraal Farmacotherapeutisch Gesprek gaat weer van start. Atriumfibrilleren komt, mede door de vergrijzing, steeds vaker voor en wordt zowel in de eerste als tweede lijn behandeld. Maar wat zijn nu de afwegingen bij een behandelkeuze? Wat te doen bij bloedingen bij kwetsbare oudere patiënten? En moet elke (jonge) patiënt met een eerste veneuze trombose of longembolie levenslang worden...

Free
3 Points
(Meerdaagse) Nascholing
Physical course - series

Prices

Free
Note :Het inschrijfgeld voor deze nascholing bedraagt € 0,00

Professions

Physician Assistant
14 Jan 2021
01 Feb 2021
3 Points
ABC1
Huisarts
14 Jan 2021
01 Feb 2021
3 Points
ABC1
Specialist ouderengeneeskunde
14 Jan 2021
01 Feb 2021
3 Points
ABC1
Arts voor verstandelijk gehandicapten
14 Jan 2021
01 Feb 2021
3 Points
ABC1

Skills

Medische handelen 80 %
Samenwerken 80 %
Kennis en wetenschap 80 %
Communicatie 80 %
Maatschappelijk handelen en preventie 80 %
Description

Omschrijving

Antistollingsbehandeling heeft een multidisciplinair karakter. Atriumfibrilleren komt, mede door de vergrijzing, steeds vaker voor en wordt zowel in de eerste als tweede lijn behandeld. Met de komst van de non vitamine K afhankelijke orale anticoagulantia (NOACs) of direct werkende orale anticoagulantia (DOACs) zijn er verschillende keuzemogelijkheden om een belangrijk behandeldoel van atriumfibrilleren en VTE te bewerkstelligen: het voorkomen van ischemisch herseninfarct enerzijds en terugkeer van diepe veneuze trombose of embolie anderzijds. Dit vergt een goede afstemming tussen de voorschrijvende specialisten, huisartsen, apothekers en patiënten.


Nu er een toenemende ervaring is in Nederland in het voorschrijven van nieuwe middelen, rijzen er ook nieuwe vragen. Wat zijn de afwegingen bij een behandelkeuze? Wat te doen bij bloedingen bij kwetsbare oudere patiënten, die wel een duidelijke indicatie voor antistolling hebben? Moet elke (jonge) patiënt met een eerste veneuze trombose of longembolie levenslang worden behandeld. Gezien het bovenstaande is er ruim voldoende aanleiding om met de betrokken disciplines in gesprek te gaan.


Deze nascholing sluit fraai aan bij het gedachtegoed van het NVVC Connect AF programma en is o.a. geaccrediteerd voor 3 punten bij het Accreditatiebureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1) Huisartsen. Wij hopen van harte op uw deelname aan een van de avonden van het Transmuraal Farmacotherapeutisch Gesprek over Antistollingsmedicatie.Inleiding

De regionale geaccrediteerde avond nascholing het Transmuraal Farmacotherapeutisch Gesprek gaat weer van start. Atriumfibrilleren komt, mede door de vergrijzing, steeds vaker voor en wordt zowel in de eerste als tweede lijn behandeld. Maar wat zijn nu de afwegingen bij een behandelkeuze? Wat te doen bij bloedingen bij kwetsbare oudere patiënten? En moet elke (jonge) patiënt met een eerste veneuze trombose of longembolie levenslang worden behandeld. Gaat u het gesprek met ons regionale panel bestaande uit een internist, cardioloog en kaderhuisarts hart- en vaatziekten aan?


Om gratis te kunnen deelnemen aan één van de avonden op 14, 18, 19, 21 of 25 januari stuurt u een e-mail met u NAW gegevens, functie en bigcode naar bianca@bureau-prevents.nl. U ontvangt van ons dan de inloggegevens voor deze nascholing.


Het College voor Accreditatie Huisartsen (CvAH) heeft 3 accreditatie punten toegekend.


Programma

Vanaf 18:30 uur start het inhoudelijk programma en het Live Webinar eindigt omstreeks 21:00 uur.

Casus 1: Antistolling bij ouderen (AF)

Casus 2: Kanker en trombose

Casus 3: Couperen van bloedingen

Casus 4: Periprocedureel beleid patiënt op antitrombotische medicatie

 


Bureau Prevents

info@bureau-prevents.nl
0624912109
23, Julianalaan, Harmelen, 3481CJ