This course is expired

E-learnings infectieziekten & vaccinaties

In navolging van eerdere e-learnings over infectieziekten zoals HIV en hepatitis en vaccinaties voor bijzondere doelgroepen, verschijnen nu 2 nieuwe geaccrediteerde vaccinatieprogramma's.  Het eerste programma werd uitgezonden op 20 oktober en is nu terug te kijken. Het gaat over reizigersziekten en -vaccinaties, waarbij specifiek aandacht wordt besteed aan gele koorts, rabiës en tekenencefalitis (TBE). Het tweede programma wordt...

Free
1 Points
Online
E-learning
E-learning

Prices

Free

Professions

Physician Assistant
01 Oct 2020
01 Sep 2021
1 Points
ABC1
Huisarts
01 Oct 2020
01 Sep 2021
1 Points
ABC1
Specialist ouderengeneeskunde
01 Oct 2020
01 Sep 2021
1 Points
ABC1
Arts voor verstandelijk gehandicapten
01 Oct 2020
01 Sep 2021
1 Points
ABC1

Skills

Medische handelen 40 %
Kennis en wetenschap 60 %
Description

Omschrijving

Deze e-learnings worden ter accreditatie beoordeeld door de ABC1, ABSG, V&VN en LCR. 

Nascholing Reizigersvaccinaties

In deze MEDtalks-nascholing wordt u door een deskundig panel bijgepraat over infectieziektepreventie bij reizen naar Azië en Afrika, maar (zeker nu) ook binnen Europa. Er wordt specifieke aandacht besteed aan bescherming tegen rabiës, gele koorts en tekenencefalitis (TBE). In lijn met eerdere nascholingen komen daarbij natuurlijk de beschikbare vaccins aan bod, maar wordt ook stilgestaan bij andere praktische preventieve adviezen.

Nascholing Vaccinaties op Maat

In een eerdere MEDtalks-nascholing zijn reeds enkele vaccinaties op maat aan bod gekomen: pneumokokken, meningokokken en varicella zoster (gordelroos), waarbij met name de oudere en kwetsbare patiënt werd behandeld. In deze e-learning op 19 november (20.00 - 21.00 uur), die afzonderlijk van de eerdere e-learning kan worden gevolgd, komen de volgende onderwerpen aan bod: kinder- en jeugdvaccinaties, allerlei logistieke en praktische vragen rondom vaccinaties op maat, en omwille van de actualiteit wordt ook de ontwikkeling van een COVID-19-vaccin besproken. 

Inleiding

In navolging van eerdere e-learnings over infectieziekten zoals HIV en hepatitis en vaccinaties voor bijzondere doelgroepen, verschijnen nu 2 nieuwe geaccrediteerde vaccinatieprogramma's. 

Het eerste programma werd uitgezonden op 20 oktober en is nu terug te kijken. Het gaat over reizigersziekten en -vaccinaties, waarbij specifiek aandacht wordt besteed aan gele koorts, rabiës en tekenencefalitis (TBE).

Het tweede programma wordt live uitgezonden op 19 november (20.00 - 21.00 uur). In deze nascholing staan zogenaamde 'vaccinaties op maat' centraal: vaccins die in Nederland niet vergoed worden door de overheid, maar die wél beschikbaar zijn. In ons eerdere programma over vaccinaties voor bijzondere doelgroepen kwamen al enkele van deze vaccinaties aan bod: meningokokken- (ACWY & B), gordelroos- en pneumokokkenvaccinatie. Op 19 november wordt een klein deel van deze vaccinaties herhaald, maar staan natuurlijk ook weer nieuwe vaccinaties op het programma. In het kader van de actualiteit wordt in dit programma naast de vaccinaties op maat óók aandacht besteed aan de meest recente ontwikkelingen rondom COVID-19-vaccinatie. 

Programma

  • Uitzending nu terug te kijken met als thema: 'Reizigersziekten en - vaccinaties.
  • 19 november 20:00- 21:00 live uitzending met als thema: 'Vaccinaties op maat'.

MEDtalks Nederland BV

infoo@medtalks.eu
0355444010
29, Arendstraat, Hilversum, 1223RE