CME-online 'Polyfarmacie bij ouderen'

polyfarmaciepolyfarmacie bij ouderen

Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing. Polyfarmacie is een belangrijk aandachtsgebied. In september 2019 is de module Medicatiebeoordeling van de Multidisciplinaire richtlijn Polyfarmacie bij ouderen herzien. In deze cursus komt dit uitgebreid aan de orde. In de herziene richtlijn zijn de selectiecriteria van patiënten voor kritische evaluatie van hun...

17th Jul 2020
00:00 - 02:00
599 per year
2.5 Points
Online
E-learning
E-learning
Prices
Subscription € 599 per year
Note :Dit zijn de kosten voor een jaarabonnement op het totale cursusaanbod van CME-Online voor de huisarts. Dit abonnement geeft recht op het behalen van 25 accreditatiepunten per jaar.
Date and Location
17 Jul 2020
00:00
20 Jun 2022
02:00
Online
Professions
Physician Assistants
17 Jul 2020
01 Jul 2022
2.5 Points
ABC1
Huisarts
17 Jul 2020
01 Jul 2022
2.5 Points
ABC1
Specialist ouderengeneeskunde
17 Jul 2020
01 Jul 2022
2.5 Points
ABC1
Arts voor verstandelijk gehandicapten
17 Jul 2020
01 Jul 2022
2.5 Points
ABC1
Skills
Medische handelen 100 %
Description

Docenten

prof. (em.) dr. J.M.A. Sitsen

 • Prof. dr. J.M.A. (Ad) Sitsen is in 1970 afgestudeerd in de farmacie aan de Universiteit Utrecht. In 1972 promoveerde hij op een farmacochemisch onderwerp. Hij studeerde geneeskunde, ook aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, diploma in 1980 behaald. Tot begin 2004 was hij bij NV Organon verantwoordelijk voor de klinische ontwikkeling van nieuwe psychotrope stoffen, in het bijzonder antidepressiva. Van 1989 tot 2006 was hij tevens deeltijd-hoogleraar klinische farmacologie aan de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit Utrecht. Hij is lid van een aantal Nederlandse en internationale wetenschappelijke verenigingen. Hij was lid van de Gezondheidsraad alsmede van de redactie van het Pharmaceutisch Weekblad en publiceerde artikelen, rapporten en boeken op het gebied van klinische farmacologie en farmacotherapie. Hij is tegenwoordig adviseur van enkele farmaceutische bedrijven en betrokken bij nascholingscursussen.

prof. dr. R. van Marum

 • Rob van Marum is klinisch geriater en klinisch farmacoloog in het Jeroen Bosch ziekenhuis en bijzonder hoogleraar farmacotherapie bij ouderen bij de afdeling huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde van Amsterdam UMC, locatie VUmc. Als geriater houdt hij zich intensief bezig met diagnostiek en behandeling van dementie en daarmee samenhangende neuropsychiatrische problemen. Binnen zijn onderzoek is psychofarmacologie (en met name bijwerkingen van psychofarmaca) een belangrijk thema. Verder houdt hij zich bezig met onderzoek naar optimaliseren van farmacotherapie bij ouderen.Inleiding

Let op: Het gaat hier om een abonnementsprijs met recht op maar liefst 25 accreditatiepunten aan zelf te kiezen nascholing.

Polyfarmacie is een belangrijk aandachtsgebied. In september 2019 is de module Medicatiebeoordeling van de Multidisciplinaire richtlijn Polyfarmacie bij ouderen herzien. In deze cursus komt dit uitgebreid aan de orde. In de herziene richtlijn zijn de selectiecriteria van patiënten voor kritische evaluatie van hun medicatie aangepast. Naast het aantal geneesmiddelen en leeftijd wordt nu ook kwetsbaarheid erbij betrokken. Ook wordt toegelicht dat er nu meer mogelijkheden voor een evaluatie zijn dan de formele medicatiebeoordeling. De praktische toepassing in stappen voor een medicatiebeoordeling en ook de andere vormen van evaluatie van medicatie vormen een belangrijk onderdeel van de cursus. Naar schatting van het Centraal Bureau voor de Statistiek is het aantal 65-plussers in 2019 ruim 3,3 miljoen, dat wil zeggen meer dan 19% van de bevolking. Dit aantal stijgt nog steeds. Deze 65-plussers gebruiken gemiddeld 2,9 keer zoveel geneesmiddelen als de gemiddelde Nederlander. Bij de 75-plussers loopt dat op tot ruim vijf keer (SFK Data en Feiten 2017).

Ouderen gebruiken meer geneesmiddelen omdat ze vaker lijden aan verschillende chronische aandoeningen. Bovendien is het door de ontwikkelingen in de medische wetenschap steeds beter mogelijk chronische aandoeningen met medicatie te behandelen. Ook zijn er steeds meer mogelijkheden om geneesmiddelen te gebruiken ter preventie van aandoeningen. Dit alles maakt dat geneesmiddelen in toenemende mate worden voorgeschreven.

Deze cursus bestaat uit twee modules en een eindtoets.


Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u de herziene module Medicatiebeoordeling (september 2019) van de Multidisciplinaire Richtlijn Polyfarmacie bij ouderen toepassen in de praktijk
 • kunt u de aard en de omvang van polyfarmacie bij uw patiënten inschatten
 • weet u op welke patiënten u bij voorkeur uw aandacht moet richten voor wat betreft medicatiebeoordelingen
 • kunt u kwetsbare groepen monitoren op basis van de medicatiegegevens
 • kent u de gevolgen van veelvoorkomende combinaties van geneesmiddelen
 • kent u andere vormen van medicatie-evaluatie dan de formele medicatiebeoordeling
 • weet u welke patiënten een verhoogd risico lopen op polyfarmacie
 • kunt u medicatiebeoordelingen van (hyper)polyfarmaciepatiënten uitvoeren
 • kunt u effectief samenwerken met andere disciplines in de eerstelijnsgezondheidszorg op het gebied van polyfarmacie


CME-online
info@CME-Online.nl
0302644100
https://www.cme-online.nl/
40, Janssoniuslaan, Utrecht, 3528AJ