Kaderopleiding Palliatieve Zorg 2021-2022

Palliatieve zorg is gericht op de verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten en families die te maken hebben met de problemen rond een levensbedreigende ziekte; palliatieve zorg voorkomt en verzacht het lijden door middel van vroege onderkenning en uitstekende diagnostiek en door middel van behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard (WHO 2002). Palliatieve zorg wordt in Nederland...

1st Nov 2021
12:00 - 12:00
9500
80 Points
Nascholing
Physical course - single
Prices
Regular € 9500
Note :De kosten voor de opleiding 2019-2021 bedraagt € 9.500,00. De kosten voor verblijf in het conferentieoord zijn hierbij inbegrepen. Het is mogelijk in 2 termijnen te betalen.
Date and Location
01 Nov 2021
12:00
30 Jun 2022
12:00
Beekbergen
Beekbergen
Schalterdalweg, 18
Professions
Physician Assistants
01 Jul 2021
01 Jul 2023
80 Points
ABC1
Huisarts
01 Jul 2021
01 Jul 2023
80 Points
ABC1
Specialist ouderengeneeskunde
01 Jul 2021
01 Jul 2023
80 Points
ABC1
Arts voor verstandelijk gehandicapten
01 Jul 2021
01 Jul 2023
80 Points
ABC1
Skills
Medische handelen 100 %
Kennis en wetenschap 80 %
Communicatie 50 %
Maatschappelijk handelen en preventie 20 %
Description

Omschrijving

De Kaderopleiding Palliatieve Zorg richt zicht primair op huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten. Als er ruimte voor is kunnen andere (klinisch werkzame) medisch specialisten deelnemen. Voorwaarden voor deelname zijn:

  • De arts dient ten minste 3 jaar werkzaam te zijn in het vakgebied waarvoor hij geregistreerd is.
  • De arts is ten tijde van de opleiding actief werkzaam binnen de palliatieve zorg.


Inleiding

Palliatieve zorg is gericht op de verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten en families die te maken hebben met de problemen rond een levensbedreigende ziekte; palliatieve zorg voorkomt en verzacht het lijden door middel van vroege onderkenning en uitstekende diagnostiek en door middel van behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard (WHO 2002).


Palliatieve zorg wordt in Nederland beschouwd als onderdeel van reguliere zorg en zorgverleners worden geacht kwalitatief goede palliatieve zorg te kunnen verlenen. De Kaderopleiding Palliatieve Zorg wil de deskundigheid van artsen met betrekking tot palliatieve zorg vergroten, zodat zij in staat zijn patiënten goede zorg te bieden en andere zorgverleners op dit gebied te ondersteunen door het geven van informatie of adviezen en het verzorgen van scholing. De Kaderopleiding is bedoeld voor alle artsen die palliatieve zorg verlenen.


De laatste jaren zijn er, naast onderwijs, ook veel andere initiatieven ontplooid om palliatieve zorg te ontwikkelen. Zo zijn er sinds 1998 in Nederland consultatieteams palliatieve zorg gestart die door zorgverleners geraadpleegd kunnen worden. Deze multidisciplinaire teams bestaan uit verpleegkundigen, (kader)huisartsen, verpleeghuisartsen, pastores, psychologen en medisch specialisten. Daarnaast worden in de ziekenhuizen palliatieve teams gevormd, waarin steeds meer kaderhuisartsen participeren. Ook begeleiden kaderhuisartsen peergroups Palliatieve zorg en palliatieve thuiszorggroepen (PaTz) als consulent. In de Kaderopleiding wordt daarom veel aandacht besteed aan consultatievaardigheden.

Programma

De Kaderopleiding bestaat uit 20 cursusdagen verspreid over ruim anderhalf jaar. Deze dagen worden georganiseerd als 10 tweedaagse bijeenkomsten die telkens plaats vinden op donderdag en vrijdag. Als voorbereiding op iedere tweedaagse ontvangen de deelnemers een literatuurpakket. Aan het cursorische deel van de opleiding nemen deskundigen deel die tot de (inter)nationale top van het vakgebied behoren. In kleine groepen wordt met een vaste begeleider gewerkt aan het trainen van consultatievaardigheden. Ook het leerproces wordt gevolgd en geëvalueerd in deze kleine groepen. De deelnemers werken na iedere tweedaagse een opdracht uit die betrekking heeft op één van de behandelde onderwerpen. Daarnaast zijn een onderwijspresentatie, een stage, een kwaliteitsverbeterproject en een portfolio onderdeel van de opleiding. De tijdsinvestering bedraagt gemiddeld 7 uur per week (inclusief de opleidingsdagen).

Leerdoelen

De arts die de Kaderopleiding Palliatieve Zorg heeft gevolgd:

  • past kennis en vaardigheden op het gebied van de palliatieve zorg op een gespecialiseerd niveau toe;
  • verleent op een gestructureerde wijze consultatie aan andere zorgverleners;
  • bevordert deskundigheid op het gebied van de palliatieve zorg door het geven van onderwijs;
  • beoordeelt wetenschappelijke literatuur op kritische wijze en past uitkomsten toe in het eigen werk.


NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap)
r.mimpen@nhg.org
http://www.nhg.org
1200, Mercatorlaan, UTRECHT, 3528BL
View all courses