This course is expired

Webinar: Schouwen door PA en VS: welbeschouwd een goed idee?!

schouwenPhysician assistantsverpleegkundig specialistenverpleegkundig specialist

De webinar “Schouwen door PA en VS, welbeschouwd een goed idee!” is een symposium georganiseerd door de beroepsverenigingen NAPA (Physician Assistants) en V&VNVS (Verpleegkundig Specialisten), bedoeld voor PA, VS, geneeskundig specialisten, profielartsen en andere belangstellenden (bijvoorbeeld managers, beleidsmakers, uitvaartverzorgers ) Er is accreditatie aangevraagd bij de ABAN, NAPA en V&VNVS. De webinar zal live plaats...

Free
1 Points
Nascholing
Webinar

Prices

Free

Professions

Anesthesioloog
13 Jun 2020
01 Sep 2021
1 Points
ABAN
Arts
13 Jun 2020
01 Sep 2021
1 Points
ABAN
Arts beleid en advies KNMG
13 Jun 2020
01 Sep 2021
1 Points
ABAN
Arts indicatie en advies KNMG
13 Jun 2020
01 Sep 2021
1 Points
ABAN
Arts infectiebestrijding KNMG
13 Jun 2020
01 Sep 2021
1 Points
ABAN

Skills

Medische handelen 50 %
Kennis en wetenschap 50 %
Description

Thema's

 • (juridische) achtergronden lijkschouw en introductie probleemstelling
 • Casuïstiek
 • Taakherschikking en lijkschouw, hoe kijkt u er tegenaan?


Discussieleider:

 • Dr. Ted van Essen, huisarts. Ted van Essen is 40 jaar huisarts geweest in Amersfoort en was als voorzitter van het College Geneeskundige Specialismen (CGS) betrokken bij de regelgeving voor BIG-beroepen.

Sprekers:

 • Mr Ernst de Jong, advocaat op het gebied van gezondheidsrecht
 • Marcel Duiveman, huisarts en forensisch arts te Almelo
 • Quinten van den Driesschen MPA, PA huisartsgeneeskunde en docent HAN
 • Jean Paul van Hunen MANP, verpleegkundig specialist ouderengeneeskunde
 • Drs. Doede Veltman, specialist ouderengeneeskunde
 • Anton van Empel, huisarts te Apeldoorn
 • Drs. ing. Kelly Regterschot, Tweede Kamerlid VVD
 • Drs. Joba van den Berg, Tweede Kamerlid CDA
 • Carola van der Helm MSc, PA ouderengeneeskunde
 • Nathalie van Elck MSc, verpleegkundig specialist huisartsenzorg en HAPInleiding

De webinar “Schouwen door PA en VS, welbeschouwd een goed idee!” is een symposium georganiseerd door de beroepsverenigingen NAPA (Physician Assistants) en V&VNVS (Verpleegkundig Specialisten), bedoeld voor PA, VS, geneeskundig specialisten, profielartsen en andere belangstellenden (bijvoorbeeld managers, beleidsmakers, uitvaartverzorgers )

Er is accreditatie aangevraagd bij de ABAN, NAPA en V&VNVS. De webinar zal live plaats vinden. Het is mogelijk om de geaccrediteerde webinar via platform medische scholing on demand terug te kijken.

PA en VS zijn relatief nieuwe beroepen in de Nederlandse gezondheidszorg; hun bevoegdheden zijn sinds september 2018 definitief vastgelegd in de wet BIG. De PA en VS zijn master- opgeleide zorgprofessionals met een zelfstandige bevoegdheid. Ze werken in alle takken van de gezondheidszorg en zijn daar regiebehandelaar van hun patiënten, nemen middels taakherschikking werk over van geneeskundig specialisten. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat patiënten zeer tevreden zijn over de zorg en behandeling die ze van de PA en de VS ontvangen, deze zorg is van hoge kwaliteit en veilig. De PA en VS behandelen hun patiënten van opname tot ontslag, thuis en soms tot aan overlijden. Bij de zorg rond het overlijden zijn zij vaak een continue factor voor de patiënt en naasten. Echter; de officiële lijkschouw mag de PA of VS niet uitvoeren. Lijkschouwing is volgens de Wet op de Lijkbezorging slechts voorbehouden aan een arts (eventueel de gemeentelijk lijkschouwer). Dit maakt dat in geval van overlijden de PA of VS altijd een collega arts moeten inschakelen om deze lijkschouw uit te voeren; een omslachtig en onnodig beroep op hun collega’s en soms heel hinderlijk voor de nabestaanden. NAPA en V&VNVS maken zich gezamenlijk al enige tijd hard voor een wijziging in deze wet, die het mogelijk maakt dat PA en VS bij een verwacht en natuurlijk overlijden zelfstandig de lijkschouw mogen uitvoeren: taakherschikking bij lijkschouwing. Dit zou geheel in lijn zijn met hun wettelijk vastgelegde zelfstandige bevoegdheid. Daarnaast zou het de artsen veel werk schelen. Zeker in de afgelopen Covid-19 crisis was het beroep op artsen om te schouwen groot. De PA en VS hadden hierin graag een rol willen spelen, om zo het werk evenwichtiger te kunnen verdelen en elkaar te ondersteunen in de hectiek.

Kan dat zomaar? Mag een PA of VS deze lijkschouw overnemen? Levert dit risico’s op? Artsen zijn soms huiverig als het gaat om taakherschikken; en dat is in het geval van taakherschikken bij lijkschouwing niet anders. Hoe zit het met verantwoordelijkheden? Wie doet wat en wanneer? Kan dit juridisch eigenlijk wel?

Via ronde tafel gesprekken worden deze vragen vanuit verschillende invalshoeken belicht.


Deze nascholing is tot en met 31 juli 2020 on demand terug te kijken. Op 31 juli 2020 sluiten de accreditatievragen. Accreditatie wordt bijgeschreven in augustus 2020.


Nederlandse Associatie Physician Assistants

fbraam@napa.com
0306868768
1200, Mercatorlaan, Utrecht, 3528BL