This course is expired

Gorinchem Stays 2020

Samen met het HenZ-bestuur nodigen wij, de Gorinchem Stayscommissie jullie graag uit voor de 35e binnenlandse nascholing. Een nascholing voor en door collega’s uit Gorinchem en omstreken. Samen in een mooie omgeving, leren van (nieuwe) collega’s, nieuwe inzichten afwisselen met het opfrissen van oude kennis en ouderwetse gezelligheid.

200
11 Points
Nascholing
Physical course - single
Prices
Regular € 200
Note :Huisarts en Zorg levert een bijdrage voor de leden
Professions
Physician Assistants
02 Apr 2020
01 Apr 2021
11 Points
ABC1
Artsen | Huisartsgeneeskunde (huisarts)
02 Apr 2020
01 Apr 2021
11 Points
ABC1
Artsen | Specialisme ouderengeneeskunde
02 Apr 2020
01 Apr 2021
11 Points
ABC1
Artsen | Geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten
02 Apr 2020
01 Apr 2021
11 Points
ABC1
Skills
Medische handelen 40 %
Communicatie 20 %
Professionaliteit en kwaliteit 40 %
Description

Omschrijving

De dermatoloog zal ons wegwijs maken in het gebruik van de dermatoscoop. Ze zal met ons een stappenplan doornemen hoe deze te gebruiken en wanneer deze te gebruiken, natuurlijk onderbouwd met casussen in spraak en beeld. Daarna kunnen we per 2 of 3-tal gaan oefenen met de dermatoscoop .Deze plekjes kunnen we of direct met de dermatoloog maar ook in de groep na het uploaden van een foto bespreken. We hopen met deze nascholing ook de teledermatologie te bevorderen.

Enthousiaste ervaringsdeskundigen vertellen over Lean & Mean in de praktijk, Daarnaast worden de deelnemers uitgenodigd eigen ervaringen te delen. Zij wil graag iets vertellen over verschillende typen geneesmiddelallergie en wanneer je hieraan moet denken of wanneer er meer sprake is van een bijwerking. Moet je een hele groep geneesmiddelen vermijden of alleen het geneesmiddel dat de reactie heeft veroorzaakt? Ook kan ik zeker wat laten zien van de verschillende testen die wij doen.

Nevendoelen: voorkomen van verwijzingen naar de tweedelijn; voorkomen van dubbele diagnostiek; verbeteren van de kwaliteit en de tijdigheid van de overdracht van de tweedelijn naar de eerstelijn; verbeteren van de bereikbaarheid van de huisarts en specialist 24/7, verbeteren van de onderlinge feedback de voorzitter van SPH gaat spreken over de ingrijpende wijzigingen die op stapel staan in het huisartsenpensioen, wat dat betekent voor de huisartsen praktijkhouders en nieuwkomers en daarmee het instand houden van een goede eerste lijn. Naar een huisartsen pensioen 2.0

Het huidige pensioen van de huisarts is gebaseerd op de aanname dat de meeste huisartsen praktijkhouder zijn en (nagenoeg) full time werken. Tegenwoordig is nog maar een klein deel van de huisartsen een full time werkende praktijkhoudende huisarts. Het grootste deel van de huisartsen is tegenwoordig part time wekende praktijkhouder,  huisarts in loondienst of waarnemer. Daarnaast hebben veel huisartsen tegenwoordig een wekende partner die een eigen pensioen opbouwt. Deze verandering de sociale en financiële samenstelling van de beroepsgroep huisartsen leidt er toe dat in de huidige pensioen regeling een deel van de huisartsen niet het voor hem of haar ideale pensioen kan opbouwen. Bram Stegeman, huisarts en voorzitter van SPH zal laten zien wat de knelpunten zijn inde huidige regeling en hoe SPH aan een oplossing werkt in de vorm van het huisartsen pensioen 2.0.

Nascholing over voedselallergie bij kinderen. De huisarts zal aan de hand van casussen over een baby met mogelijks allergie voor melk, een peuter met buikpijn of diarree en ouders met allergieën de standaard even opfrissen en de kinderarts zal verder uitleg geven zodat wij door extra vragen, juist wel of geen onderzoeken ouders beter kunnen voorlichten en de kans op allergie beter kunnen inschatten. Het doel is ook als huisartsen en kinderartsen van de regio het beleid beter op elkaar te kunnen afstemmen.

Aan de hand van casus worden de thema's Nierstenen/hematurie/catheterproblemen/zelfcathetisatie besproken, met daar waar er raakvlakken zijn van de 1e met de 2e lijn, waar verschillen met de verschillende beroepsgroepen en hoe we kunnen samenwerken per thema wordt een casus gepresenteerd.

Inleiding

Samen met het HenZ-bestuur nodigen wij, de Gorinchem Stayscommissie jullie graag uit voor de 35e binnenlandse nascholing. Een nascholing voor en door collega’s uit Gorinchem en omstreken. Samen in een mooie omgeving, leren van (nieuwe) collega’s, nieuwe inzichten afwisselen met het opfrissen van oude kennis en ouderwetse gezelligheid.

Huisarts en Zorg
c.maas@huisartsenzorg.nu
57, Banneweg, Gorinchem, 4204AA