Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen 2021

Het jaarlijkse GGG-congres besteedt aandacht aan de actualiteit rondom gepast gebruik van geneesmiddelen. Deze dag heeft tot doel het halen, brengen en delen van kennis en het opdoen van inspiratie vanuit een veelheid aan geneesmiddelonderzoek. Geneesmiddelengebruik en ontwikkeling staat centraal. Op welke wijze kunnen geneesmiddelen optimaal worden ingezet? Waar liggen kansen op samenwerking? Waar zijn mogelijkheden voor een geïntegreerde...

15th Apr 2021
09:00 - 18:00
Free
6 Points
(Meerdaagse) Nascholing
Physical course - series
Prices
Free
Note :geen inschrijfgeld
Date and Location
15 Apr 2021
09:00
18:00
Amsterdam
Amsterdam
Damrak, 243
Professions
Physician Assistants
09 Apr 2020
15 Apr 2021
6 Points
ABAN
Arts
09 Apr 2020
15 Apr 2021
6 Points
ABAN
Huisarts
09 Apr 2020
15 Apr 2021
6 Points
ABAN
Chirurg (heelkunde)
09 Apr 2020
15 Apr 2021
6 Points
ABAN
Gynaecoloog
09 Apr 2020
15 Apr 2021
6 Points
ABAN
Psychiater
09 Apr 2020
15 Apr 2021
6 Points
ABAN
Specialist ouderengeneeskunde
09 Apr 2020
15 Apr 2021
6 Points
ABAN
Internist
09 Apr 2020
15 Apr 2021
6 Points
ABAN
Bedrijfsarts
09 Apr 2020
15 Apr 2021
6 Points
ABAN
Arts voor verstandelijk gehandicapten
09 Apr 2020
15 Apr 2021
6 Points
ABAN
Arts maatschappij en gezondheid
09 Apr 2020
15 Apr 2021
6 Points
ABAN
Sportarts
09 Apr 2020
15 Apr 2021
6 Points
ABAN
Verzekeringsarts
09 Apr 2020
15 Apr 2021
6 Points
ABAN
Arts microbioloog
09 Apr 2020
15 Apr 2021
6 Points
ABAN
Orthopeed
09 Apr 2020
15 Apr 2021
6 Points
ABAN
Radioloog
09 Apr 2020
15 Apr 2021
6 Points
ABAN
Revalidatiearts
09 Apr 2020
15 Apr 2021
6 Points
ABAN
Cardioloog
09 Apr 2020
15 Apr 2021
6 Points
ABAN
Neuroloog
09 Apr 2020
15 Apr 2021
6 Points
ABAN
Dermatoloog
09 Apr 2020
15 Apr 2021
6 Points
ABAN
Plastisch chirurg
09 Apr 2020
15 Apr 2021
6 Points
ABAN
Maag-darm-leverarts
09 Apr 2020
15 Apr 2021
6 Points
ABAN
Anesthesioloog
09 Apr 2020
15 Apr 2021
6 Points
ABAN
Kno-arts
09 Apr 2020
15 Apr 2021
6 Points
ABAN
Kinderarts
09 Apr 2020
15 Apr 2021
6 Points
ABAN
Radiotherapeut
09 Apr 2020
15 Apr 2021
6 Points
ABAN
Longarts
09 Apr 2020
15 Apr 2021
6 Points
ABAN
Klinisch geriater
09 Apr 2020
15 Apr 2021
6 Points
ABAN
Nucleair geneeskundige
09 Apr 2020
15 Apr 2021
6 Points
ABAN
Uroloog
09 Apr 2020
15 Apr 2021
6 Points
ABAN
Patholoog
09 Apr 2020
15 Apr 2021
6 Points
ABAN
Oogarts
09 Apr 2020
15 Apr 2021
6 Points
ABAN
Reumatoloog
09 Apr 2020
15 Apr 2021
6 Points
ABAN
Arts klinische chemie
09 Apr 2020
15 Apr 2021
6 Points
ABAN
Neurochirurg
09 Apr 2020
15 Apr 2021
6 Points
ABAN
Klinisch geneticus
09 Apr 2020
15 Apr 2021
6 Points
ABAN
Cardiothoracaal chirurg
09 Apr 2020
15 Apr 2021
6 Points
ABAN
Skills
Medische handelen 40 %
Kennis en wetenschap 20 %
Maatschappelijk handelen en preventie 40 %
Description

Omschrijving

De start van het congres begint plenair waarbij de impact van geneesmiddelengebruik en wat volgens patiënten in onderzoek en praktijk beter kan, centraal staan. Drie jonge, sterke vrouwen komen aan het woord die vanwege hun aandoening genoodzaakt zijn medicijnen te gebruiken. Zij zullen vanuit verschillende perspectieven de impact van medicijngebruik belichten. Zowel vanuit hun persoonlijke ervaring als vanuit een professionele context als apotheker-onderzoeker, gynaecoloog en vanuit het perspectief van jongeren met een chronische ziekte. In deze setting zal ook de nieuwe algemeen directeur van ZonMw Véronique Timmerhuis aan tafel haar visie vanuit ZonMw geven.

Aansluitend volgt de eerste ronde van de subsessies (sessie 1 t/m 7).

Tijdens de lunch is er uitgebreid de tijd om na te praten over de ochtend, te netwerken en bekenden te ontmoeten.

Aansluitend aan de lunch staat er een I-ronde met subsessies op het programma. Deze I-sessies kunnen betrekking hebben op interactiviteit, inspiratie, innovatie, implementatie en informatie. Kortom, de subsessies in deze wat kortere ronde zijn laagdrempelig en bieden ruimte voor uitwisseling. U kunt hier praktische vragen stellen, hulp vragen of problemen en situaties voorleggen waar u in uw werk of tijdens uw onderzoek tegenaan loopt of mee te maken krijgt.

Na deze ronde gaat het congres plenair verder met het thema ‘FAST’. Een mooi en toepasselijk acroniem voor ‘Future Affordable and Sustainable Therapies’; een nieuw initiatief op het gebied van therapieontwikkeling, dat bestaande activiteiten met elkaar verbindt en nieuwe activiteiten initieert om het gehele proces van therapieontwikkeling te ondersteunen. Michel Dutrée zal als moderator optreden en samen met Hanneke de Kort, Annemiek Verkamman en Carla Hollak toelichten wat FAST inhoudt, wat de mogelijkheden zijn, welke kansen er liggen en waarom Nederland hierin een vooraanstaande positie kan verwerven. Een blik dus naar de nabije toekomst.

Hierna volgt de laatste ronde met subsessies (sessie 8 t/m 14). En natuurlijk wordt de congresdag afgesloten met een netwerkborrel.

Inleiding

Het jaarlijkse GGG-congres besteedt aandacht aan de actualiteit rondom gepast gebruik van geneesmiddelen. Deze dag heeft tot doel het halen, brengen en delen van kennis en het opdoen van inspiratie vanuit een veelheid aan geneesmiddelonderzoek.

Geneesmiddelengebruik en ontwikkeling staat centraal. Op welke wijze kunnen geneesmiddelen optimaal worden ingezet? Waar liggen kansen op samenwerking? Waar zijn mogelijkheden voor een geïntegreerde aanpak? En op welke wijze kunnen we ontwikkelingen stimuleren?

Naast een boeiend programma biedt het GGG-congres volop gelegenheid tot netwerken, mede door de diversiteit van aanwezigen vanuit het gehele geneesmiddelenveld.

Ook dit jaar staat de samenwerking met het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM), Bijwerkingencentrum Lareb, College ter Beoordeling Geneesmiddelen (CBG), Zorginstituut Nederland (ZiNL) en Geneesmiddelenbulletin (GeBu), met ondersteuning door het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) garant voor specifieke aandacht voor de klinische praktijk in de eerste lijn. Verschillende subsessies zijn hier specifiek op gericht en staan dan ook uitgelicht vermeld.

Kom naar het GGG-congres 2020, ontmoet collega’s uit het brede veld van geneesmiddelen en wissel kennis met elkaar uit.

Programma

09.00 - 09.30 uur Inloop en ontvangst  

09.30 - 09.45 uur Opening door dagvoorzitter Inge Diepman

09.45 - 09.55 uur Openingswoord door dr. Véronique Timmerhuis, algemeen directeur ZonMw

09.55 - 10.50 uur Plenair: 'Impact van geneesmiddelengebruik vanuit patiëntenperspectief'

  • Anne Leendertse, apotheker en onderzoeker
  • Annelien Oosterbaan, gynaecoloog Erasmus MC
  • Eline van der Meulen, jongerenpanel Zorg én Perspectief van FNO

11.00 - 12.20 uur Ronde 1 subsessies 1 t/m 7

  (sessie 6 en 7: specifiek gericht op de klinische praktijk in de eerste lijn)

12.20 - 13.20 uur Netwerklunch

13.30 - 14.20 uur Interactieve ronde subsessies A t/m F

14.30 - 15.25 uur Plenair: 'FAST - Future Affordable and Sustainable Therapies’

  • Dr. M.A. Dutrée, moderator
  • Dr. H. de Kort, LUMC
  • Drs. A. Verkamman, Holland BIO
  • Prof. dr. C.E.M. Hollak, Amsterdam UMC - locatie AMC

15.25 - 15.40 uur Break

15.40 - 17.00 uur Ronde 2 subsessies 8 t/m 14

  (sessie 13 en 14 specifiek gericht op de klinische praktijk in de eerste lijn)

17.00 - 18.00 uur Afsluitende borrel

ZonMw
info@zonmw.nl
http://www.zonmw.nl
334, Laan van Nieuw Oost Indië, Den Haag, 2593CE
View all courses